of 65378 LinkedIn

Vertrouwen in ambtenaren groeit

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Net als het vertrouwen in de ambtenaar is ook het vertrouwen in de politie gegroeid: bijna drie kwart van de Nederlanders geeft aan vertrouwen in die institutie te hebben. Onverminderd hoog blijft eveneens het vertrouwen in de rechtelijke macht: ruim boven de 70 procent.

De ambtenaar mag zich verheugen in een toenemend vertrouwen in de samenleving. Bleef het drie jaar geleden nog steken op 42,6 procent, in 2018 is het gestegen tot 46,6 procent.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Net als het vertrouwen in de ambtenaar is ook het vertrouwen in de politie gegroeid: bijna drie kwart van de Nederlanders geeft aan vertrouwen in die institutie te hebben. Onverminderd hoog blijft eveneens het vertrouwen in de rechtelijke macht: ruim boven de 70 procent.

Tweede Kamer
Uit het CBS-onderzoek blijkt ook dat het vertrouwen in de Tweede Kamer en de Europese Unie in de afgelopen  twee jaar licht is gestegen. Opvallend daarbij is dat het vertrouwen in de Europese Unie aanzienlijk groter is dan het vertrouwen in de Tweede Kamer: 54 versus 42 procent.

Het vertrouwen neemt toe met het niveau van de opleiding. Dat is sinds 2012 niet veranderd. In 2018 heeft 43 procent van de mensen met alleen basisonderwijs vertrouwen in de medemens. Dat vertrouwen loopt op tot 84 procent bij de groep met een universitaire opleiding.

Lager opgeleiden
Hoger opgeleiden hebben doorgaans ook meer vertrouwen in (politieke) instituties dan lager opgeleiden. Een duidelijke uitzondering is het vertrouwen in banken, dat neemt af van 51 procent bij de laagst opgeleiden tot 36 procent bij de hoogst opgeleiden.

Regionale verschillen
Het vertrouwen verschilt tussen provincies. Zo is het onderlinge vertrouwen het laagst in Flevoland (55 procent) en het hoogst in Utrecht (68 procent). Andere provincies met een betrekkelijk laag vertrouwen in de medemens (minder dan 60 procent) zijn Limburg, Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant. Naast Utrecht heeft minstens 65 procent van de inwoners van Overijssel en Noord-Holland vertrouwen in de medeburger.

Voor een deel worden deze regionale verschillen weerspiegeld in het vertrouwen in de Tweede Kamer. Utrecht, Noord-Holland en Overijssel vormen de top drie, maar ook daar wantrouwt een meerderheid de politiek. Nog minder fiducie in de Tweede Kamer is er in Limburg, Zeeland, Drenthe en Groningen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Als burgers de echte waarheid kenden hadden we zo een revolutie op
De Nederlandse overheid liegt systematisch haar eigen volk voor puur en alleen maar vanuit zelfbehoud. Overheden zullen zoals elke heersende klasse altijd moeten liegen en bedriegen om zichzelf staande te houden. Dit is dan ook niet nieuw.

Wat nieuw is is dat op dit moment dankzij het internet en breedschalige onderlinge communicatie tussen mensen de systematische leugens vanuit de overheid zo duidelijk boven komen drijven. Liegen is het principe waar het voortbestaan van de heersende klasse op berust.
Door Karel van Klaveren op
Op management en directieniveau worden de cijfers doorlopend gemanipuleerd. Dit gebeurt ook en vooral door de rijksinstituten als CBS, CPB, KNMI, PBL, RIVM en SCP.

Vergis u niet. De conceptrapporten van deze instituten worden beoordeeld door de politieke top van de departementen waartoe zij behoren. Als de inhoud en de conclusies niet bevalt, dan krijgen de auteurs de opdracht de cijfers aan te passen.

Illustratief voorbeeld zijn ook de misdaadcijfers. Die worden door de politieleiding bewust lager voorgespiegeld dan ze in werkelijkheid zijn.
Door Huib op
@Neem je moeder in de maling: ik heb het niet gecontroleerd, maar als het CBS stelt dat het Europees Parlement meer vertrouwen inboezemt dan de Tweede Kamer is er iets raars aan de hand. Bij verkiezingen voor het EP is de opkomst zeldzaam laag, anders dan voor de TK. Een paar verkiezingen geleden zelfs onder de 30%. Er is ook geen hond in geïnteresseerd en dat zie je terug in de aandacht voor het EP bij de gevestigde media. Dat is ongeveer nul komma nul. Dus hoe kan dat EP nou meer vertrouwen genieten? Dit klinkt niet als de uitkomsten van een diepgaand onderzoek.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers