of 63908 LinkedIn

Wethouder vergeet loopbaan ná zijn ambt

Henk Bouwmans Reageer
Wethouders zijn niet bezig met hun loopbaan na het wethouderschap. Dat zouden ze juist wél moeten doen om te voorkomen dat ze lang zonder werk blijven.

De afgetreden wethouder is op de arbeidsmarkt geen gewilde werknemer. Oud-wethouders hebben een negatief imago bij potentiële werkgevers door het grote aantal bestuurders die vaak met veel publicitaire aandacht tot vertrek worden gedwongen. Een politieke loopbaan heeft geen positieve invloed op de uitstraling van het cv.

 

Potentiële werkgevers denken dat wethouders lastig te sturen medewerkers zijn. Zij hebben geen beeld van wat wethouders in hun politieke loopbaan hebben geleerd en dat die kwaliteiten ook buiten de politiek te gebruiken zijn. De vertrokken wethouder voelt zich op zijn beurt in de steek gelaten door zijn partij, de gemeente of zijn beroepsorganisatie, waardoor hij lastig aan een nieuwe baan komt. Slechts 31 procent van de afgetreden wethouders heeft binnen twee jaar een nieuwe betaalde baan. Zij hebben deze baan vooral te danken aan eigen initiatief. Dit blijkt uit een onderzoek van IVA Beleidsonderzoek en Advies van de Universiteit Tilburg dat is uitgevoerd in opdracht van P en O Services en in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken, VNG, het Genootschap van Burgemeesters en de Wethoudersvereniging.

 

Imago

 

Uit het onderzoek blijkt dat werkgevers die opgestapte wethouders of andere (ex-)bestuurders in dienst nemen, uitermate tevreden zijn over hun inzet. Ruim driekwart geeft aan dat zij voldoen aan de gestelde eisen of daar zelfs bovenuit stijgen. ‘Als deze wethouders dus eenmaal in een baan geplaatst zijn, is dat negatieve imago plots weg’, concludeert Lies Sijstermans-Kokx senior onderzoeker bij het IVA.

 

Volgens Sijstermans is het zaak het ‘gat’ tussen het negatieve zelfbeeld van de vertrokken wethouders en het negatieve beeld bij potentiële werkgevers over deze (ex-)bestuurders te dichten. Het zou volgens Sistermans verstandig zijn om praktische ervaringen uit projecten en activiteiten van de wethouders vast te leggen in diploma’s en certificaten. ‘Zeker voor politieke ambtsdragers is dat belangrijk, want niet alle wethouders beschikken over een hbo-diploma en dat is wel vereist als je na het wethouderschap een functie zoekt die passend is.’

 

Verder moeten wethouders tijdens hun wethouderschap al nadenken wat zij erna gaan doen. Sistermans: ‘Er vinden af en toe functioneringsgesprekken plaats, maar die zijn meestal niet gericht op de periode erna. Politieke ambtsdragers moeten juist zelfsturend worden om de marktwaarde die ze hebben, goed uit te nutten en in te zetten. Ze moeten actief worden om in contact te komen met potentiële werkgevers. Meestal gebeurt dat pas na afloop van het wethouderschap.’

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers