of 60220 LinkedIn

Werken bij EU goed voor cv

Wie een mooie carrière wil maken bij het rijk doet er goed aan om werkervaring bij de Europese Unie op te doen. Behalve dat het goed staat op de cv van de (potentiele) rijksambtenaar, is ervaring buiten de grenzen voor bepaalde hoge functies zelfs vereist.

Wie een mooie carrière wil maken bij het rijk doet er goed aan om werkervaring bij de Europese Unie op te doen. Behalve dat het goed staat op de cv van de (potentiele) rijksambtenaar, is ervaring buiten de grenzen voor bepaalde hoge functies zelfs vereist. Om toe te treden tot het neusje van de zalm, de Top Management Groep (TMG), is internationale en/of Europese werkervaring voor de Algemene Bestuursdienst een voorwaarde. 

Uit het onderzoek ‘HRM-aspecten van Europeanisering in de Rijksdienst’ blijkt verder dat EU-ervaring zich vooral uitbetaalt op ministeries die relatief weinig met Europa te maken hebben. Wat met name opvalt is dat EU-expertise juist op de onderwerpen die wat minder met de EU te maken hebben, gezien wordt als een springplank. Dat voordeel neemt af naarmate de EU-kennis meer gemeengoed is binnen de sector.

Jonge ambtenaar
Tegen de verwachting in, is er in deze sectoren met een hoog ‘Europagehalte’ dus reden tot alertheid: om de eigen EU-experts te blijven motiveren en deze kennis niet verloren te laten gaan. Vooral jongere ambtenaren denken dat Europese werkervaring positief is voor hun verdere carrière bij de overheid. ‘De relatief jonge groep van 35 tot en met 39-jarigen is het meest positief over hoe hun EU-ervaring bijdraagt aan hun carrièreontwikkeling’, aldus de onderzoekers. Het aandeel respondenten dat neutraal antwoordt, slinkt naarmate de leeftijd hoger wordt. ‘Dat is begrijpelijk omdat hoe ouder men is, hoe beter men kan beoordelen welke impact EU-ervaring op de eigen carrière heeft gehad’, is de conclusie.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.