of 64740 LinkedIn

Volksvertegenwoordiger mag niet worden uitgesloten

Toegangseisen van een specifieke locatie mogen nooit een reden zijn om volksvertegenwoordigers de toegang tot een officiële vergadering te ontzeggen. Het kunnen deelnemen aan de beraadslaging is immers de essentie van het zijn van volksvertegenwoordiger. Dat schrijft demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken in antwoord op vragen van Kamerlid Eva van Esch (PvdD).

Toegangseisen van een specifieke locatie mogen nooit een reden zijn om volksvertegenwoordigers de toegang tot een officiële vergadering te ontzeggen. Het kunnen deelnemen aan de beraadslaging is immers de essentie van het zijn van volksvertegenwoordiger. Dat schrijft demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken in antwoord op vragen van Kamerlid Eva van Esch (PvdD).

Geweigerd
‘Uitgangspunt is vanzelfsprekend dat volksvertegenwoordigers moeten kunnen deelnemen aan de beraadslaging’, besluit Ollongren haar beantwoording van de vragen Van Esch die zij had gesteld toen bleek dat twee fractievoorzitters in de Limburgse Staten eind september de toegang werd geweigerd tot een horecagelegenheid, omdat zij geen QR-code konden of wilden laten zien. Het ging om Pascale Plusquin van de Partij voor de Dieren en Ruby Driessen van Forum voor Democratie. Zij maakten onderdeel uit van de vertrouwenscommissie die toen gesprekken zou voeren met de laatst overgebleven kandidaten voor nieuwe commissaris van de koning van de provincie Limburg.

Locatie
Na commotie hierover werd de procedure tijdelijk stilgelegd. Reden voor Van Esch om demissionair minister Ollongren te vragen of zij van mening is dat toegangseisen van een specifieke locatie nooit reden mogen zijn om volksvertegenwoordigers toegang tot een officiële vergadering te ontzeggen. Zoals hierboven beschreven is Ollongren het hier mee eens. Ze legt uit dat volksvertegenwoordigers ook een coronatoegangsbewijs moeten tonen als een volksvertegenwoordigende vergadering in een horecagelegenheid wordt georganiseerd. ‘De locatie is leidend bij de vraag of dit bewijs nodig is om toegang te krijgen tot een activiteit of voorziening en de wet geldt daarbij voor iedereen.’

Niet wenselijk
Maar het recht van een volksvertegenwoordiger om deel te nemen aan een vergadering is dermate essentieel dat het ‘niet wenselijk’ is die te houden op een plek waar een coronatoegangsbewijs is vereist. Wat wel kan is de vergadering van een volksvertegenwoordiging in een horecagelegenheid te houden in een ruimte afgescheiden van de eet- en drinkgelegenheid waar een coronatoegangsbewijs voor is vereist. De Limburgse Statenleden kregen als alternatief een wandeling in de buitenlucht van 10 minuten met een kandidaat-gouverneur aangeboden. Volgens Van Esch is dat ‘op geen enkele wijze’ een volwaardig alternatief voor deelname aan de vergadering. Dit onderschrijft Ollongren.

Regels uitleggen
Volgens de Wet publieke gezondheid mag mensen niet om een coronatestbewijs worden gevraagd als zij beroeps- of bedrijfsmatig een horecagelegenheid moeten betreden. Volgens de minister is die uitzondering in de wet opgenomen omdat sprake is van een afhankelijkheidsrelatie tussen werkgever en werknemer. Als een volksvertegenwoordiger voor het uitoefenen van zijn ambt (‘beroep’) op een specifieke locatie aanwezig moet zijn kan aanspraak worden gemaakt op die uitzondering, maar dan is het van belang deze werkzaamheden niet elders verricht kunnen worden. ‘Hiervan is bij een te plannen vergadering van een volksvertegenwoordigend orgaan geen sprake.’ De gang van zaken is voor Ollongren aanleiding de regels nog eens via voorlichting aan decentrale overheden duidelijk te maken, zodat die hier bij het plannen en organiseren van vergaderingen rekening mee kunnen houden.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Zo is het wel op
Pascale Plusquin van de Partij voor de Dieren en Ruby Driessen van Nationaal Socialistisch Beweging al eens gehoord van MS Teams? Op die manier kunnen zij keurig aan alle beraadslagingen deelnemen.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers