of 63372 LinkedIn

Vlaardingen onderzoekt afstoten gemeentekantoren

Vorig jaar stond de gemeente Vlaardingen nog onder verscherpt toezicht, maar begin vorig jaar zorgde een herstelplan voor voldoende vertrouwen om dat dit jaar weer los te laten. De gemeente moet echter nog 3,5 miljoen extra besparen. Die hoopt dat onder meer te doen door ambtenaren meer hybride te laten werken. Ze onderzoekt verder nog het samenvoegen van gemeentekantoren.

Vorig jaar stond de gemeente Vlaardingen nog onder verscherpt toezicht, maar begin vorig jaar zorgde een herstelplan voor voldoende vertrouwen om dat dit jaar weer los te laten. De gemeente moet echter nog 3,5 miljoen extra besparen. Die hoopt dat onder meer te doen door ambtenaren meer hybride te laten werken. Ze onderzoekt verder nog het samenvoegen van gemeentekantoren.

Onderzoek
Het zou neerkomen op het afstoten van drie van de vijf kantoorlocaties van de gemeente, al kan dat nog veranderen. Een woordvoerder zegt dat het plan nog niet heel concreet is, omdat het nog in onderzoek is. Eind november 2020 is een lange lijst van ombuigingsvoorstellen naar de raad gestuurd, waarvan een aantal positief zijn voorgelegd en vastgesteld. ‘We willen na de coronacrisis toe naar meer hybride werkvormen, dus dan heb je minder panden nodig, maar dat is dus nog in onderzoek. We behouden sowieso het stadhuis en het stadskantoor. In hoeverre we daarin de andere locaties samenvoegen hangt af van allerlei factoren’, aldus een gemeentewoordvoerder.

Afstoten ander gemeentelijk vastgoed
Het afstoten van dienstkantoren en de enigszins gedwongen, maar onder het personeel breedgedragen, trend van meer thuiswerken komen mooi samen en bespaart dus ook nog eens geld. Hoeveel is nog onduidelijk. Wel duidelijk is dat de opbrengst van het afstoten van ander gemeentelijk vastgoed dan de panden waarin de ambtenaren werken, zoals oude bedrijfspanden en winkelruimten die ook in bezit zijn van de gemeente, wordt geraamd op ruim 6,5 ton.

Krediet voor thuiswerkplek
Afgelopen donderdag stemde de gemeenteraad in met het toekennen van een krediet van 210.000 euro om hybride werken daadwerkelijk te kunnen regelen. Een persoonlijke standaarduitrusting bestaande uit ict-middelen wordt hiermee gefinancierd voor de 364 medewerkers. Daarnaast keurde de raad ook het onttrekken van 121.000 euro uit de reserve organisatieontwikkeling goed, zodat alle medewerkers een ergonomische thuiswerkplek kunnen inrichten. Iedere medewerker kan voor 750 euro verdeeld over zeven jaar thuiswerkmiddelen uitzoeken in een digitale catalogus. Dat komt neer op een totaalbedrag van 273.000 euro, waarvan de overige middelen, bijna 152.000 euro, uit de facilitaire budgetten komt.

Langetermijnbesparing
In het raadsvoorstel schrijft het college dat in de ombuigingsvoorstellen is aangegeven kritisch naar de vastgoedportefeuille van de gemeente te kijken en de gemeentelijke werkplekken zoveel mogelijk te centraliseren. ‘Dit vraagt op de korte termijn om een investering in hybride werken, maar dit is noodzakelijk om op de lange termijn te besparen.’ De gemeente kan in de toekomst minder panden in bezit hebben en zo besparen op onderhoud, zoals beheerlasten vastgoed, en dienstverlening, zoals schoonmaak en koffieautomaten. De netto-besparingen op facilitaire ondersteuning zouden jaarlijks neerkomen op ongeveer 34.000 euro als de gemeente alleen twee locaties zou aanhouden. Daarbovenop zou nog de opbrengst kunnen komen van eventuele verhuur of verkoop van de leegstaande dienstpanden.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door p op
Prima, waar kan je de factuur heensturen voor de verhuurde vierkant meters?

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers