of 65101 LinkedIn

VNG: nadelen aan vragen ambtenaar om coronapas

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) plaatst kanttekeningen bij het eventueel vragen een  coronatoegangsbewijs aan ambtenaren als ze het gemeentehuis betreden. ‘In de huidige tijd van krapte op de arbeidsmarkt kunnen werkgevers zich het niet veroorloven om groepen werknemers op voorhand uit te sluiten.’

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) plaatst kanttekeningen bij het eventueel vragen een  coronatoegangsbewijs aan ambtenaren als ze het gemeentehuis betreden. ‘In de huidige tijd van krapte op de arbeidsmarkt kunnen werkgevers zich het niet veroorloven om groepen werknemers op voorhand uit te sluiten.’

Dat schrijft de koepelorganisatie aan demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Die had de VNG namens andere betrokken bewindslieden van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Justitie en Veiligheid en Sociale Zaken en Werkgelegenheid gevraagd ‘om in zeer korte tijd’ te reageren op de beoogde Tijdelijke wet uitbreiding coronatoegangsbewijzen.

 

Juridische consequenties

VNG-directeur Beleid Pieter Jeroense stelt dat een facultatieve bevoegdheid om een coronatoegangsbewijs aan werknemers te vragen, in de sector gemeenten kan leiden tot scherpere tegenstellingen tussen gevaccineerde en ongevaccineerde werknemers. ‘Om die te beheersen, zou het werkgevers helpen om inzicht te hebben in sectoren waarin transmissie van het virus op grote schaal plaatsvindt op de werkvloer’, antwoordt hij Ollongren. Hij wijst er daarbij op dat in de huidige tijd van krapte op de arbeidsmarkt gemeentelijk werkgevers het zich niet kunnen veroorloven groepen werknemers op voorhand uit te sluiten. ‘Dit staat nog los van het vraagstuk rondom werknemers die zich beschikbaar stellen voor de arbeid en toegang geweigerd worden tot de werkvloer door de werkgever en welke arbeidsjuridische consequenties dat vervolgens heeft.’

 

Ondernemingsraad

Een coronatoegangsbewijs op de werkvloer is volgens de VNG naar verwachting in de meeste gevallen van toepassing op werknemers die niet thuis kunnen werken en geen anderhalve meter afstand kunnen bewaren in de uitoefening van hun functie. De werkgever dient een voorgenomen besluit over de inzet van een coronatoegangsbewijs bovendien altijd af te stemmen met de personeelsvertegenwoordiging of de ondernemingsraad.

De VNG laat zich overigens niet principieel uit over het al dan niet invoeren van het 2G-beleid. 'Gemeenten gaan daar niet over', aldus een woordvoerder. 'Wij vinden het voor het draagvlak belangrijk dat er een grondig voorbereidingstraject is om 2G in een beperkt aantal sectoren verplicht te stellen. De rijksoverheid moet de noodzaak van feitelijke inzet in bepaalde sectoren dan wel duidelijk onderbouwen en naar de samenleving communiceren.'

 

Bezoekers

De VNG verzoekt de minister wel om de sector gemeenten bij voorbaat uit te zonderen van de bevoegdheid om een coronatoegangsbewijs aan bezoekers te vragen. ‘Iedere inwoner moet gebruik kunnen blijven maken van essentiële dienstverlening door gemeenten en op een gemeentelijke locatie naar binnen kunnen’, aldus Jeroense.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Tom (Gemeenteambtenaar) op
@ Petra: Ik ben volgens mij ingegaan op de vragen die u heeft en toch besluit u zonder tegenargumenten er niets mee te doen. Dat is dus een deel van het probleem.

@Richard: Weet ik maar met niesen en hoesten is de kans dat het virus net als bij bacillen verder komt dan wanneer men enkel door de mond ademt. Vandaar dat ik de term gebruikt heb.

@Gevaccineerd. Procentueel gezien liggen er op dit moment wellicht meer gevaccineerden in het ziekenhuis dan niet gevaccineerd. Maar van de ongevaccineerden hadden er een heleboel niet hoeven te liggen wanneer zij een prikje gehad hadden. Daarmee hadden we maatregelen wellicht nog een tijdje kunnen uitstellen of meer open houden. Daar draait het uiteindelijk om. Hoe lang kan de samenleving openblijven zonder dat de zorg overbelast raakt. Hoe meer gevaccineerden des te langer kan de samenleving openblijven. Een andere oplossing is er op dit moment niet want iedereen maar testen voordat we naar een winkel mogen etc. is totaal onrealistisch.
Door Gerrit (Handhaver) op
Dit is volgens mij een foute discussie 1G, 2G of 3G welke er keuze gemaakt wordt het gaat voor tweedeling in de maatschappij veroorzaken. En krijgen we straks een discussie mensen die roken of te vaak bij de snackbar komen enz. , daar is ook geen plaats meer voor in het ziekenhuis en op IC. In mijn ogen probeert de VNG mensen tegen mekaar uit te spelen, terwijl ze zouden moeten verbinden.
Door Richard (Beleidsmedewerker) op
Nabranders:
@Tom: Corona is een virus, geen bacil
https://www.maxvandaag.nl/sessies/themas/gezondh …

@Iedereen: Is het verstandig om het over 1G, 2G, 3G te hebben als er een discussie is over de gezondheidseffecten van het 5G telecommunicatienetwerk, waarover in het begin van de corona-pandemie de wildste (complot)theorieën rondgingen (zoals: 5G netwerken zouden corona veroorzaken). Weet iemand een betere benaming?


Door Richard (Beleidsmedewerker) op
Wat mij in de discussie over 1G, 2G en 3G enigszins stoort is de focus op de de eisen die een werkgever zou moeten stellen aan werknemers. Mag een horecawerknemer de kroegbaas vragen om een coronatoegangsbewijs? En mag een ambtenaar raadsleden, wethouders en burgemeester en vragen om een coronatoegangsbewijs? En als zij dat weigeren te tonen, heb ik dan voldoende basis om met behoud van loon niet op mijn werk te hoeven verschijnen?
Door Jeroen op
@ Gevaccineerd: Ik heb me redelijk goed verdiept en geformeerd vandaar dat ik dan ook via verschillende media kanaal kan zeggen dat “wie gevaccineerd is, heeft bijna twintig keer minder kans om met corona in het ziekenhuis te belanden dan wie niet is ingeënt. Op ic-afdelingen is het verschil nóg groter”.
Wetende dat 88,3% van alle 18-plussers minimaal één vaccinatie ontvangen heeft en dat 84,7% volledig is gevaccineerd, geeft aan dat vaccineren wel degelijk effect heeft. Als we uitgaan van uw cijfers dat 44% van de ziekenhuis opnames gevaccineerd is (85% van de bevolking) dan worden de overige “corona” bedden 56% bezet door de niet gevaccineerde (15% van de bevolking).

Verder hebben commerciële testresultaten een groter foutmarge en zijn de kosten (tussen de € 50,00 en € 150.00) aanzienlijk .
Door Gevaccineerd op
@ Jeroen: Verzoek aan U is ook verdiep en informeer uzelf.
- Ja vaccineren heeft effect. Maar onvoldoende het gewenste effect dan gedacht.
Maar als mark aan u voorstelt dat 1G nog beter is (iedereen gewoon testen) reageert u niet op de inhoud. Kijken naar de instroom binnen de ziekenhuizen en IC's is niet gevaccineerd niet het enige probleem wat zorgt voor uitstel van zorg operaties. Gezien volgens de RIVM cijfers 44% gevaccineerd ong 600 bedden zijn dus ook bezet door gevaccineerde.

Als u dan aangeeft dat de testcapaciteit het probleem is verdiep U dan in wie de test voor 3G uitvoert dat is namelijk niet de GGD maar commerciële bedrijven.

Als we dus echt de zorg willen ontzien is 1G misschien wel een betere optie dan 2G vrijdag zal het OMT het uitwijzen.
Door Jeroen op
@ Petra: U mag inderdaad een eigen mening hebben maar het is natuurlijk wel zeer verstandig jezelf eerst goed te verdiepen in de onderwerpen (in dit geval corona). Verdiep en informeer uzelf dus liever via de neutrale media en dus niet via de social media waarbij u dankzij de algoritmes almaar bevestigd wordt in uw eigen (wereldvreemde) denkbeelden en opvattingen.

Verder verwijt uw @rood hesje ‘frame gedrag” terwijl u in uw eerste alinea zelf aan framing doet door te verwijzen naar “links struisvogel” gedrag. Op zowel de linker- als op de rechterzijde bevind zicht een meerderheid van de bevolking die zichzelf wel op de juiste verdiept en informeert (en dus niet dankzij de algoritmes van de sicial media zijn gelijk) en inziet dat we corona zeer serieus moeten blijven nemen en dat het zeker geen complot is van de overheden,
Door Toine Goossens (a) op
Citaat van Petra:

'Ik blijf mij, met gelukkig velen, verbazen over de volgzaamheid en het kritiekloze kuddegedrag van veel scribenten hier'.

Petra, ik neem aan dat u hoog opgeleid bent. Dan had u kunnen weten dat, wat u kuddegedrag noemt, een essentiële voorwaarde voor veilig en stabiel leven is.

In 1970 werden Wiegel en van Tijn bij het psychologisch lab in Utrecht uitgenodigd om een toespraak te houden. Zij hielden de toespraak met een identieke tekst, voor zowel aanhangers van de eigen partij als voor de partij van de ander.

Wiegel hield de rede voor de VVD aanhangers. Gejuich was zijn beloning. Dezelfde tekst voor uitgesproken voor PvdA aanhangers leverde boegeroep op.

Van Tijn sprak de i8dentieke rede uit voor de eigen aanhangers. Gejuich was zijn beloning. Dezelfde tekst uitgesproken voor VVD aanhangers leverde boegeroep op.

Een beter bewijs voor kritiekloos kuddegedrag is er niet. Juichen voor de eigen leider en boegeroep voor de leider van de tegenpartij. De inhoud van de rede deed er helemaal niets toe.
U stelt met uw opmerking dat de scribenten waar u het niet mee eens bent, kritiekloos het beleid verdedigen waar u faliekant tegen bent. Het enige wat u met uw opmerking laat zien, dat u het met de anderen niet eens bent. Dat u dat zelf vanuit kuddegedrag doet, gaat volledig aan u voorbij.

Van ambtenaren en bestuurders mag Professioneel Kritisch Denken worden verwacht. Dat betekent ingaan op de inhoud en die, ook al lijkt die juist, aan een zeer kritisch oordeel onderwerpen.
Het gaat dus om inhoud. Doet u daar ook aan? Met wat u in deze discussie schrijft geeft u daar geen blijk van.

Laat eens een andere kant van u zien, ga in op de inhoud en laat, met verwijzingen e.a. middelen zien, waarom u denkt gelijk te hebben.
En doe er anders het zwijgen toe.
Door Rood Hesje (gevaccineerde overheidsdienaar) op
@Petra: er is een onderdeel waar ik het volstrekt met u ens ben. Nl dat we met de sluiting van ziekenhuizen heel voorzichtig moeten zijn. En wij zijn het vast ook met elkaar eens dat de zorg veel meer aandacht verdient zowel in capaciteit als financiële waardering voor verplegend personeel (en niet de orthodontist dus).

Maar uw betoog dat deze crisis draait of tot doel heeft het inperken en afnemen van vrijheden, dat mevrouw Petra, is echt klnklare nonsens. Dat weet iedereen. waar wij ons wel zorgen over mogen maken is hoe wij nu al die onbewust niet gevaccineerden (dat is het deel dat gewoonweg niet goed is geïnformeerd) over de drempel helpen zodat zij straks niet worden geconfronteerd met de vermijdbare gevolgen van niet vaccineren. Met de bewust ongevaccineerden, die denken dat er in chip in zit, dit een wereldcomplot is, we in een DDR 2.0 samenleving zitten en meer van die achterlijke Lange Frans-verzinsels - daar valt niet meer mee te praten. Als je zo bewust dom wil zijn, dan is daar geen kruid tegen gewassen.

Mijn vraag aan u: in welke groep valt u?
Door Petra op
@rood hesje

Ik vind het prima dat u mij en anderen blijft framen, het staat mij vrij om een andere mening te hebben en deze te ventileren. Dat heeft u te respecteren, dat doe ik u en uw mening ook. U, maar u niet alleen, vertoont imho typisch links struisvogelgedrag; zet de ander weg als gek en dan hoef je niets meer met de inhoud van de boodschap te doen. We hebben onderhand toch wel gezien wat voor nare gevolgen dat gedrag heeft.

@Tom
Ik heb de woorden 'rechten' of 'recht op' niet gebezigd, beschuldig mij daar dus niet van.

Ik blijf mij, met gelukkig velen, verbazen over de volgzaamheid en het kritiekloze kuddegedrag van veel scribenten hier. Wie nog in de veronderstelling is dat onze overheid het beste met ons heeft leeft echt onder een steen. Om maar te noemen: het voornemen om de komende jaren nog eens 5 ziekenhuizen te sluiten is zeker gestoeld op de veronderstelling dat wij straks nóg minder zorgcapaciteit nodig hebben?

Zoals ik al eerder elders hier heb geschreven: we zullen zien wie er gelijk krijgt, ik hoop ik niet.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers