of 59185 LinkedIn

Weer meer provinciale plafondambtenaren

Meer dan driekwart van de provincieambtenaren kunnen in hun huidige functie geen stapje erbij krijgen. De zogenoemde plafondambtenaren zitten tegen de top van hun salarisschaal.

Meer dan driekwart van de provincieambtenaren zit aan de top van zijn functieschaal. In vergelijking met 2014 is het aantal medewerkers dat nooit méér gaat verdienen zelfs met 2 procent gestegen. Vooral in de provincie Zeeland steeg het percentage aanzienlijk met maar liefst 13 procent. Alleen in de provincie Flevoland daalde het percentage ‘plafondambtenaren’ met een kleine 10 procent. Dat blijkt uit de jaarlijkse Personeelmonitor Provincies van het A en O-fonds.

4500 euro salaris
De meeste provincieambtenaren (27%) verdienen 4500 euro op fulltime basis. Het aandeel is daarmee opnieuw iets gestegen (2014: 25 procent). 26 procent verdient echter gemiddeld meer dan 4500 in Utrecht is dit zelfs 32,7 procent.  13 procent verdient minder dan 2.500 euro, een jaar geleden was dit nog 14 procent. Van het totale personeelsbestand zit 4,8 procent in salarisschaal 14 of hoger. Dat is 0,2 procentpunt hoger dan in 2014. Een veel kleiner aantal medewerkers zit in de schalen 1 tot en met 3. Ongeveer 0,5 procent van de werknemers zit in deze schalen. In 2014 was dit nog 0,4 procent. De meeste werknemers zitten, net als eerdere jaren,  in schaal 11 (22 procent).

Vergrijzing

De gemiddelde leeftijd van de provinciemedewerkers stijgt. Zo is het aantal 60-jarigen behoorlijk toegenomen, van 14,8 procent naar 16,1 procent. In de provincie Gelderland werken de meeste ouderen, ruim een vijfde van het personeelsbestand is 60 jaar of ouder. De provincie Zeeland heeft, zoals verwacht, de minste zestigers aan boord. Slechts 1,2 procent van de ambtenaren heeft de 60 daar aangetikt. De reden is dat de provincie in 2012 alle 57-plussers, 160 in totaal, met een riante uittreedregeling naar huis stuurde.

Vijftigers oververtegenwoordigd
Onlangs werd echter bekend dat de provincie een fiscale strafboete van 16 miljoen moet betalen. Het gaat namelijk om een verkapte VUT-regeling, en die is al jaren geleden afgeschaft. Overigens staat er alweer een leger nieuwe oudere provincieambtenaren te trappelen. In Zeeland is het aantal ambtenaren van 55-59 oververtegenwoordigd met 23,4 procent tegen een provinciaal gemiddelde van 18,5 procent.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
















Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Criticus (Ambtenaar) op
Je kan ook iedere ambtenaar een schaal hoger plaatsen... zitten ze niet bovenin en kunnen ze iets meer verdienen zonder afhankelijk te zijn van die belachelijke CAO-resultaten.
Door imke op
We weten nu wel dat het ambtenaren apparaat ouder wordt. Dat verandert niet iedere week. Los het op of hou op met het erover schrijven.
Door Jan op
De VUT had nooit afgeschaft moeten worden. Nu krijg je vergrijzende organisaties met ouderen die vaak (niet altijd) na 40 jaar of langer gewerkt te hebben, snakken naar hun vriijheid, terwijl jongeren niet aan de bak komen. Tel uit je winst.