of 62812 LinkedIn

VNG wil af van lokale verlofregelingen

Er gaat wat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) betreft een streep door het geven van leeftijds- en schaalverlof. Verlof voor lokale feestdagen wordt beperkt tot twee dagen. In plaats van dit zogeheten bovenwettelijk lokaal verlof krijgt elke voltijdsmedewerker recht op vijf vrije dagen – 36 uur.

Er gaat wat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) betreft een streep door het geven van leeftijds- en schaalverlof. Verlof voor lokale feestdagen wordt beperkt tot twee dagen. In plaats van dit zogeheten bovenwettelijk lokaal verlof krijgt elke voltijdsmedewerker recht op vijf vrije dagen – 36 uur.

Dat willen de gemeentelijk werkgevers regelen in de nieuwe cao voor gemeenteambtenaren, zo staat in de conceptarbeidsvoorwaardennota waarmee ze de cao-onderhandelingen in willen met de vakbonden.

 

Seniorendagen exit

Bovenwettelijk lokaal verlof is een verzamelnaam voor lokale afspraken over uiteenlopende vormen van extra vrije tijd, waaronder seniorendagen, schaalverlof en lokale feestdagen. Nu nog is het mogelijk dat gemeenten verschillende vormen van lokaal verlof afspreken.

Bijna negen op de tien gemeenten kennen leeftijdsverlof toe, in de volksmond ouwelullendagen genoemd. Schaalverlof, een regeling waarbij werknemers die zijn ingeschaald gelijk aan of hoger dan het maximum van schaal 9 recht hebben op vaak een bovenwettelijke vakantie van een dag per kalenderjaar, wordt door ruim een kwart van de gemeenten toegepast. Diensttijdverlof komt minder voor: in nog geen twee op de tien gemeenten.

Na de harmonisatie van het bovenwettelijk verlof is lokaal leeftijds- en diensttijdverlof en lokaal schaalverlof niet meer mogelijk.

 

Sabbatical

In de nieuwe, door de VNG voorgestane regeling, kunnen maximaal twee dagen (14,4 uur) door de werkgever worden aangewezen als lokale feestdagen en zijn dan niet meer vrij opneembaar voor de medewerker. Wijst de werkgever ze niet aan als lokale feestdagen, dan blijven ze vrij opneembaar als bovenwettelijke vakantie.

Twee dagen (14,4 uur) komen in een spaarverlofregeling. De medewerker kan deze twee dagen sparen bijvoorbeeld voor een sabbatical of om eerder te stoppen met werken. Maar de medewerker hoeft de dagen niet te sparen – hij of zij kan ze ook meteen opnemen. Uren in de spaarverlofregeling verjaren niet.

Eén dag (7,2 uur) wordt bovenwettelijke vakantie.

 

Overgangsregeling

Er komt als het aan de gemeentelijk werkgevers betreft wel een overgangsrecht.  Medewerkers die nu recht hebben op meer dan 36 uur ‘lokaal verlof’ bouwen in een nader af te spreken periode af naar de norm van 36 uur, in gelijke stappen per jaar. Medewerkers die nu recht hebben op minder dan 36 uur ‘lokaal verlof’ bouwen in een nader af te spreken periode op naar de norm van 36 uur, in gelijke stappen per jaar. De ‘nader af te spreken periode’, het overgangsrecht, is onderdeel van de onderhandelingen met de vakbonden. Eerder al heeft de VNG uitgesproken bereid te zijn om te onderhandelen over een periode van meer dan vijf jaar en hebben de vakbonden uitgesproken niet vast te houden aan bevriezen van huidige rechten.

 

Per 2022

Werkgevers stellen voor om de verlofafspraken minimaal één jaar na het afsluiten van de volgende cao te laten ingaan. Die tijd is volgens hen  nodig voor een zorgvuldige invoering. Dat betekent dat de afspraak op zijn vroegst ingaat op 1 januari 2022. Als het advies in zijn geheel wordt overgenomen, dan zou dit betekenen dat de volgende afspraken in de cao komen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Arnold (adviseur fiscaal juridisch) op
Akkoord met Petra. Dan gelijk ook het periodieke gezeur over loonsverhoging afschaffen. Dat circus is zonde van de tijd. voortaan alleen koopkrachtreparatie. dat is wel genoeg. De belastingdienst krijgt een grote hap weer terug via de diverse belastingen. En alleen loon aanvulling indien er iets verandert in overige voorwaarden of regelgeving.
Door Petra op
Goed idee van @Gerben, laat de VNG zich maar inzetten voor 1 CAO voor gemeente-, provincie-, rijks, en waterschapambtenaren!
Door René (bel.adviseur) op
Kijk maar uit. Voor je het weet wil de VNG ook af van de 36 urige werkweek en terug naar 40 uur, zonder loonsverhoging. Dit leidt er toe dat er dan tussen de 8 en 12 % van de werknemers ontslagen kan worden. En een bezuiniging op personeel en op de salarissen.
Door Gerben op
Een CAO voor alle ambtenaren en de zon gaat eindelijk schijnen voor de gemeenteambtenaren.
Door Joost (beleidsmedewerker) op
Het is weer: Droog brood behoeft geen beleg!
Door Manu (beleidsadviseur) op
Ik heb moeite met de voorgestelde nul-ronde, maar deze vakantiedagenregeling zie ik helemaal zitten. Ik heb er echt geen moeite mee.
Door de jong (ambtenaar) op
ik werk bijna 35 jaar bij de gemeentelijke overheid en in al die jaren, echt al die jaren is de CAO een terugkerend drama. Verslechtering op verslechtering, nooit een flinke stap vooruit, altijd beknibbelen. Van de kant van de werkgever: altijd zeuren over geldgebrek en als het er op aankomt: de ambeteliljke dienst is in alle opzichten sluitpost en pispaal. Sinds een aanrtal jaren wordt er met goedkope kralen en spiegeltjes gewerkt: een kaartje met een goede wens of een bedankje (lik van de postzegel is het duurst), stukje chocola of een bloembol. Ik heb het allemaal voorbij zien komen: de infantilisering van de arbeidsvoorwaarden. Nog één Cao te gaan en dan kan ik dit tranendal verlaten als het om de arbeidsvoorwaarden en de werkgever gaat.
Door de vries (ambtenaar) op
Hiermee wordt waarschijnlijk een groot knelpunt opgelost. Er wordt nog nagedacht welke dat moet zijn. Voorstel voor overgang: 36 uur geldt voor nieuwkomers, voor de rest blijft het zoals het is.
Door Spijker (n.v.t.) op
Het personeelsbeleid van de VNG (Heerts, ex voorzitter FNV en mede-grondlegger Sociaal Akkoord/huidige AOW) blinkt uit van vernuft. Nog even en dan wil er niemand meer bij een gemeente werken.
Door Mark op
De VNG heeft nogal wat eisen. Nul procent loonsverhoging (dus achteruitgang met de inflatie meegerekend) en minder vakantiedagen. Ze denken zeker, never wast a good crisis. Als we ook eens de doorbetaling van het zwangerschapsverlof afschaffen. Dan is oud en jong weer in evenwicht.