of 62688 LinkedIn

Werkloze ambtenaar wacht minder riante regeling

De na-wettelijke werkloosheidsuitkering voor gemeenteambtenaren staat op de tocht. Zij die na de nieuwe nog uit te onderhandelen cao hun baan verliezen, hebben in plaats van 36 maanden nog maar 24 maanden recht op die toelage. Ook willen de gemeentelijke werkgevers het zogenoemde ‘derde ziektejaar’ voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerkers schrappen.

De na-wettelijke werkloosheidsuitkering voor gemeenteambtenaren staat op de tocht. Zij die na de nieuwe nog uit te onderhandelen cao hun baan verliezen, hebben in plaats van 36 maanden nog maar 24 maanden recht op die toelage.

Met dat voorstel gaat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de cao-onderhandelingen in met de vakbonden, zo staat te lezen in de conceptarbeidsvoorwaardennota. De gemeentelijke werkgevers vinden het tijd om een aantal afspraken over de bovenwettelijke sociale zekerheid te actualiseren. Het gaat hierbij om de na-wettelijke werkloosheidsuitkering en het zogenoemde ‘derde ziektejaar’ voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerkers.

 

Uit de pas

De gedachte achter de ingreep in de bovenwettelijke sociale zekerheid is dat het in het geval van boventalligheid beter is om te investeren aan de voorkant van het proces (zoals van-werk-naar werk) dan aan de achterkant (uitkeringen) daarvan. ‘Hoe meer de uitkeringen uit de pas lopen met die van de rest van Nederland, hoe minder ze bijdragen aan een stap naar ander werk’, aldus de VNG. De introductie van de van-werk-naar-werkregeling – met een periode van 24 maanden met volledig behoud van inkomen – is daar een voorbeeld van.

 

Derde ziektejaar

Daarnaast willen werkgevers in de nieuwe cao de bepalingen over arbeidsongeschiktheid aanpassen. De wet verplicht de werkgever om een arbeidsongeschikte medewerker voor twee jaar door te betalen. Maar de cao verplicht de werkgever om een medewerker ook na 24 maanden te betalen: de huidige cao verlengt het ‘ontslagverbod’ voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerkers van de wettelijke 24 maanden naar 36 maanden. ‘De cao kent dus een ‘derde ziektejaar’. Dit past niet bij de nieuwe omstandigheden’, aldus de VNG. ‘Sinds 1 januari 2020, met de inwerkingtreding van de Wnra, krijgen ook gemeentelijke medewerkers een transitievergoeding bij ontslag vanwege arbeidsongeschiktheid. Medewerkers die langer dan 24 maanden arbeidsongeschikt zijn, ontvangen doorgaans een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Ook hier is de gemeentelijke sector steeds meer uit de pas gaan lopen met de wetgeving en dat bevordert niet de activering en re-integratie van arbeidsongeschikte medewerkers.’

 

Bescheiden herverdeling

De gemeentelijke werkgevers vinden dat de cao moet stimuleren dat arbeidsongeschikte medewerkers zo snel mogelijk re-integreren. Ze stellen om die reden voor om de loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid na 24 maanden stop te zetten en om het ‘verlengde ontslagverbod’ voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerkers te schrappen. Aansluitend daarop stellen ze voor om de loondoorbetaling in de eerste 24 maanden van arbeidsongeschiktheid aan te passen aan de landelijke norm van 100 procent voor het eerste jaar en 70 procent voor het tweede jaar. ‘Dat is ten opzichte van de huidige regeling een bescheiden herverdeling van de doorbetaling van het tweede naar het eerste ziektejaar’, aldus de VNG.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Van der Steen (Adviseur) op
Excuus, stukje vergeten:
Of denkt men bij de VNG te profiteren van de oplopende werkloosheid waardoor mensen eerder geneigd zijn om een baan te zoeken in door politieke invloeden nogal eens onzekere/onveilige werkomgeving?
Door Van der Steen (Adviseur) op
Door het gebruik van het woord 'riant' in de kop van het artikel wordt al gesuggereerd dat het zou gaan om iets extra's. Onafhankelijke journalistiek?
Hoe dan ook, dit pleit eens te meer voor echt harde CAO-onderhandelingen. Dus zowel een fors hoger salaris, maar ook betere arbeidsvoorwaarden als bijvoorbeeld vergoeding van werkplek en lopende onkosten thuis maar ook een fatsoenlijk aantal vakantiedagen (zeker 25 i.p.v. 20 dagen). Of denkt men bij de VNG te profiteren van de oplopende werkloosheid waardoor mensen eerder geneigd zijn om een baan in door politieke invloeden nogal eens onzekere/onveilige werkomgeving?
Door Spijker (n.v.t.) op
Als er iets uit de pas loopt bij de gemeenten is het het salarisgebouw (vergelijk o.a. met het Rijk) en de pensioenvoorziening! Doe daar dan gelijktijdig ook maar eens wat aan.
Door Anne (Medewerker) op
Ik ben het met Karl eens.
Waarom wordt er steeds meer van ons afgepakt. We hebben er jaren voor gewerkt om al de zekerheden op te bouwen. En de kans wordt steeds groter nu we steeds langer moeten doorwerken dat we de voorzieningen hard nodig hebben. Blijf van ons verlof, WW en arbeidsongeschiktheid regels af.
Door Petra op
@anand:

Het geld is helemaal niet op. Als Rutte miljarden aan het buitenland kan schenken dan moet er voor ons ook nog genoeg zijn. De VNG hoeft eventuele financiële tekorten van Rutte niet op te lossen, ze dienen zich als goed werkgever te (gaan) gedragen.
Door Martin (ambtenaar) op
Altijd mooi om te zien hoe de VNG weer iets weet af te breken op weg naar de bodem.
Alsof ze zeggen na 2 jaar ziekte ben je echt een profiteur,
oftewel een neo-liberaal argumentje erbij en ook dit stukje menselijkheid verdwijnt.
Door Sander (Ambtenaar) op
Ongeacht de argumenten voelt dit toch als een ordinaire bezuiniging. We zijn onze bijzondere status al kwijt en nu beginnen ze ook al te beknibbelen aan de arbeidsvoorwaarden die in de pas moeten lopen met het bedrijfsleven. We zijn geen bedrijfsleven! Als er iets in de pas moet gaan lopen dat is het wel het salaris en bepaalde secundaire arbeidsvoorwaarden.
Door Jim (Projectuitvoerder) op
Ik principe ben helemaal voor van werk naar werk trajecten en zit zelf toevallig ook in deze situatie.
Alleen constateer ik dat de theorie die personeelszaken, loopbaanadviseurs en management bedenken in de praktijk niet werkt.
Veel beloven en weinig resultaat.
Maatwerk is nodig maar dat krijg je niet.
Outplacement organisaties krijgen een bepaald bedrag met opdracht die niet met elkaar klikt.
Zo verlies je ook de motivatie, toewijding maar vooral het vertrouwen in een dergelijk proces.
Door Joost (beleidsmedewerker) op
Gelukkig zijn de vakantiedagen (20dgn) al (bijna) gelijk aan het wettelijk minimum (18dgn). Daar valt weinig meer op te korten.
Door Karl op
De nieuwe plannen van de VNG zijn ongehoord. Voor het derde jaar WW betalen we nu al jaren extra premie. Dat kan ons niet zomaar afgepakt worden. Dan zijn het dieven. Als we echt helemaal over een kam met het bedrijfsleven moeten, dan ook de lonen maar enkele tientallen procenten omhoog. Dat derde jaar mag er dus niet af!
Ook de andere maanden extra nawettelijke uitkering waarvoor iedere ambtenaar per dienstjaar spaart moeten blijven, Dat zijn ook opgebouwde rechten. Als die wegvallen is dat een vrijbrief voor de bazen om oudere ambtenaren die niet zo goed meekunnen met bijvoorbeeld digitalisering te kunnen ontslaan. De bazen zitten dan voor een dubbeltje op de eerste rang en die oudere ambtenaar heeft het nakijken, komt niet meer aan de bak, is zijn voorwaardelijk pensioen kwijt et cetera.
Opzijn minst voor de door huidige ambtenaren tot nu toe opgebouwde rechten voor de nawettelijke uitkering pal moet staan. Dat verdient geen schoonheidsprijs (weet de onderwijsbond door de HOS-regeling 1986 alles van), maar beschermt wel de positie van de huidige ambtenaar. Nieuwe kandidaatambtenaren kunnen zich dan nog eens bedenken of ze wel een loopbaan bij de overheid met een lager salaris dan in het bedrijfsleven en verdwenen werkzekerheid ambiëren.