of 60220 LinkedIn

Werkgroep controleert gedrag ambtenaren

De gemeente Vlissingen heeft een werkgroep van ambtenaren die collega's wijst op het feit dat ze een voorbeeldfunctie hebben.

De gemeente Vlissingen neemt klachten van haar bewoners serieus. Uit het jaarrapport bleek dat er vorig jaar enkele tientallen klachten over ambtenaren waren ingediend. Een deel daarvan ging over ongepast gedrag van die medewerkers. De interne ambtenarenwerkgroep ‘Zo zijn onze manieren’, had al als doel om op de mores van de publieke medewerkers te letten. Er komt nu extra aandacht voor het gedrag van ambtenaren in de buitendienst, meldt de krant PZC.

Netjes gedragen

Uit het rapport van de Zeeuwse klachtencoördinatoren klinkt een opdracht voor de ambtenaren: Gedraag je netjes en leg goed uit wat je wel en niet kan doen voor de burger. Er gaan relatief veel klachten over de onderhoudsteams voor de openbare ruimte en de afvalverwijderaars. Verder gaat om incidenten, zoals te hard rijden in dienstauto's en gedrag van een ingehuurde beveiliger, maar het is zorgwekkend, staat in het rapport.


Moreel gedrag

Integriteit en moreel gedrag is bij veel gemeenten en provincies een belangrijk thema. Er worden steeds vaker integriteitsonderzoeken gedaan en gemeenten stimuleren dat personeel melding doet van ongepast gedrag. Deze zomer leidde dat bij de gemeente Zaanstad nog tot elf bestraffingen waarvan drie ontslagen voor gedrag van gemeenteambtenaren dat niet door de beugel kan. Het ging om een strafbaar feit, oneigenlijk gebruik van het informatiesysteem en belangenverstrengeling. Zaanstad telt in totaal 1200 ambtenaren.

Onacceptabel

Andere kwesties werden toen minder zwaar bestraft. Zo werd er respectievelijk voorwaardelijk ontslag aangezegd en een half maandsalaris ingehouden voor het aannemen van fooien. Verder werden er bij de gemeente Zaanstad ook straffen uitgedeeld aan gemeenteambtenaren die buiten werktijd onacceptabel gedrag vertoonden. Zo kreeg een medewerker functie- en salarisverlaging en voor een aandeel in een burenruzie kreeg een andere ambtenaar een schriftelijke berisping.  De gemeente besteedt veel aandacht aan integriteit en goed gedrag. Zo moeten nieuwe ambtenaren een ambtseed afleggen en cursussen volgen over morele oordeelsvorming.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door JOSCHKE op
Dit zou het UWV ook moeten doen. Gedrag controleren van hun medici die denken dat ze god zijn. Ik had een medicus die bij de keuring zei dat hij zich op het dossier zou baseren (stand van zaken van een jaar terug) implicerend dat klachten van daarna niet worden meegenomen. Bewijsstukken van medische klachten van daarna waren niet relevant en niet gecontroleerd. Verder deed hij geen onderzoek, behalve de bloeddruk meten. En dan stelt hij een diagnose... walgelijk dit soort artsen. Zijn het inderdaad mensen die eigenlijk ongeschikt zijn voor de medsiche wereld?
Door De Vries (genormaliseerd ambtenaar) op
Ik zal blij zijn als de normalisering vd ambtenarenstatus is doorgevoerd. Zijn we eindelijk van deze flauwekul verlost. Kunnen we als ambtenaar ook gewooon ruzie met de buren maken zonder dat je baas zich er ook nog even lekker mee gaat bemoeien uit hoofde van integriteit en morele zedenmeester.
Door Peter de Pagter op
Integriteit en moreel gedrag zijn voor de voornaamste ingrediënten. Wat ik mis in het geheel, is de aansturing. De ambtenaren kunnen zich alleen zo gedragen omdat de aansturing niet juist is. En dan komen we bij de leidinggevenden, de gemeentesecretaris, het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en uiteindelijk de gemeenteraad. In die hele keten zitten structurele fouten die het mogelijk maken dat ambtenaren zich zo gedragen. Structurele fouten die allang opgepakt hadden moeten worden vanuit de controlerende taak van de gemeenteraad, in het bijzonder door de rekenkamer.