of 62284 LinkedIn

Vakbonden krijgen miljoenensteun van VNG

De vakbonden kunnen ook de komende jaren rekenen op financiële steun van de gemeentelijke werkgevers

De vakbonden kunnen ook de komende jaren rekenen op financiële steun van de gemeentelijke werkgevers. Onderdeel van het principeakkoord over de nieuwe cao voor gemeenteambtenaren is dat koepelorganisatie VNG per werknemer jaarlijks 21 euro betaalt.

Dat bedrag geldt dan per 1 januari 2020 voor fulltime medewerkers. Voor parttimers is het bedrag naar rato van het dienstverband. Met ruim 163.000 gemeenteambtenaren kost die werkgeversbijdrage de VNG zo’n drie miljoen euro per jaar.

Tegenstemmen
De afspraak over de werkgeversbijdrage bouwt voort op een afspraak uit 2018. Niet elke gemeente bleek daar overigens blij mee. In een recente ledenraadpleging gaven 70 van de 199 reagerende gemeenten aan bezwaren te hebben tegen zo’n werkgeversbijdrage. Een aantal van hen heeft ook gemeld bij een eventuele afspraak daarover in een volgend principeakkoord, tegen dat akkoord te gaan stemmen. Het VNG-bestuur zegt begrip te hebben voor de principiële bezwaren tegen een werkgeversbijdrage van vakbonden, maar vindt ook dat die principiële bezwaren geen belemmering mogen zijn voor het sluiten van een akkoord. Uit bijeenkomsten met leden de afgelopen maanden maakt de VNG op dat de meeste leden die mening delen.

Eigenbelang
Zwaar weegt voor het VNG-bestuur het argument dat de gemeentelijke werkgevers zelf baat hebben bij het collectieve arbeidsvoorwaardenoverleg en dus ook bij goed functionerende vakbonden. Zo bezien, is de werkgeversbijdrage ook deels in het belang van de gemeentelijke werkgever zelf is. ‘Een cao maakt overleg en onderhandelingen die de werkgever anders met elke werknemer zou moeten voeren, onnodig. Niet voor niets kiezen alle gemeenten — inclusief gemeenten met weinig tot geen georganiseerde medewerkers — ervoor om onder de Cao Gemeenten te vallen’, aldus het VNG-bestuur in een ledenbrief.

Raadpleging leden
Die brief betreft een ledenraadpleging over het eind juni met de bonden gesloten principeakkoord over de Cao Gemeenten 2019-2020. Tot en met 6 september kunnen gemeenten daarop reageren. Het College voor Arbeidszaken en het bestuur van de VNG bespreken op respectievelijk 11 en 12 september het akkoord en de uitslag van de ledenraadpleging. Als het bestuur van de VNG het akkoord bekrachtigt, en de besturen van de vakbonden doen dat ook, wordt het akkoord definitief.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Rekenaar (Medewerker) op
Wiens brood men eet, diens woord men spreekt........!
Door A. Brouwer (fiscaal adviseur) op
Het is een gouden zet van de VNG.
De FNV ondermijnt haar eigen onderhandelingspositie, door nu 3 miljoen euro voor zichzelf te pakken, ten koste van de ambtenaren.

FNV wordt VLEUGELLAM.
Niets makkelijker voor de VNG om deze “stok (intrekken)” straks te gebruiken als FNV nieuwe ‘versoberingen (harmonisaties) weigert.

Wat een OLIEDOM besluit.
Door jan (ambtenaar in algemene dienst) op
Blijkbaar waren de bonden voor 3 miljoen bereid om afspraken over vitaliteit van de onderhandelingsagenda te verwijderen!
Door Jantje op
Ik begrijp nu veel beter de slechte cao-voorstellen die van de FNV komen. . .
En dat wordt op deze manier ook nooit beter.
Door Hans (afdelingsmanager) op
Ik verbaas mij nergens meer over, verwonder me wel. Het lijkt toch iets te veel op een makelaar die namens de koper ën de verkoper optreedt. Ik ben benieuwd of en hoe de vakbonden dit weten te spinnen.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Hoe heeft het ooit zover kunnen komen. Wil een vakbond objectief blijven functioneren dan kan het natuurlijk geen financiële steun van werkgevers accepteren/aannemen. Dan kan er namelijk een situatie ontstaan dat 'de slager gaat bepalen welk vlees je moet eten'. Derhalve deze financiële steun sowieso snel stoppen en overhevelen voor een aanzienlijke verbetering van de huidige concept-CAO voor gemeenteambtenaren..
Door anoniem (Leidinggevende overheid) op
Wordt interessant bij invoering van de WNRA.
2-zijdige arbeidscontracten en dan op termijn misschien geen vergoeding meer voor de vakbonden. Dat opent de deur voor iedere individuele werknemer om jaarlijks met de werkgever te gaan onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden. Dat lijkt meer op de commerciële wereld waaraan het openbaar bestuur zo graag spiegelt.

Maar zitten we daar wel op te wachten? Ik doel hiermee op zowel werknemer als werkgever.
Door Ruud op
Het wordt tijd dat een andere partij onze cao onderhandelingen gaat voeren. Dit is toch niet meer serieus te nemen. De VNG financiert onze onderhandelaar. En onze onderhandelaar heeft nog zo weinig leden dat deze niet eens echt representatief is voor de gemeentelijke werknemers.
Door Anja op
Draagt dit (nog) bij aan de objectiviteit van de vakbonden? Ik betwijfel het ernstig als je als vakbond financieel rekent op bijdrages van de werkgevers, in dit geval de gemeenten.