of 64204 LinkedIn

Virus raakt langzaam bedrijfsvoering gemeente

Van een extra lapje over trapleuningen en andere contactpunten tot het opstellen van noodscenario’s voor het geval ook de ambtelijke organisatie flink geraakt wordt. Nu het corona-virus zich ook in Noord-Europa flink verspreidt, is een nieuwe fase aangebroken. Berg en Dal heeft een noodplan om de dienstverlening onder alle omstandigheden te kunnen garanderen.

Van een extra lapje over trapleuningen en andere contactpunten tot het opstellen van noodscenario’s voor het geval ook de ambtelijke organisatie flink geraakt wordt. Nu het corona-virus zich ook in Noord-Europa flink verspreidt, is een nieuwe fase aangebroken.

Volgens een woordvoerder van de gemeente Nijmegen is in Gelderland-Zuid inmiddels bij zes personen corona vastgesteld. Volgens hem gelden binnen de gemeentelijke organisatie de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen, waarbij de richtlijnen van het RIVM leidend zijn: handen wassen en thuisblijven bij klachten die kunnen duiden op besmetting.

 

Extra bevoegdheden

Tegelijk wordt verder gekeken. Zo bespreken bestuurders van de regio Nijmegen vrijdag op initiatief van de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio, welke maatregelen moeten worden genomen als het virus sneller om zich heen grijpt. Zo ja, dan zal er worden opgeschaald naar GRIP 4, de fase die ingaat als zich gemeentegrensoverschrijdende calamiteiten voordoen. De voorzitter van de regio krijgt dan extra bevoegdheden en vormt een Regionaal Beleidsteam.

 

30 Procent zieken

Ook met het oog op de interne bedrijfsvoering komen gemeenten in beweging. Zo heeft de gemeente Berg en Dal een ‘continuïteitsinschatting’ gemaakt. Daarin staat wat haar te doen staat om de dienstverlening (aangiften van geboorte en overlijden, afgeven van rijbewijzen en paspoorten, uitbetaling salarissen aan eigen medewerkers) op de been te houden, mocht een groot deel van de ambtenaren ziek worden of genoodzaakt preventief thuis te blijven.

Bekeken is volgens burgmeester Mark Slinkman onder meer welke medewerkers er zijn ‘met bepaalde skills en autorisaties’ om de dienstverlening ook bij 30 procent zieken en thuisblijvers nog vol te houden. ‘Ook dan kunnen wij onze dienstverlening zelfstandig doen of op heel korte termijn organiseren vanuit andere gemeenten’, aldus Slinkman. ‘In noodsituaties’ kan bijvoorbeeld minder strikt gekeken worden of bij een geboorte voldaan is aan de wettelijke termijn.

 

Aanmeldzuilen

Op het gemeentehuis van Velsen in IJmuiden zijn de aanmeldzuilen buiten gebruik gesteld en wordt bezoekers met luchtweginfecties in combinatie met koorts verzocht niet het gemeentehuis te betreden. Inwoners kunnen wel zoals gebruikelijk terecht bij baliemedewerkers. Bij de ingang staan de preventieve maatregelen aangekondigd.

 

Dienstreizen

Een woordvoerder van de gemeente Groningen zegt dat van ambtenaren hetzelfde verwacht wordt als van andere burgers. Groningen houdt ‘gewoon de RIVM-richtlijnen aan en dat geldt vooralsnog ook voor onze ambtenaren.’ Er gelden volgens hem geen extra restricties met betrekking tot dienst- en persoonlijke reizen voor de ambtenaren.

In de Volkskrant sprak burgemeester Theo Weterings van Tilburg over ‘een marathon’, die nog niet eens tot op de helft is afgelegd. Volgens hem moet de minister bepalen wanneer de huidige maatregelen, gericht op indammen, overgaan in de zogeheten ‘mitigatiefase’, waarbij extra voorzorgsmaatregelen worden genomen om zorg te blijven leveren aan de kwetsbaarste burgers, zoals ouderen en mensen met long- en hartaandoeningen. Volgens Weterings liggen er lokaal scenario’s voor het moment waarop ‘het kantelpunt bereikt is.’

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Mariëlla van Wijnen-Heijs (Raadslid SP Boxmeer ) op
Beste mensen

Jammer dat de noodmaatregelen in Noord Brabant niet vernoemd worden.
Dit zijn de meest vergaande maatregelen in Nederland.

Groetjes Mariella van Wijnen-Heijs

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers