of 60264 LinkedIn

Vertrekregeling topambtenaren Amsterdam onderzocht

Het Amsterdamse college geeft een onafhankelijke partij opdracht te onderzoeken welke vertrekregelingen in de periode 1 januari 2014 tot 1 juli 2019 met topambtenaren zijn getroffen, onder welke omstandigheden dat is gedaan en of er conform de regels is gehandeld. Dat schrijft wethouder Touria Meliani (GroenLinks) aan de gemeenteraad.

Een onafhankelijke partij gaat in opdracht van het Amsterdamse college onderzoeken welke vertrekregelingen in de periode 1 januari 2014 tot 1 juli 2019 met topambtenaren zijn getroffen, onder welke omstandigheden dat is gedaan en of er conform de regels is gehandeld. Dat schrijft wethouder Touria Meliani (GroenLinks) aan de gemeenteraad.

Vertrekregelingen niet voorgelegd
De brief volgt op een brief van 12 juni, waarin de wethouder de raad vertelde dat er van 1 januari 2014 tot 1 januari 2019 vertrekregelingen zijn getroffen met vijf topambtenaren. Dat blijken er nu zes te zijn. En in de periode tot 1 juli 2019 is er nog één bijgekomen. Bovendien zijn twee regelingen niet aan het college voorgelegd, terwijl dat wel had gemoeten. Het gaat hierbij om regelingen van meer dan 75.000 euro. Niet alleen is er dus geen goed overzicht van de getroffen vertrekregelingen, maar de regeling is ook niet goed uitgevoerd. ‘Hierdoor is het beeld niet compleet.’

Grote zorgen
‘Dit baart het college grote zorgen en is aanleiding om onafhankelijk onderzoek in te stellen’, aldus de wethouder. In het onderzoek worden alle vertrekregelingen voor topambtenaren meegenomen. Het gaat hierbij om de algemeen directeur, stedelijk directeuren, stadsdeelsecretarissen, directeuren bestuur en organisatie en directeuren van directies. Ook beleid van andere overheden rond vertrekregelingen wordt in het onderzoek betrokken en de uitkomsten zullen worden gebruikt bij het vormgeven van nieuw beleid. Het is de bedoeling om de uitkomsten van het onderzoek eind 2019 met de raad te delen. Tot die tijd verlopen alle vertrekregelingen met topambtenaren via het college.

Wob-verzoek
In de brief meldt de wethouder ook het besluit op een Wob-verzoek van de Telegraaf om informatie over vertrekregelingen dat eind september vorig jaar al was ingediend. Meliani biedt haar excuses aan voor die trage afhandeling. Ze schrijft dat het voor de gemeente, gezien de arbeidsvoorwaarden en haar verplichtingen, financieel voordelig(er) was om een regeling te treffen met de betrokkenen dan ze in dienst te houden of de uitkeringen als eigen risicodrager te betalen. De inhoud van iedere regeling is afhankelijk van gemaakte afspraken met de individuele ambtenaar. Het kan bijvoorbeeld gaan om compensatie voor een lager salaris of vanwege de omstandigheid dat er geen opvolgende functie binnen de gemeente voorhanden was.

De bedragen van de zeven vertrekregelingen liggen tussen de 73.269 en 79.488 euro. Daarbij nemen de topambtenaren vrijwillig ontslag en maken ze geen aanspraak op WW en bovenwettelijke uitkering.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Gerrit op
Ik dacht dat schelden en gvd's gebruiken niet thuishoort in de reageermogelijkheid. Dat lezers een probleem hebben met wat in Amsterdam is gebeurd, is natuurlijk ieders goed recht dat te uiten, maar de toon moet wel gepast blijven.
Overigens kan de gemeenteraad, die geen werkgever is van de ambtenaren die onder het college vallen, alleen maar bezwaar maken tegen de uitgaven. En dat doet de gemeenteraad ook zo is uit de media op te maken. Daar is deze toezegging nu een reactie op.
Door hoppa daar gaan we weer op
zoveelste gevalletje het blijft maar doorgaan . en maar hakken op de burger. kost gvd miljarden per jaar die frauderende ambtenaren en voor de rechter ho maar. klootzakken

Vacatures

Van onze partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!