of 64621 LinkedIn

Verschil in beloning m/v soms 20 procent

Binnen de gemeentelijke organisatie van de gemeente Amersfoort bestaat een verschil in het gemiddelde salaris van 6,3 procent in het nadeel van vrouwen. Mannelijke afdelingsmanagers verdienen 8 procent meer dan vrouwelijke afdelingsmanagers. Bij sommige functies kan het verschil tussen salaris van mannen en vrouwen oplopen tot meer dan 20 procent. De gemeente onderzoekt het verschil in beloning.

Binnen de gemeentelijke organisatie van de gemeente Amersfoort bestaat een verschil in het gemiddelde salaris van 6,3 procent in het nadeel van vrouwen. Mannelijke afdelingsmanagers verdienen 8 procent meer dan vrouwelijke afdelingsmanagers. Bij sommige functies kan het verschil tussen salaris van mannen en vrouwen oplopen tot meer dan 20 procent. De gemeente onderzoekt het verschil in beloning.

Meer dienstjaren, minder salaris

De salarisverschillen kwamen naar boven na schriftelijke vragen van raadslid Youssef el-Massaoudi (GroenLinks). Hij ontving van het college een overzicht op functieniveau van de beloning tussen man en vrouw binnen de gemeentelijke organisatie van de gemeente Amersfoort. Het viel zijn fractie op dat bij een aantal functies verschil in leeftijd en aantal gemeentelijke dienstjaren geen verklaringen voor het salarisverschil opleveren, omdat vrouwen binnen die functies gemiddeld minder verdienen, ondanks het feit dat zij gemiddeld meer dienstjaren hebben dan de mannelijke collega’s.

Onderschaal en bovenschaal
Het college beaamt dat het aantal dienstjaren en iemands leeftijd vaak een goede indicator zijn voor het maken van een vergelijking of het verklaren van een verschil. ‘Toch zijn er ook andere mogelijke (en soms legitieme) verschillen dan leeftijd en dienstjaren.’ Zo geeft het ruimte om gebruik te maken van een onderschaal of bovenschaal. ‘Dat houdt verband met een zwaardere of lichtere invulling van de functie door de betreffende medewerker. Dat verklaart een verschil soms.’

Hoog instromen
Een reorganisatie kan ervoor zorgen dat iemand met behoud van salaris in een lager gewaardeerde functie wordt geplaatst. Ook kan krapte op de arbeidsmarkt iemand ten opzichte van de gemeente in een goede onderhandelingspositie brengen en die daarom hoog instromen op een functie. Verder is werkverleden bij andere werkgevers niet of beperkt inzichtelijk, maar wel van invloed op het salaris en door differentiatie in functieschalen kan het soms lijken dat er verschillen zijn die er feitelijk niet zijn.

Onderzoek
Niettemin vindt het college met GroenLinks dat er een einde moet komen aan de loonkloof tussen mannen en vrouwen en start het een onderzoek naar het verschil in beloning. Dat moet aan het eind van dit jaar zijn afgerond. ‘Op basis van het onderzoek zullen wij bepalen wat onze vervolgacties zijn naar de huidige medewerkers.’ Nader onderzoek zal eveneens moeten uitwijzen of het college bij de beloning van ambtenaren wel aan de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen voldoet.

Certificeringssysteem
GroenLinks wijst op het initiatiefvoorstel Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen dat nu voorligt bij de Raad van State. Organisaties met meer dan vijftig werknemers zijn daarin verplicht aan te tonen dat bij hen sprake is van gelijk loon voor gelijk werk. Er moet een certificeringssysteem komen, waarbij het verplicht wordt iedere drie jaar cijfers aan te leveren over het salaris van werknemers. Als er sprake is van ongelijke beloning, dan krijgt de werkgever de kans om de situatie te verbeteren. Als daar geen gevolg aan wordt gegeven, dan volgen boetes. De Inspectie SZW wordt de toezichthoudende instantie.


Gegevens salarisverschillen delen
Het Amersfoortse college zal ervoor zorgen dat de gemeente aan de wet voldoet. ‘Wij onderschrijven de beoogde doelen van de wet zeker.’ Mocht de initiatiefwet ongewijzigd worden ingevoerd, dan zal de gemeente wettelijk verplicht zijn om gegevens over de omvang van de verschillen in beloning tussen vrouwelijke en mannelijke werknemers in haar (jaar)verslag te delen. Ook zal het een verzoek van een werknemer tot inzage in geanonimiseerde gegevens van het loon van andere werknemers die binnen de gemeente gelijke arbeid verrichten moeten honoreren. Verder is een advies in de wet om een interne klachtenprocedure in te stellen voor werknemers met klachten over ongelijke beloning.

Overgangsrecht
Wel wijst het college erop dat bestaande werkgevers volgens het overgangsrecht twee jaar de tijd krijgen om te voldoen aan de nieuwe wet. Als de wet in werking treedt heeft de gemeente nog twee jaar om aan alle wettelijke verplichten te kunnen voldoen. ‘Deze termijn is voor ons haalbaar. Wij streven er natuurlijk naar zo snel mogelijk te voldoen aan de wet.’ De kosten die ermee gemoeid zullen zijn, zijn volgens het college nog moeilijk in te schatten. ‘Het gaat vooral om extra uren personele inzet om te kunnen voldoen aan de nieuwe wettelijke bepalingen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Rene (salarisadministratie) op
Telegraaf verhaal en volstrekte onzin. Ik werk al ruim dertig jaar voor de overheid en de bezoldiging vindt plaats in de loonschaal waar een functie op is gewaardeerd. En dat is volstrekt gelijkwaardig of dat nu een man of een vrouw is. En zo hoort het ook.
Door Chris op
Interessante nuancering Jan. Feit blijft wel dat ''Mannelijke afdelingsmanagers verdienen 8 procent meer dan vrouwelijke afdelingsmanagers''. Ik zou denken dat we het hierbij over dezelfde schaal en verantwoordelijkheid hebben. Misschien hebben deze vrouwelijke afdelingsmanagers gemiddeld minder werkervaring omdat ze vaker thuis zijn geweest om voor kinderen te zorgen. De lastige vraag daarbij is of we daar rekening mee moeten houden bij het salaris.
Door Jan op
Ik begrijp dit niet. Er is toch functiewaardering? Volgens vooraf bepaalde normen moeten gelijke functies dan toch dezelfde functieschaal opleveren? Dan kan hooguit leeftijd en arbeidsduur nog verschil uitmaken of iemand al op het maximum van die schaal zit. Niet of het een man of vrouw betreft. Kortom: het is beter om functieschalen van mannen en vrouwen te vergelijken dan salarissen.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers