of 63966 LinkedIn

Weg met weigeraars

Gemeenten kunnen niet afrekenen met trouwambtenaren die ‘opeens’ gewetensbezwaren krijgen tegen het homohuwelijk. Burgemeester Tjeerd van der Zwan (PvdA) van Heerenveen en portefeuillehouder burgerzaken wil daarom dat zijn ambtenaren een aangepaste eed afleggen.

Spraakmaker: Tjeerd van der Zwan

Last van weigerambtenaren?
Nee hoor, dat niet, maar we willen in Heerenveen problemen vóór zijn en een rechtsgrond hebben om wat te kunnen doen tegen trouwambtenaren die tijdens hun dienstverband van mening veranderen. We willen niet in de situatie van Groningen geraken, waar deze zomer bleek dat ze tegen ambtenaren met bezwaren tegen het sluiten van een huwelijk tussen twee mannen of twee vrouwen, helemaal niets konden doen.

Wat gaat u dan doen?
Naar aanleiding van een discussie deze zomer in de gemeenteraad en een motie van PvdA en GroenLinks, heb ik als portefeuillehouder burgerzaken voorgesteld onze trouwambtenaren een aangepaste ambtseed te laten afleggen. Hierin verklaren zij expliciet alle door de wet toegestane huwelijken te zullen sluiten. Ik denk niet dat er nu een andere gemeente is die specifiek voor deze groep ambtenaren een aangepaste ambtseed heeft. Wanneer je daar later onverhoopt op terugkomt, is er sprake van plichtsverzuim en kan de gemeente je disciplinair aanpakken door je bijvoorbeeld te schorsen, over te plaatsen of zelfs voor te dragen voor ontslag.

De minister ziet het anders..
Dat klopt. Minister Van Bijsterveldt vindt dat ambtenaren op basis van hun geweten de ruimte moeten hebben het sluiten van een huwelijk van mensen van het gelijke geslacht te weigeren. Maar de minister stelt gelukkig niet de ambtenaren in Heerenveen aan. Dat doen het college en de gemeenteraad en die staan in grote meerderheid achter dit beleid. Alleen het CDA en de ChristenUnie in onze gemeenteraad vinden de maatregel onnodig omdat de gemeente nooit weigerende trouwambtenaren heeft gehad.

Daarin hebben ze toch gelijk?
Volstrekt niet. Ik vind dat de overheid pal moet staan voor het gelijkheidsbeginsel en scherp stelling moet nemen tegen elke vorm van discriminatie of vooroordeel. Weigerambtenaren geven het verkeerde signaal en passen dus niet bij Heerenveen.  

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Harry Brake, Reuver op
Een ambtenaar van de burgerlijke stand heeft voor de rechtbank de eed c.q. de belofte afgelegd inhoudende: ‘Ik zal nauwgezet/plichtsgetrouw alle wet- en regelgeving uitvoeren betreffende de burgerlijke stand.’ Als de persoonlijke visie en of belevingswereld zwaarder weegt dan de wetgeving is mijn advies: wees flink, toon karakter en verzoek om ontslag als ambtenaar van de burgerlijke stand.

Ik kan mij dan ook volledig vinden in de gedachtengang en wijze van handelen van de heer Tjeerd van der Zwan, burgemeester van Heerenveen, om door middel van een aangepaste ambtseed de ambtenaren, welke huwelijken sluiten, daadwerkelijk alle huwelijken te laten sluiten, welke door de wet gesloten mogen worden.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers