of 64120 LinkedIn

‘Wilt u minder werken tegen hetzelfde salaris?’

Niet eerder hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de bonden een gezamenlijke vragenlijst onder alle medewerkers uitgezet. Volgens beide partijen is het ‘een unieke mogelijkheid om alle medewerkers – ook die met een flexibel contract – te betrekken bij het cao-proces en input op te halen voor de nieuwe cao.’

Om te komen tot een nieuwe cao gemeenten vragen vakbonden en gemeentelijk werkgevers gezamenlijk naar de wensen van gemeenteambtenaren. Op die manier moet bijvoorbeeld duidelijk worden of er draagvlak is voor een spaarverlofregeling of een verkorting van de standaardwerkweek.

Niet eerder hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de bonden een gezamenlijke vragenlijst onder alle medewerkers uitgezet. Volgens beide partijen is het ‘een unieke mogelijkheid om alle medewerkers – ook die met een flexibel contract – te betrekken bij het cao-proces en input op te halen voor de nieuwe cao.’

Vrije dagen
Gevraagd wordt onder andere naar wat medewerkers de belangrijke thema’s vinden om aandacht aan te schenken in een nieuwe cao, naar de tevredenheid over het totale inkomen (maandsalaris, individueel keuzebudget en eventuele toelagen en vergoedingen) en waar in een nieuwe cao de nadruk op moet komen liggen. Ingezoomd wordt eveneens op de verlofregelingen en wat medewerkers vinden van het idee om 5 mei als vaste vrije dag in de cao op te nemen.

Van 36 naar 34 uur
Een van de ideeën in de nieuwe cao is om een deel van het verlof te storten in een vitaliteitsverlofbudget. Dat kan dan worden ingezet bij knelpunten in de werk/privé-balans: verlof dat niet is gebruikt, kan aan het einde van de loopbaan worden opgenomen om minder te gaan werken met behoud van 100 procent van het inkomen. De cao-partijen zijn niet alleen benieuwd naar het draagvlak voor zo’n spaarverlofregeling, maar ook wat medewerkers van het idee vinden om de standaardwerkweek te verkorten – tegen hetzelfde salaris – van 36 naar 34 uur. In enkele cao’s is de standaardwerkweek reeds op die manier verkort met behoud van salaris, onder andere om te komen tot een betere combinatie van werk- en privétaken.

Corona
Het idee voor een gezamenlijke digitale vragenlijst is mede ingegeven door het feit dat het vanwege de corona-maatregelen niet mogelijk is om grote fysieke bijeenkomsten te organiseren om medewerkers de mogelijk te geven om te laten weten zij vinden. Door de betrokkenheid van medewerkers bij het cao-proces te vergroten, hopen de VNG en de vakbonden het draagvlak van de afspraken in cao te vergroten en blijft de tevredenheid van werkgevers en medewerkers gewaarborgd.

Het uitzetten van de gezamenlijke vragenlijst is een experiment en wordt na afloop geëvalueerd.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Wieger (Adviseur) op
Ik denk dat het harmoniseren van de verlofdagen nog het minst ingrijpende is. Kijkend naar de inzet van de VNG om het 3e WW jaar af te schaffen en de na-wettelijke WW er ook uit te slopen, dan hangt er nog meer “zwaar weer” boven het hoofd van de geemeente-ambtenaren. Vooral nu veel gemeenten in financiële problemen zitten doordat het Rijk met de decentralisatie van de Transitie in het Sociaal Domein op het randje van de afgrond balanceren en er straks grote reorganisaties op komst zijn. Gemeenteambtenaren & vakbonden, wees alert en pas op uw zaak!
Door Bart (Adviseur) op
Hier is in elk geval geen draagvlak voor afschaffen extra verlofdagen van de werkgever. ('cao 2019-2020: harmoniseren verlof').

De eigen organisatie moet bepalen of het een dag vrij geeft voor een kermis, carnaval of vlootdagen. Het mag niet zo zijn dat we die straks kwijtraken omdat enkele gemeenten niet zoiets hebben.

Wel voorstander van meer vakantiedagen. Zonder compensatieverlof blijven ternauwernood het wettelijke minimum verlofdagen over. Daarnaast ook een uitkering voor vakbondsleden. In plaats van een vng-subsidie voor fnv voor de eigen bedrijfsvoering Dat kost je leden. want je ondermijnt nu je onderhandelingspositie met de vng.
Door Henriëtte op
bedankt Petra voor je vraag, en Corien voor de link; ik had ook niet eerder deze vragenlijst voorbij zien komen.
Door Petra op
"..een gezamenlijke vragenlijst onder alle medewerkers ..."

Is deze vragenlijst al uitgezet en heb ik 'm gemist?

Door Broadcaster op
Het lijkt me goed om in de Cao eenzelfde Vitaliteitsregeling op te nemen, zodat de verschillen die er nu zijn verdwijnen.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers