of 62812 LinkedIn

Weer volledig thuiswerken: niet leuk, wel nodig

Net zoals in veel andere gemeenten zijn ook de Enschedese ambtenaren weer massaal gaan thuiswerken. ‘Leuk is het niet, maar we hebben een voorbeeldfunctie’, stelt gemeentesecretaris Kees Meijer

Net zoals in veel gemeenten zijn ook de Enschedese ambtenaren weer massaal gaan thuiswerken. Na een aanvankelijke versoepeling is het nu weer de regel om thuis te werken, uitgezonderd cruciale functies. ‘Leuk is het niet, maar we hebben een voorbeeldfunctie’, stelt gemeentesecretaris Kees Meijer.

Ziekteverzuim gedaald

Een passage in de risicoparagraaf van de tussentijdse coronanota van de gemeente leidde tot een telefoontje naar Enschede. ‘Het volledig thuiswerken begint collega's op te breken. Zij ervaren minder efficiënt te zijn, wat de druk voor hen verhoogt. Mensen ervaren ook een soort van sociaal isolement en op termijn gaat dat tot uitval leiden’, staat in de nota te lezen, die staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 9 november. ‘Het is als risico benoemd. We zien dit beeld niet. Mensen vallen niet om’, benadrukt Meijer. Wat hem betreft had de passage er eigenlijk helemaal niet in moeten staan.

 

Lager ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is sinds maart zelfs iets gedaald, weet de gemeentesecretaris. Vanaf 1 maart tot 1 oktober bedroeg het verzuimpercentage 4,5 procent, terwijl dat percentage van 1 januari tot 1 maart op 6,1 procent lag. Vanaf 1 oktober stijgt het licht naar 5,2 procent, maar is niet afwijkend van een normaal jaar. Dan ligt het verzuimpercentage tussen de 5 en 6 procent.

 

Zware wissel

Meijer ziet wel dat het thuiswerken wat met mensen doet. ‘We zijn sociale wezens. Iedereen mist de sociale contacten en de onderlinge afstemming. Het is een andere wereld aan het worden. Mensen vallen niet om, maar het vele thuiswerken trekt wel een zware wissel op mensen.’ Dat was zeker het geval na medio maart, toen de intelligente lockdown van kracht werd en ook kinderen thuis moesten blijven, aldus Meijer. De tweede gedeeltelijke lockdown, zoals het kabinet het noemt − met scholen die (vooralsnog) openblijven −, maakt het iets makkelijker, ‘maar leuk is het niet. Ik vind het ook niet leuk om thuis te werken, maar we hebben als gemeente wel een voorbeeldfunctie.’

 

Cruciale functies

Na de persconferentie dinsdag van premier Rutte en minister De Jonge werkt weer zo’n tachtig procent van de Enschedese ambtenaren vanuit huis. Twintig procent werkt op kantoor of op straat. Alleen medewerkers met een cruciale functie hoeven niet thuis te werken. ‘Het gaat daarbij om de medewerkers van de publieksbalies, de boa’s en de wijkteammedewerkers. We willen wel oren en ogen in de wijk blijven houden.’ Na medio maart, toen net zoals nu het devies was om zo veel mogelijk thuis te werken, was het percentage thuiswerkers hoger, omdat toen werkplekken nog niet coronaproof waren ingericht. Tijdens de versoepeling van de coronamaatregelen werkte ongeveer 65 procent thuis en 35 procent op kantoor. ‘In wisselende samenstelling’, aldus Meijer. Samen met de leidinggevende werd afgesproken wie wanneer naar kantoor kon gaan.

 

Grote betrokkenheid

Nu zijn de regels dus weer strikter. ‘We proberen er wat van te maken.’ Bij het op peil houden van het onderlinge contact is vooral een rol weggelegd voor de leidinggevenden, vertelt Meijer. Die organiseren online spelletjes, schrijven en delen gedichten, maar er is ook meer tijd om zaken met elkaar te bespreken. Voor veertig nieuwe medewerkers wordt een digitale variant van ‘wie is wie’ op poten gezet. Er zijn digitale inloopsessies voor medewerkers met vragen of die even hun hart willen luchten en er wordt wekelijks een update naar alle 1.800 medewerkers (1.500 fte) gestuurd. Het is lastig inschatten of er minder efficiënt wordt gewerkt, zoals in de risicoparagraaf werd aangestipt, vindt Meijer. ‘Er wordt anders gewerkt. Ik zie onder alle collega’s een grote betrokkenheid. Ze willen door.’  


Binnenlands Bestuur organiseert op 18 november het onlinedebat ‘De thuiswerkende ambtenaar’.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.