of 60831 LinkedIn

Werkplezier lijdt onder flexibel kantoorconcept

Dat blijkt uit een onderzoek van Mark Huijben en Maik van Veldhoven naar de tevredenheid van tienduizenden ambtenaren over de faciliteiten en bedrijfsvoering. In een essay in Binnenlands Bestuur stellen ze dat Het Nieuwe Werken te veel wordt ingestoken als besparing op facilitaire kosten en te weinig met de brede blik vanuit de doelen van de organisatie

Meer overheidsorganisaties stappen over naar een flexibel kantoorconcept met gemiddeld minder werkplekken per fte. Tegelijkertijd daalt de tevredenheid van ambtenaren over hun werkplek.

Dat blijkt uit een onderzoek van Mark Huijben en Maik van Veldhoven naar de tevredenheid van tienduizenden ambtenaren over de faciliteiten en bedrijfsvoering. In een essay in Binnenlands Bestuur stellen ze dat Het Nieuwe Werken te veel wordt ingestoken als besparing op facilitaire kosten en te weinig met de brede blik vanuit de doelen van de organisatie. ‘Welke doelen willen we realiseren? Welke manier van werken past daarbij? Pas als die vragen zijn beantwoord, wordt duidelijk wat voor huisvesting en bedrijfsvoering gewenst zijn’, aldus de auteurs.

Concentratieproblemen
Met het flexibel kantoorconcept zou bespaard worden op huisvestingskosten; die beslaan echter slechts 5 procent van de totale apparaatskosten. De loonkosten zijn verreweg de grootste component. ‘De kantoren zouden juist een goede plek moeten zijn om geconcentreerd en productief te werken en een fijne ontmoetingsplek voor overleg en sociale contacten met collega’s’, betogen Huijben en Van Veldhoven.

In kantoortuinen blijkt concentratie een veelvoorkomend probleem, net als het kunnen voeren van een vertrouwelijk gesprek, persoonlijk of telefonisch. Ook is er behoefte aan meer vergader- en overlegruimten. Verder scoort het binnenklimaat matig, zelfs in de mooiste en nieuwste kantoren.

Thuiswerken
De genoemde klachten hebben volgens de onderzoekers niet alleen te maken met de faciliteiten op zich, maar ook hoe ermee wordt omgegaan. Zo maken werkgevers thuiswerken deels mogelijk, maar werpen ze ook drempels op. ‘Vaak zit daar enige angst achter: “Als ze hier zitten, kan ik tenminste zien dat ze werken.” Terwijl dat nog maar de vraag is, want veel medewerkers blijken zich niet zo goed te kunnen concentreren op kantoor. Met name wanneer ze geen eigen werkplek hebben’, aldus Huijben. De vraag is volgens hem dan ook of de organisatie wel voldoende richting geeft aan medewerkers. ‘Is het daadwerkelijk nodig om hen op kantoor te laten komen, om er zeker van te zijn dat ze werken?’

Ziekteverzuim
De vrijheid om te kunnen werken waar en wanneer een medewerker wil, wordt vaak gezien als onlosmakelijk verbonden met het flexibel kantoorconcept. Het bieden van die mogelijkheid hoeft echter nog niet te betekenen dat de keuze valt op een flexibel kantoorconcept. ‘De vrijheid om thuis te werken blijkt daadwerkelijk bij te kunnen dragen aan een hogere productiviteit en lager ziekteverzuim. Veel publieke organisaties werpen echter drempels op (‘maximaal één dag per week, in overleg met de leidinggevende’), vaak uit angst (“Als ze hier zijn, zie ik tenminste dat ze werken.”). Belangrijke vraag is of je drempels wilt opwerpen of medewerkers juist meer richting moet geven, door hen missiegedreven en resultaatgericht te laten werken’, aldus de onderzoekers.

Directietafel
Pas wanneer een organisatie heeft besloten hoe ze wil werken, kan het voorzieningenniveau worden vastgesteld. Het werkconcept bepaalt immers hoeveel werkplekken en overlegruimten nodig zijn en hoe die het beste kunnen worden ingericht. ‘Dat maakt het werkconcept een issue voor de directietafel en niet alleen voor de facilitaire dienst’, adviseren Huijben en Van Veldhoven.

Lees het volledige essay in Binnenlands Bestuur nr. 17 van deze week (inlog)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door doeterniettoe (-) op
@Wim Vreeswijk: alweer een kabinet van Rutte presenteert fantastische cijfers (economische groei, begrotingsoverschot, enz.) en tegelijk staan allerlei diensten op omkiepen (met als meest duidelijke voorbeelden de politie, zorg & onderwijs en gemeentes die al jarenlang moeten bezuinigen).
In plaats van naar de werknemers van de overheid te kijken is het beter naar de bestuurders van de overheid te kijken.
Door Sander (Ambtenaar Gemeenschappelijke Regeling) op
@Wim Vreeswijk, wat wil je met je reactie zeggen? Dat de tekorten van de overheid maar door de ambtenaren gedragen moeten worden? Denk je zelf dat dit een goed idee is?
Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
Gemeenteambtenaren juichen een loonsverhoging van 6,25% toe, terwijl er in 3/4 van alle gemeenten een financieel tekort blijkt, met name in het sociale domein......
Door WJB Adviseur (adviseur) op
Big Walter Fraans met zijn belachelijke, betweterige en paternalistische adviezen, is watching you. Lees ook zijn reacties op andere artikelen in BB. Er zijn dus mensen die een ziekelijke aandrang hebben om onzin te spuien over onderwerpen waar ze totaal geen verstand van hebben,
Door Jannie op
Mijn overheidsorganisatie werkt volledig flex. Dat is lastig omdat er feitelijk op bepaalde dagen niet voldoende werkplekken zijn en je inderdaad inlevert op productiviteit, door concentratieverlies. Aan de andere kant wordt mij alle mogelijkheid geboden tijd en plaats onafhankelijk te werken. Dus indien geen afspraken op locatie, kan ik gewoon thuis werken. Ik vind dat een fantastisch concept, want ik moet wat verder reizen naar een centrum van een stad via een drukke route en thuis werken, scheelt mij alleen al op de reis enorm veel stress en tijd. Ik kan bovendien ook nog eens geconcentreerd werken en krijg dus meer gedaan op een werkdag. Ik moet er niet aan denken dat ik mijn collega's helemaal niet meer zou treffen, maar bij tijd en wijle een dagje thuis werken, is voor mij een uitkomst. Ik ben niet onverdeeld ontevreden met het flexwerkconcept.
Door Gerben op
Uit alles blijkt dat je niet welkom bent:

ondermaatse CAO
ondermaatse werkplekken
ondermaatse rechtsbescherming
Door de vries (Ambtenaar) op
Thuiswerken is een schaamlap. De werkgever moet zorgen voor een wrrkplek. Als de werkgever er voor kiest om werkplekken te creëren waar duur betaalde werknemers op 80 of 70% van de capaciteit werken dan is dat een keuze van de werkgever. Een foute en domme keuze die een werknemer niet moet corrigeren door een deel van zijn woning beschikbaar te stellen als werkplek die wel 100% productiviteit mogelijk maakt. Thuiswerken is dus wat mij betreft uit den boze; negeer de moderne prietpraat en Orwelliaanse newspeak.
Door Walter Fraans op
Thuiswerkers kunnen op allerlei manieren worden gecontroleerd door hun leidinggevende. Bijv. door hun internetgedrag automatisch te registreren, met tijdstip-markering via speciale software.

Die controle is ook mogelijk, door thuiswerkers te bekijken met een webcam, die schuin achter hun computerwerkplek is geplaatst.

En door een dagelijks email-verslag te eisen over hun activiteiten, enz.

Online thuiswerken is o.a. nodig voor vermindering van reiskosten, reistijden, verkeersdrukte, verkeersongelukken, en drukte in openbaar vervoer.

Ook vermindert thuiswerken pesten en conflicten op het werk. En thuiswerken kan een uitkomst zijn voor werknemers met emotionele, verstandelijke of lichamelijke beperkingen. En voor werknemers die ver weg wonen of kinderen thuis hebben. En voor mantelzorgers, ouderen, enz.

Bij thuiswerken kan thuis in een woonkamer of tuin een kleine kantoorcabine worden gebouwd, voor betere concentratie. Die moet wel geventileerd zijn. Men kan ook thuiswerken in een auto.

Geluidsoverlast tijdens het werk kan worden voorkomen met een gesloten hoofdtelefoon of geluidskap, zoals gebruikt wordt door bouwvakkers.

Overheden kunnen de loonkosten verminderen, door onderling te overleggen en kennis te delen via internetfora. Want dat werkt efficiënter dan mondeling, en voorkomt dat meerdere ambtenaren of gemeenten het wiel moeten uitvinden op allerlei beleidsterreinen. En het vermindert dure mondelinge trainingen en conferenties voor ambtenaren.

Via webfora kan ook interactief, drempelverlagend en kostenbesparend voorlichting worden gegeven aan anonieme burgers. En dat bespaart burgers veel moeite en reistijd.

Burgers kunnen de informatie dan later rustig opnieuw lezen. En iedereen kan daar meelezen met andere gesprekken. Forum-software is gratis.

Zoek op internet:
thuiswerken oplossingen
thuiswerken voordelen nadelen