of 62688 LinkedIn

Wethouders Waalre klaar met burgemeester

Er moesten een geschorste ambtenaar en een journalist aan te pas komen om het college van Waalre zover te krijgen de gemeenteraad te informeren over dat het feit dat de vier wethouders het vertrouwen in burgemeester Jan Brenninkmeijer hebben opgezegd. Een vertrouwelijke brief ging dinsdag naar de raad. De oppositie wil zo snel mogelijk een extra raadsvergadering. ‘Dit is een groot bewijs van onvermogen.’

Er moesten een geschorste ambtenaar en een journalist aan te pas komen om het college van Waalre zover te krijgen de gemeenteraad te informeren over dat het feit dat de vier wethouders het vertrouwen in burgemeester Jan Brenninkmeijer hebben opgezegd. Een vertrouwelijke brief ging dinsdag naar de raad. De oppositie wil zo snel mogelijk een extra raadsvergadering. ‘Dit is een groot bewijs van onvermogen.’

Kort geding
Het nieuws kwam dinsdag naar buiten tijdens een kort geding dat een geschorste medewerker van de gemeente Waalre tegen haar werkgever voerde. Deze ex-leidinggevende zou op non-actief zijn gezet, nadat ze als klokkenluider aan de bel had getrokken over dat er een plan zou zijn gesmeed om burgemeester Brenninkmeijer op een zijspoor te zetten, schrijft het Eindhovens Dagblad (ED). Volgens de gemeente zou er een arbeidsconflict zijn door slecht functioneren. Tijdens het kort geding sprak de vrouw over de bestuurscrisis die op 10 juli j.l. ontstond. Omdat er een journalist van het ED in de zaal zat, besloot het college de raad diezelfde avond nog erover te informeren in een vertrouwelijke brief.

Vertrouwenscommissie
Fractievoorzitter Jo Claessen van (grootste) coalitiepartij Aalst Waalre Belang (AWB) en voorzitter van de vertrouwenscommissie kan niet meer duidelijkheid geven over de zaak, omdat hij gebonden is aan strikte geheimhouding. Wel ligt het volgens hem ‘voor de hand’ dat er door de raad over deze zaak moet worden gesproken. Volgens het ED is de vertrouwenscommissie, die de herbenoeming van burgemeester Brenninkmeijer aan het voorbereiden was, al een paar weken geleden onder die voorwaarde van absolute geheimhouding op de hoogte gebracht van de vertrouwensbreuk in het college. Pas na het zomerreces zou de rest van de gemeenteraad hierover dan worden bijgepraat.

Coalitie vs oppositie
De rechtszaak gooide echter roet in het eten en ook de vertrouwelijke brief is uitgelekt naar het ED, dus de vertrouwensbreuk ligt op straat, terwijl de gemeenteraad er pas gisteravond officieel over hoorde. Claessen noemt het ‘beroerd’ dat de vertrouwensbreuk in een procedure bij de kantonrechter naar buiten is gekomen en ‘kwalijk’ dat de vertrouwelijke brief is uitgelekt. Het zou een publiek geheim zijn dat een groot deel van de oppositiepartijen (8 zetels) de herbenoeming van burgemeester Brenninkmeijer niet steunt. Daarmee staan zij recht tegenover de coalitiepartijen (9 zetels). In de vertrouwenscommissie zou die scheidslijn niet anders zijn. Hierdoor zou onenigheid zijn ontstaan over de communicatie naar de Brabantse commissaris van de koning Wim van den Donk toe. Nadat raadsleden hier bij hem gewag van deden zou hij de voltallige gemeenteraad begin juni hierover op het matje hebben geroepen. Wat daar precies is besproken is onbekend, schrijft het ED.

Informatieplicht
‘Wij tasten in het duister’, reageert fractievoorzitter Gerard Lammers van lokale partij ZW14 op de vraag waarom de wethouders het vertrouwen in de burgemeester hebben opgezegd. ‘Over zowel de aanleiding als de motivatie ontbreekt iedere informatie en dit is al op 10 juli gebeurd, alsof er geen informatieplicht vanuit college is.’ Lammers is ‘hoogst verontwaardigd’. ‘Of zeg maar gewoon boos. Het is onfatsoenlijk. Het college acht het niet nodig om de gemeenteraad actief te informeren en gaat vervolgens op vakantie vanuit de aanname dat de continuïteit van het bestuur niet in het geding. Dat is aan de raad, niet aan het college.’

Extra raadsvergadering
Oppositiepartijen ZW14, D66, GroenLinks, PvdA en Groen en Progressief hebben meteen een extra raadsvergadering aangevraagd. Die mag besloten zijn, aldus Lammers, maar wel met spoed. ‘Maar blijkbaar mag dat niet zo zijn, want er wordt vertraging op de extra raadsvergadering toegepast. Eerst moet er een presidium komen en dan moet alles op rijtje worden gezet, terwijl we al vijf weken worden weggezet als kwajongens.’ Een raadsvergadering binnen tien dagen moet kunnen, vindt Lammers. Ik ga inzetten op volgende week donderdag.’ Van de coalitiepartijen heeft hij niets gehoord. ‘We weten niet of de wethouders hun eigen achterban hebben ingelicht. Dat zou nog erger zijn, want de oppositie weet van niets. Je kunt niet vrij en onverveerd doorgaan als college. De Gemeentewet schrijft duidelijk openbaar en transparant bestuur voor, maar het college toont hier een groot bewijs van onvermogen.’

Herbenoeming burgemeester
Over de kansen voor de herbenoeming de burgemeester is Lammers kort. Aanblijven lijkt mij een onmogelijke situatie als je geen credits hebt in je eigen team. Ik kan me voorstellen dat commissaris Van den Donk in zijn laatste periode ook geen zin heeft in een uitslaande brand. Ik denk dat hij het liefst met stille trom vertrekt. Maar ik kan me ook niet voorstellen dat het provinciale bestuur geen voelhoorns heeft voor de situatie in dit gemeentebestuur. Het gaat om de bestuurlijke kwaliteit van de gemeente.’ De burgemeester zou al verschillende malen steken hebben laten vallen, bij aanvang van dit college en ook daarna, zoals het ED beschrijft. ‘Een vakbekwame burgemeester zou dingen niet op zijn beloop laten en daar adequaat op hebben ingezet’, aldus Lammers. Hij gaat ervan uit dat de vertrouwenscommissie deze voorvallen ook meeweegt in haar advies over de herbenoeming.

Zorgvuldig proces
De gemeente Waalre laat weten dat er op dit moment binnen de gemeente zaken op bestuurlijk niveau. spelen die vertrouwelijk van aard zijn. 'Vanwege de vertrouwelijkheid en lopende processen, doen we hier nu geen mededelingen over.' Wel betreurt de gemeente deze ontstane situatie en de mogelijke onrust die dit teweeg brengt. 'De gemeente zal zich inzetten voor een zorgvuldig proces.'

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Adriaan Zwaag op
Had dit nou niet een beetje eleganter kunnen worden opgelost?

De benoemingstermijn van Brenninkmeijer eindigt in januari 2021. Als hij dan niet zou functioneren als burgemeester, dan zorg je toch dat er geen herbenoeming volgt ? Die 5 maanden overbrug je als gemeente ook nog wel.

Waarom nu al die geheimzinnigheid en opzeggen van vertrouwen door de wethouders? En Wouter Boonstra (weer hij !) die een sappig artikel uit zijn pc perst. Zo wordt een niet-functionerende bestuurder onnodig zwart gemaakt in het openbaar.