of 63606 LinkedIn

Vakbonden schorten overleg cao gemeenten op

De vakbonden hebben na het bod van de werkgevers het overleg over de nieuwe gemeentelijke cao’s (Cao Gemeenten en Cao SGO) opgeschort. Dat meldt de VNG op haar website.

De vakbonden hebben na het bod van de werkgevers het overleg over de nieuwe gemeentelijke cao’s (Cao Gemeenten en Cao SGO) opgeschort. Dat meldt de VNG op haar website.

Net bod
Volgens de VNG willen werkgevers graag snel een cao waarin de waardering voor de inzet van de medewerkers tot uiting komt. Zij vinden dat ze gezien de financiële positie van gemeenten en de omstandigheden van veel werkende Nederlanders een ‘net bod’ hebben gedaan. 

Structureel 0,5 procent loonstijging
Dat bod houdt voor de looptijd van het jaar 2021 onder meer in dat het loon per 1 april 2021 structureel

een half procent stijgt en er een eenmalige uitkering voor alle werknemers is van 300 euro bruto, tenzij er lokaal al een vergoeding is geweest of toegezegd in 2021. Er komt een thuiswerkvergoeding voor 2021 van 2 euro per thuisgewerkte dag. Ook die kan worden verrekend als er lokaal andere afspraken over zijn gemaakt.

Verlofnorm van zes dagen
Daarnaast beloven de werkgevers onder meer een bovenwettelijke vakantie van zes dagen met ingang van volgend jaar met een opbouw naar de verlofnorm in vijf jaar en een afbouw naar de verlofnorm in zeven jaar. Ook wordt spaarverlof mogelijk met ingang van 2022 onder voorwaarden, onder meer dat het recht doet aan vitaliteit en met een maximale spaartermijn van tien jaar.

Geen tegenbod vakbonden meer
‘Helaas wilden de vakbonden geen tegenbod meer doen. Zij houden vast aan een looneis van 2,75 procent, diverse eenmalige uitkeringen van honderden euro’s, het herinvoeren van een VUT-regeling en een verlofnorm van acht dagen’, schrijft de VNG. ‘Gezien de financiële positie van gemeenten en de omstandigheden van veel werkende Nederlanders is dat onrealistisch en niet uit te leggen.’

Onderhandelingen cao rijk ook opgeschort
De VNG en de WSGO hopen dat de vakbonden spoedig naar de overlegtafel terugkeren en een serieuze poging doen om de verschillen te overbruggen. De kans daarop lijkt niet zo groot, aangezien de vakbonden donderdag ook al de onderhandelingen over een nieuwe cao voor rijksambtenaren hebben opgeschort, omdat ze het loonbod van de werkgevers (1 procent erbij in 2021) geen serieus bod vonden.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jochem (ambtenaar) op
In de gemeente waar ik werk (100.000+) wordt maandelijks een bedrag voor koffiegeld ingehouden. Ook al die tijd dat we thuiswerken...
Door Nuchter op
Beste @Tom en @Drs L. Waar het hier om gaat, is dat de schalen oorspronkelijk dezelfde uitgangspositie hebben. Nu zijn de bedragen bij gemeenten dus hoger dan bij veel andere overheidsinstellingen. Dat geeft in principe dus weer dat de CAO gemeenten helemaal niet zo slecht is. De discussie die jullie voeren is van een hele andere orde en daar gaat dit artikel niet over.
Door Herman op
Wat ik nergens lees, is wat het gemeenten scheelt in kosten nu de kantoren al een jaar voor 95% gesloten zijn.

Ik werk bij een 100.000+ gemeente met 850 medewerkers. Ik zal even een sommetje maken:

Er gaat normaliter tussen de 60 a 70.000 (ja echt) euro aan koffie en thee doorheen op jaarbasis, dat is inclusief de plastic en kartonnen bekertjes. Maar exclusief het onderhoud en abonnement van de koffiemachines.

Energiekosten zijn gemiddeld rond de 100.000 euro per jaar.

WC-papier, hou je vast, 20.000 euro per jaar!

Kantoorbenodigdheden, printpapier etc. tussen de 10 en 15.000 euro per jaar.

De schoonmakers komen nog maar 1x in de 2 weken nu ipv elke dag.

Oftewel, een redelijk grote gemeente als die van mij heeft dus afgelopen jaar 2ton aan kosten bespaard en ik heb nog een hoop kostenposten niet genoemd.

Just saying...

Door Claire op
Best een beetje bizar. Het kán niet pertinent onjuist zijn dat een beleidsambtenaar bij de gemeente in schaal 11 zit, want twee vrienden van mij zitten daar gewoon wél in (middelgrote gemeente)! Ik zeg daarbij toch niet dat het standaard in iedere gemeente altijd zo is (begrijpend lezen is ook een vak, vooral voor een ambtenaar!)? Maar dat beleidsmedewerkers bij de gemeente óók in schaal 11 kunnen zitten de managers bij de rijksoverheid in schaal 13. Zo zit mijn manager in schaal 13 en niet in schaal 14/15, zoals door een collega geopperd hier ergens. Over het gelijktrekken van de salarisschalen binnen de diverse gemeenten: zelf geen idee hoe het zit qua verantwoordelijkheden/verplichtingen/budgeten en werkdruk. Of het takenpakket bij een grotere gemeente zwaarder is. Bij de inschaling van de diverse functies binnen de rijksoverheid valt ook zeker veel winst te behalen.
Door Drs. L (Adviseur) op
@Tom, inderdaad, dat was ook mijn punt. Ik vind het prima om het eindbedrag in de schalen recht te trekken en één CAO overheid te maken, maar dan is de kans dus nog steeds zeer groot dat je als bijvoorbeeld beleidsmedewerker in schaal 10 zit bij een kleinere gemeente en in 12 bij een grotere gemeente en dát vind ik dus niet per se eerlijk. Ik heb een ingewikkelder takenpakket dan een vriend van mij, terwijl hij bij een grotere gemeente in dezelfde functie twee schalen boven mij zit. Enfin, we dwalen hier met zijn allen wel een beetje af van de kern, maargoed, daar is dit platform ook voor. :-)
Door Tom (Gemeenteambtenaar) op
@Allen hieronder: Het is pertinent onjuist dat de als beleidsambtenaar in schaal 11 zit. In welke schaal je zit is mede afhankelijk van de grootte van de gemeente. De burgemeester krijgt betaald nav de grootte, de secretaris komt daaronder, dan teamleiders etc. Ik ben van een kleine gemeente naar een grote gemeente gegaan en ben er, in dezelfde functie, 2 schalen op vooruit gegaan. Wil ik dezelfde functie weer bekleden bij een kleine gemeente dan zie ik in alle vacatures die voorbij komen dat dit minimaal 1 of 2 schalen lager is dan waar ik nu in zit. Ik pleit ervoor dat dit ook eens rechtgetrokken wordt. Schalen vergelijken tussen verschillende instanties (scholen, rijk, provincie, gemeente) heeft geen nut want de taken zijn ook niet hetzelfde.
Door Henk op
Natuurlijk doen de vakbonden nu geen tegenbod!

Werkgever stelt 0,5 % voor, te rekenen vanaf 1 april 2021 (weer een kwartaal gestolen van de medewerkers). Het laat een totale minachting zien t.o.v. de medewerkers van de gemeenten die nu op de barricaden staan. Het zijn wel déze mensen die de samenleving laten draaien met toepassing van alle regelingen die staande beens door "Den Haag" worden bedacht. Cijfers laten zien dat het werkt, het aantal faillissementen én de werkloosheidscijfers geven - ondanks de barre tijd - nog steeds een positief beeld te zien. We investeren nu miljarden aan gemeenschapsgelden om bedrijven (groot en klein) overeind te houden.
Dat er nu geen middelen zouden zijn is een kletskoek argument. Een goed werkgever raamt in zijn begroting hier middelen voor. Dat het nu even geen 5 of 7 procent zal zijn, daar is begrip voor. We moeten de zure appel even delen met elkaar. Maar instemmen met een looneis van 2,75% is wel het minste wat je als werkgever nu dient te accepteren. Dit is slechts een minimale "plus" van 0,75 op de inflatie cijfers. In de miljarden die de overheid nu uitgeeft is dit slechts een druppel op een gloeiende plaat.

VNG neem uw rol serieus en kom snel tot een redelijke deal. Laat daarmee aan de rijksambtenaren én de politie zien dat u de medewerkers weet te waarderen.
Door Claire op
@ Drs. L.: dat is zeker geen onzin, want twee goede vrienden van mij werken bij een middelgrote (verschillende) gemeenten als beleidsadviseur en zitten allebei in schaal 11. Zijn (nog) geen senior. Inderdaad, procentpuntje vergist met optellen. 6,25% is nog steeds geen slechte verhoging lijkt mij met 750 bruto. En inderdaad: gelijktrekken. Zijn Nuchter, u en ik het dus met elkaar over eens. Liever dat de rijksambtenaren dan omhoog gaan naar het niveau van de gemeenteambtenaren, maar het zou ook maar een andersom kunnen zijn inderdaad. En natuurlijk moet er brood op de plank komen, niemand neemt uw salaris toch af. In deze pandemietijd zou een nederige opstelling inderdaad beter passen bij de ambt die u uitoefent.
Door Nuchter op
Toch nog even terug op mijn voorbeelden van de salarisschalen. Als we naar 1 CAO zouden gaan -zoals sommigen hier als oplossing zien- en we middelen de schaalbedragen bij gemeenten, rijk, onderwijs etc. dan zou het dus zo maar kunnen zijn dat de gemeenteambtenaren er op achteruit gaan. Dat heeft niks met de zwaarte van de gemeente te maken of in welke functie een ambtenaar is ingeschaald. Dat heeft te maken met de gevolgen van 1 CAO met uniforme loonschalen. Dus gemeenteambtenaren: let op wat je voorstelt.
Door Drs. L (Adviseur ) op
@Claire, dat is onzin. Beleidsmedewerkers bij de gemeente zijn helemaal niet altijd schaal 11. Misschien wanneer je senior bent. Inschaling vindt veelal ook plaats op inwoneraantal van de gemeente en dát vind ik niet correct. Overigens hebben gemeenteambtenaren er 6,25 procent bijgekregen en niet 7,25. Ken uw bronnen. Trouwens: je reactie komt een beetje over alsof je als ambtenaar maar nederig moet zijn en vooral niet mag oordelen over je salaris, maar er moet ook gewoon brood op de plank komen natuurlijk. Verder ben ik het eens met je: gelijktrekken!
@de Vries, inderdaad, een cao heeft niets met inschaling te maken, maar blijkbaar roept die inschaling wel altijd dermate veel frustratie op dat het besproken wordt onder artikelen zoals deze. Zelf ben ik mede schuldig. ;-)

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers