of 62236 LinkedIn

Werk ambtenaar lijdt onder bijscholing

Ambtenaren laten zich graag bijscholen. En dan ook nog vaak op eigen initiatief. Nadeel is wel dat het dagelijkse werk blijft liggen, zo blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur.

Ambtenaren leren graag. Meer dan medewerkers van andere beroepsgroepen laten zij zich bijscholen. En dan ook nog vaak op eigen initiatief. Nadeel is wel dat het dagelijkse werk blijft liggen, zo blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur.

Wat opvalt is dat de behoefte om je als werknemer gedurende je loopbaan te blijven ontwikkelen door het volgen van trainingen en cursussen onder ambtenaren groter is dan onder medewerkers in het bedrijfsleven: bij ambtenaren bestaat die behoefte bij ruim acht op de tien, in het bedrijfsleven is die behoefte er bij 70 procent van de werkenden. Ambtenaren is het vooral te doen om vaardigheden op te doen voor het werk, bij werkenden in het bedrijfsleven zijn de voornaamste drijfveren het behalen van een certificaat, het opdoen van nieuwe (commerciële) kansen en het minimaliseren van baanverlies.

Intrinsieke motivatie
Binnen de overheid blijkt de regie om een cursus of opleiding te volgen al grotendeels bij de werknemer zelf te liggen: ambtenaren nemen zelf het initiatief hiervoor. De helft van de ambtenaren neemt zelf het voortouw bij het volgen van een cursus of training. In het bedrijfsleven neemt slechts één op de drie werkenden zelf het initiatief. Daar is het vooral de leidinggevende of werkgever die de aanzet geeft.

‘Slechts één op de zes ambtenaren voelt zich door de werkgever verplicht om regelmatig een cursus of training te volgen. Bij werkenden in het bedrijfsleven is die groep bijna dubbel zo groot’, aldus I&O-onderzoeker Melle Conradie.

Luxe
Ambtenaren doen blijkens het onderzoek nu al veel op het gebied van bijscholing: de meesten volgen regelmatig cursussen en trainingen, veelal meerdere keren per jaar. Zij hebben ook de mogelijkheid om dat binnen de werktijd te doen: twee op de drie bijscholingsuren vinden volledig plaats binnen werktijd en nog eens een kwart geeft aan dat de meeste uren tijdens werktijd zijn. Die ‘luxe’ hebben werkenden in andere beroepsgroepen aanzienlijk minder. Ruim een kwart van de werkenden in het bedrijfsleven volgt (meestal) een cursus in de eigen tijd. Onder ambtenaren doet maar 9 procent dat.

Werk blijft liggen
Toch is er ook een keerzijde aan de bijscholing: het dagelijkse werk blijft liggen. Hoewel ambtenaren aangeven veel te leren en de verkregen kennis goed te benutten tijdens het werk, geeft het merendeel van hen (51 procent) ook aan dat de dagelijkse werkzaamheden blijven liggen tijdens de cursus. Dat speelt minder in het bedrijfsleven: van de werknemers daar zegt 47 procent dat dat niet het geval is.

Jaarlijks minimaal twee cursussen
Het kan er mee te maken hebben dat bij de overheid de lengte van de gevolgde cursus of training doorgaans iets langer is dan onder de andere beroepsgroepen. Een andere mogelijke verklaring is dat ambtenaren relatief vaker dan andere beroepsgroepen een cursus of training volgen: de meerderheid volgde minimaal twee cursussen of trainingen in het afgelopen jaar.

Aan het onderzoek deden 2.736 mensen mee: ruim 2.000 ambtenaren en meer dan 700 werkenden uit andere beroepsgroepen.

 

Hier vindt u de link naar het hele rapport van I&O Research

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Criticus op
Een andere verklaring voor het feit dat werk blijft liggen: in de workload van ambtenaren is onvoldoende rekening gehouden met de uren die nodig zijn voor cursus en scholing.
Door Karel van Klaveren op
Ambtenaren verkeren in een luxepositie. Zij kunnen het zich veroorloven om het werk even te laten liggen voor cursussen, training en andere vormen van bijscholing.

Voor het bedrijfsleven is dat ondenkbaar. Levertermijnen en deadlines zijn keihard. Red je dat niet, dan ben je snel klanten kwijt.
Door Ga je moeder in de maling nemen (Is niet waar) op
waarheid : veel interne flut cursussen, veel fake HBO opleidingen. Veel ambtenaren zitten nog met mavo 3 aan het loket. Vooral doorgaan met elkaar prijsjes geven staat vooral goed in de media.
Door frans (beleidsmedewerker) op
artikel staat haaks op vele artikelen over burnout e.d. Mijn ervaring in bedrijfsleven is dat er veel cursussen worden gegeven in luxe oorden met als doel het luxe oord. . Over het verschil inde kwalitatieve zwaarte van het werk wil ik het hier verder maar niet hebben.
Door Esther (ambtenaar) op
Is dit onderzoek wel valide genoeg?
Wat is de omvang van het bedrijf in kwestie? Komt het bedrijf dat is onderzocht qua omvang overeen met de omvang van de onderzochte overheidsinstantie.
Daarnaast is er een onderscheid tussen kleine en grote organisaties en overheden?
Door Henk Achtereekte (Snr adviseur HR strategie en organisatieontwikkeling) op
Een bijzondere kop op dit artikel, bezien vanuit kwaliteit en kwantiteit van werk en korte en lange termijn in het werk. Veel overheidsinstellingen hebben met een combinatie van goed werkgeverschap en goed werknemerschap een prikkelende cultuur opgebouwd van jezelf onderhouden met scholing en ontwikkeling. De werkgever stimuleert en faciliteert dat. Om een steeds complexere samenleving (digitaal) goed te kunnen dienen, is dat ook hoog nodig. Het alternatief van je voorraad werk wat meer wegwerken, maar kwalitatief minder, is korte termijn denken. Het levert steeds meer vragen en problemen op en dus al vrij snel vertraging in afhandeling en kwaliteitsverlies. Ik zou liever kiezen voor een kop als “overheden kiezen met investeren in mensen voor kwaliteit en lange termijn in dienstverlening”. Of zoiets dan ??