of 59147 LinkedIn

Werk van ambtenaar verandert extreem

De functie en de taken van de gemiddelde ambtenaar verandert in rap tempo. Van volgzame uitvoerder is de ambtenaar veranderd in een steeds hoger opgeleide, creatieve netwerker.

De competenties die van een beleidsambtenaar gevraagd worden zijn niet meer te vergelijken met de eisen waaraan een sollicitant pakweg dertig jaar geleden aan moest voldoen. De ambtenaar van nu moet digitaal inzicht hebben, over een netwerk beschikken, hoogopgeleid én creatief zijn.

Kwaliteit arbeid
De afgelopen decennia heeft zich een ware revolutie voltrokken op het gemeentehuis, een digitale revolutie. De facilitaire kant van die omslag is wel zo’n beetje afgerond. Nu is het zaak voor beleidsambtenaren om de digitale mogelijkheden in nieuwe concepten vorm te geven.
De digitalisering heeft behalve gevolgen voor de burger ook effect op de kwaliteit van de arbeid.


Hoger niveau

De meest ingrijpende gevolgen zijn te verwachten voor de inhoud van het werk. Dat wordt gemiddeld genomen van een hoger niveau, zo is de verwachting. Die ontwikkeling is al een paar jaren gaande. Uit het Personeels- en mobiliteitsonderzoek van BZK blijkt dat het opleidingsniveau bij gemeenten al drastisch is veranderd. In 2000 had nog 33,3 procent van de gemeenteambtenaren hoger onderwijs genoten. In 2014 is dat gestegen tot 55,5 procent. 


Bronnen omzetten

‘Met de ICT-geletterdheid moet het uiteraard goed zitten,’ bevestigt George Evers, arbeidsmarktonderzoeker in de publieke sector. ‘Maar vervolgens gaat het erom hoe ambtenaren de  mogelijkheden benutten. Ze moeten bijvoorbeeld bedenken wat ze met de enorme hoeveelheid beschikbare data gaan doen, hoe ze die bronnen om gaan zetten in beleidsrelevante informatie.’ 

Vooruitstrevende gemeenten
De onderzoeker geeft als voorbeeld vooruitstrevende gemeenten als Amsterdam en Utrecht. Die laatste gemeente is ver op het gebied van het bijsturen door middel van data. Ze analyseren bijvoorbeeld situaties in de gemeente door middel van social media. Maar ook bij kleinere organisaties hebben innovatieve werkmethodes op basis van data voor belangrijke doorbraken gezorgd. ‘In Zaandam bijvoorbeeld,’ vertelt Evers. ‘Daar kwamen ambtenaren door cijfers van de dierenambulance erachter dat dierenmishandeling vaak een voorbode is van huiselijk geweld. Om die verbanden te leggen moet je als ambtenaar uit je eigen domein durven stappen en breed naar een organisatie kunnen kijken.’ 


Omschakelen 

Het profiel van de nieuwe ambtenaar is misschien vanzelfsprekend voor startende overheidsmensen. Maar voor ambtenaren die al jaren in dienst zijn is dit op zijn minst omschakelen. Opleiding, omscholing, training en bijhouden is dan van levensbelang.‘Bij ons zijn nog geen signalen bekend van oudere ambtenaren die de ontwikkelingen niet kunnen bijhouden,’ vertelt Bert de Haas van de FNV Overheid .

Taak werkgever
‘Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de generaties,' vervolgt hij. 'De een gaat al vanaf de basisschool met een computer om, de oudere generatie heeft dat moeten aanleren. Maar daar zijn gelukkig opleidingen voor.’ De vakbondsman vindt dat er een belangrijke taak voor de werkgever ligt om opleidingen zo toegankelijk mogelijk te maken. De Haas: ‘De werkprocessen gaan voor ambtenaren ongelofelijk veranderen, het is belangrijk dat niemand tijdens dat traject buitenspel komt te staan.'

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Pieternel (Semi ambtenaar) op
Van 33,3 % in 2000 naar 55,5 % in 2014 hoger onderwijs is niet zo moeilijk als hele Beheer- Onderhoudsdiensten uitgekleed worden en het werk uitbesteed wordt. Het percentage wordt dan automatisch rap hoger.
Vraag is of het wel zo slim is om geen expertise meer in huis te hebben en direct contact met het buitengebeuren te verliezen.
Door Niels Luijer op
Ik werk in Zaanstad (niet Zaandam) en moet het verhaal op een onderdeel toch even corrigeren. Wij hebben met meerdere partijen een poging gedaan een (voorspellende) monitor huiselijk geweld te maken. Op basis van bestaande literatuur hebben we samen relevante indicatoren bepaald (waaronder inderdaad dierenmishandeling) en vervolgens beschikbare data verzameld en in de monitor ingebracht (niet van de dierenambulance maar van de politie). We hebben echter geen significante relaties, laat staan causaliteit tussen beschikbare indicatoren kunnen ontdekken. Dus de conclusie dat dierenmishandeling een voorbode is van huiselijk geweld hebben wij A. niet getrokken, we hebben juist de hypothese proberen te toetsen en B. een en ander is dus bij ons in ieder geval niet bewezen.

Van een onderzoeker verwacht ik wel iets beter werk, bijvoorbeeld even toetsen wat ie beweert. Dat we buiten ons eigen domein kijken klopt gelukkig wel.
Door Anneke op
Beste Jhr. van Avezathe en Zottegem, hoezo zijn er steeds meer autisten in overheidsdienst die totaal onmachtig zijn om effectief en zinvol met de burger te communiceren ! Waar haalt u het lef vandaan om een bevolkingsgroep zo te stigmatiseren. Lever uw zogenaamde titel in voor wat werkende hersens, en u kunt wat gemakkelijker meepraten aan deze borreltafel.
Door Jhr. van Avezathe en Zottegem (vrolijke burger) op
Steeds meer hoger opgeleide ambtenaren en steeds meer autisten in overheidsdienst die totaal onmachtig zijn om effectief en zinvol met de burger te communiceren ! Nog nooit waren mensen zo ontevreden over hun overheid met zijn dure kantoren en de digitale dwang en werden er zulke blunders gemaakt. Ik maak het te vaak mee dat hoog opgeleide ambtenaren brullen en blaten over gevaarlijk populisme als burgers toevallig anders denken over nationale thema's en uit zorg voor hun omgeving gaan protesteren. Ik heb zelf mijn HBO-opleidingen nog gewoon door hard werken naast de baan moeten volgen. In het bedrijfsleven kreeg je daar geen studieverlof voor. Als ambtenaar in een latere fase heb ik altijd de burger voorop gesteld en dat betekent open staan voor een andere mening. Tegelijkertijd vraagt dat om ook NEE te kunnen zeggen, maar wel altijd met een motivatie en het aangeven van een eventuele bezwaarprocedure.
Door Jan (zelfstandig) op
Voor ambtenaar te zijn in een gemeentehuis is geen al te hoge opleiding voor nodig. alleen als de bewuste hij of zij denkt, he digitaal gaat sneller en beter is hij of zij zijn baan kwijt. Veel vergunningen etc kunnen digitaal. Simpel toch .
Door Ben (Hoofd) op
Het opleidingsniveau mag dan tegenwoordig hoger zijn, het gemiddelde werk- en denkniveau is echt niet zoveel anders. De lat van veel opleidingen is ook wel een stuk lager gelegd is helaas mijn ervaring.
Door Mark de Vries (Adviseur Aantrekkelijk Werkgeverschap) op
Er zijn nog wel een paar factoren die het verhaal wat zouden kunnen nuanceren....
Is de opleidingseis hoger geworden of heeft de persoon die de baan invult een hogere opleiding gekregen dan in het verleden?
De via vergrijzing vertrekkende ambtenaren hebben doorgaans een lagere opleiding genoten (gecompenseerd met ervaring) dan de mensen die hen vervangen na vertrek.
De mensen die men de afgelopen tijd kon vinden voor een functie waren wellicht wel hoger opgeleid dan strikt noodzakelijk, omdat het ruimere aanbod op de arbeidsmarkt daar de mogelijkheden voor gaf?
Zijn de functies van lager werk- en denkniveau meer dan andere functies overgedragen naar andere ambtelijke of geprivatiseerde organisaties, waardoor deze mensen geen gemeente-ambtenaar zijn?
Verhoudt de verschuiving van de verdeling in opleidingsniveau zich tot de verschuiving die je op de hele arbeidsmarkt ziet, omdat mensen steeds meer mogelijkheden hebben gekregen om een hogere opleiding te volgen?
Het vergt nog wel wat meer diepgang om deze conclusie echt hard te maken.....Die zou ik dan ook graag zien....
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
Evers, arbeidsmarktonderzoeker in de publieke sector.‘In Zaandam bijvoorbeeld,’ vertelt Evers. ‘Daar kwamen ambtenaren door cijfers van de dierenambulance erachter dat dierenmishandeling vaak een voorbode is van huiselijk geweld. Om die verbanden te leggen moet je als ambtenaar uit je eigen domein durven stappen en breed naar een organisatie kunnen kijken.’ == In Zweden zagen ze ineens veel ooievaars en 9 maanden later een bevolkingsexplosie. Waarom gebruikt men altijd van die onzinnige voorbeelden om het eigen gelijk te kunnen rechtvaardigen? Als je de arbeidsmarkt onderzoekt, mag je dan trouwens wel de dierenambulance hierin betrekken?
Door P.A. Dek (Gepensioneerd) op
Als gepensioneerd beleidsmedewerker vraag ik me af wat nou de wezenlijke verandering in het werk en het profiel van een beleidsmederwerker is. In mijn tijd waren we blijkbaar laagopgeleid, (maximaal MAVO), hadden geen netwerk (we zaten de hele dag in de bezemkast) en waren we natuurlijk helemaal niet creatief. Gelooft de schrijver dat nou echt? En dat digitale? Een revolutie? Niet meer dan een nieuw hulpmiddel om het oude ambacht van "beleid maken" te ondersteunen. Met enige overdrijving als reactie op de inhoud van dit artikel: "Niks nieuws onder de zon".
Door Gemeente ambtenaar (management) op
Een ambtenaar dient de mens, dus dient hij streetwise te zijn en vooral op een creatieve manier met de mensheid kunnen omgaan.