of 62812 LinkedIn

Verlofsparen voor alle gemeenteambtenaren

Voor de nieuwe CAO word gedacht aan een regeling waarin ruimte zit om in diverse levensfasen extra verlof op te nemen. Het verlof zou moeten zijn op te nemen in een aaneengesloten periode of te verdelen over een langere periode, door bijvoorbeeld enkele jaren een dagdeel per week op te nemen.

In hun nieuwe cao zouden gemeenteambtenaren de mogelijkheid moeten krijgen verlofdagen te sparen. Dat daarmee opgebouwde vitaliteitsverlofbudget zouden ze in diverse levensfasen kunnen inzetten, ook om bijvoorbeeld eerder te stoppen.

Nieuwe cao
Dit is een nieuw te ontwikkelen regeling, waarvan de kern is dat er jaarlijks een x-aantal uren wordt gespaard. De bijdrage is voor alle werknemers gelijk en dus niet leeftijdgebonden. Tot die aanbeveling komt de speciale werkgroep Verlof en Vitaliteit van gemeentelijk werkgevers en vakbonden. Die werd ingesteld ter voorbereiding van de onderhandelingen van een nieuwe cao gemeenten. De huidige cao loopt 1 januari 2021 af. De werkgroep doet geen concreet voorstel voor de hoogte van de jaarlijkse opbouw en de mogelijke omvang van het op te bouwen budget. Dat is aan de cao-onderhandelaars.

Behoud loon
Concreet word gedacht aan een regeling waarin ruimte zit om in diverse levensfasen extra verlof op te nemen. Het verlof zou moeten zijn op te nemen in een aaneengesloten periode of te verdelen over een langere periode, door bijvoorbeeld enkele jaren een dagdeel per week op te nemen. Door verlofdagen op te sparen, kan de werknemer aan het eind van zijn loopbaan bijvoorbeeld in de laatste vijf jaar een dag per week minder gaan werken met behoud van loon én pensioenopbouw. Medewerkers die vlak voor hun pensioen zitten, kunnen ook een combi maken met deeltijdpensioen.

Minder werken
Een regeling voor verlofsparen zou een bijdrage kunnen leveren aan het vitaliteitsbeleid voor alle leeftijdsgroepen, bijvoorbeeld ter voorkoming of oplossing van vitaliteitsproblemen, het faciliteren van minder werken voor oudere werknemers en het beter in balans kunnen brengen van werk en privé.

Het is wel belangrijk dat het opnemen van het verlof in overleg gebeurt met de leidinggevende. ‘Het is in principe niet bedoeld voor een gewone vakantie. Daarvoor heeft de werknemer immers wettelijke verlofdagen. Maar de werknemer heeft wel de regie over zijn eigen spaarverlofbudget en de leidinggevende kan alleen in zeer uitzonderlijke situaties weigeren als er zeer zwaarwegende bedrijfsbelangen in het geding zijn.’

Fiscaal gunstig
Het moet verder mogelijk worden opgespaard verlof mee te nemen bij wisseling van werkgever. De werkgroep adviseert een sector brede regeling en landelijk af te spreken wat de bijdrage van werkgever en werknemer is aan de opbouw van het vitaliteitsverlofbudget.

De regeling zou fiscaal gezien gunstig moeten zijn. Voor het sparen van verlof kan vanuit diverse bronnen worden geput, zoals (nieuwe) bovenwettelijke dagen en uren betaald uit overwerktoeslag of onregelmatigheidstoeslag. Ook kunnen extra dagen ingekocht worden vanuit IKB.

Wanneer de medewerker zijn spaarverlof gebruikt, is dat met behoud van 100 procent loon en 100 procent opbouw van pensioen. ‘Hierdoor is het voor alle inkomensgroepen een betaalbare oplossing‘, aldus de werkgroep.


Peilen werkdruk
In voorbereiding op de nieuwe cao-onderhandelingen houdt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) digitale bijeenkomsten onder haar achterban over onder andere het rapport van de werkgroep Verlof en Vitaliteit. Op basis van die voorbereidingen legt de VNG in september de conceptarbeidsvoorwaardennota met voorstellen voor het cao-overleg aan haar leden voor. Behalve de verlofspaarregeling heeft de werkgroep nog een aantal andere adviezen op het gebied van vitaliteit.

• De werkgever peilt periodiek de werkdruk en neemt waar nodig maatregelen om de werkdruk te voorkomen dan wel te verminderen. De meting van de werkdruk, de frequentie ervan en de op basis van de meting te nemen maatregelen worden met de ondernemingsraad overlegd.

• De werkgever bespreekt periodiek met de ondernemingsraad de personele bezetting en eventuele benodigde maatregelen om de bezetting op orde te houden.

• Werkgever en werknemer dragen samen verantwoordelijkheid voor vitaliteit van de medewerker en maken samen afspraken welke maatregelen hiertoe kunnen bijdragen.

• Onderdeel van het vitaliteitsbeleid is dat de werkgever vaststelt voor welke (groepen van) medewerkers in zware beroepen er aanvullende ontziemaatregelen moeten worden genomen zodat die fysiek en mentaal gezond de pensioenleeftijd kunnen halen. Daarbij kan onder andere gebruik worden gemaakt van de vrijstelling van de RVU-boete over 21.000 euro bruto gedurende drie jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Luuk Espeldoorn (coordinator Publieksdienst) op
na 45 jaar (overheidsdienst) betaald werk gedaan hebbende, is het welletjes voor iedereen. Dan heb je volgens mij echt wel recht op pensioen. Zo heeft iedereen de mogelijkheid en niet alleen de groot verdieners. En de meesten hebben dan al de leeftijd van 63 jaar of ouder.
Door bk op
Tjee, wat een afgunst lees ik hier onder de "ouderen". het is een keer niet in het voordeel voor hen en klagen steen en been...
Een generatiepact is geweldig... wil ik ook wel maar met 35j oud mag dit niet. Hier mag ik niet over klagen want de ouderen werken zolang die hebben hun strepen verdien... ik moet nog 35j... dusss wat is mijn recht.
In mijn ogen moet het een combi zijn, waarbij je de "ouderen" rustig laat afbouwen en de jongeren de kans geeft om het op te sparen of vrij in te zetten. wel moet er een garantie op zit dat alles wat gespaard wordt beschikbaar blijft, daar zit volgens mij nog een addertje onder het gras!!

PS. wil niet discrimineren tussen "jong" en "Oud"!

Wat ik me afvraag is wie de gemeenteambtenaar nog is? Zo als ik het begrepen heb is de stempel "ambtenaar" bij de gemeentelijke werkenden juist verwijderd?
Door Henk op
Zorg gewoon voor fatsoenlijk ouderen beleid !
Door Jannie op
De ouderen moeten ophouden met zeuren over dat het alleen voor de jongere generatie aantrekkelijk is: per saldo levert het de jongeren ook niks op in vergelijking met de ouderen, want de jongeren mogen jaren langer doorwerken dan de ouderen. Dus de jongeren kunnen sparen/betalen om op dezelfde leeftijd met pensioen te kunnen als de ouderen de komende jaren. Nou, nou, geweldig hoor!
En even voor de goede orde: ik behoor niet tot de oudere èn niet tot de jongere generatie.
Door Leo op
Het systeem van verlofsparen is in de nu lopende CAO bij de politie ingevoerd. Daar is voor 3 leeftijdsgroepen gekozen. 55 jaar of ouder hield verplicht alle geldende ouderenregelingen (konden te kort sparen). Onder de 45 jaar ging verplicht over op het nieuwe systeem van verlofsparen en de groep tussen 45 en 55 mocht kiezen onder welke regeling ze gingen vallen. Iedereen die onder het nieuwe systeem kwam te vallen kreeg een starttegoed afhankelijk van het aantal jaren dat men al werkzaam was bij de overheid. (kon oplopen tot circa 700 uur voor iemand van 54 jaar die al zijn hele leven bij de baas werkte) Verder krijgt iedereen elk jaar in januari 57,5 uur bijgeschreven op zijn urenkaart. Ook kan men er voor kiezen om overurentoeslag en/of niet opgenomen vakantieuren bij te laten schrijven op de kaart.
Door Ton Dekker (juridisch adviseur) op
Prima voorstel voor jongeren, maar niet voor ouderen. Ik hoop dat daarom het voorstel van CNV met pensioen bij 45 dienstjaren ook nog weer op tafel komt.
Door linke loetje (a.s. pensionada (ambtenaar)) op
Bloedlink word ik ervan. Mijn collega is bezig de levensloopregeling verplicht op te souperen, al een paar jaar 10 weken extra met vakantie, gaat nog lang niet met pensioen. Ik ga over vijf jaar met pensioen, jarenlang gewacht op de generatiepactregeling die er toch maar niet kwam. Mocht geen levensloop, kreeg geen generatiepact, kreeg geen VUT-regeling, maar mag wél lánger doorwerken! Als pleister op de wonde het 60+ halfuurtje, wat in deeltijd werk geen halfuurtje is.

Nu geen tijd meer om alsnog van deze nieuwe regeling gebruik te maken. Waarvan het ook maar de vraag is of ie er ook echt komt. Ik mag ik wel vakantiedagen kopen, dat betekent minder loon. Pffffffffffffff, bedankt! :(
Door Martin (Griffier) op
Welk verlof? Een gemeenteambtenaar heeft tegenwoordig 4 weken verlof per jaar. De rest is IKB. Wat moet daar van worden gespaard?
Door Amanda (Medewerker) op
Hoe zit het dan met het pensioen, wordt dan nog minder opgebouwd. Het gaat al zo lekker met het ABP:
http://www.pensioenvergelijken.net/pensioenfonds …

Het is nog afwachten wat de corona doet met onze pensioenen. Daar is het nog vroeg voor.