of 64740 LinkedIn

Vakbond blijft meebeslissen over geld generatiepact

Anders dan de gemeente Eindhoven bepleitte heeft het georganiseerd overleg van vakbonden (GO)  geenszins zijn overeenstemmingsvereiste opgegeven. Dat concludeert de rechtbank Oost-Brabant in een tussenvonnis over de besteding van mogelijk toekomstige gelden voor het generatiepact.

Het georganiseerd overleg van vakbonden (GO) in de gemeente Eindhoven heeft geenszins zijn overeenstemmingsvereiste opgegeven, concludeert de rechtbank Oost-Brabant in een tussenvonnis over de besteding van mogelijk toekomstige gelden voor het generatiepact.

Gemeente overtuigt rechtbank niet
De gemeente Eindhoven kon niet duidelijk maken dat de vakbonden het overeenstemmingsvereiste hebben opgegeven, aldus de rechtbank. Ook niet in de onderhandelingen over extra middelen voor financiering van het generatiepact en ook niet het overeenstemmingsvereiste over geld dat mogelijk in de toekomst over zou blijven na de financiering. Volgens de vakbonden gaat dat om 6 miljoen euro. De gemeente staat op het standpunt dat je geld dat al is uitgegeven niet nog eens uit kunt geven.

Geschil over overeenstemmingsvereiste
Een van de vorderingen van de vakbonden tijdens de rechtszaak op 31 januari was dat de rechter zou verklaren dat het overeenstemmingsvereiste onverkort van toepassing is voor het aanwenden van vier personele budgetten. De vakbonden stelden dat zij het overeenstemmingsvereiste nooit hebben opgegeven en zij dat ook nooit zouden doen, omdat hun rol dan, zowel centraal als decentraal, zou zijn uitgespeeld. Volgens de gemeente hebben de vakbonden het vereiste in de vergadering eind januari 2017 wel opgegeven, aangezien zij er toen mee hebben ingestemd dat geen nadere budgettaire beraadslagingen meer hoeven plaats te vinden, omdat financieel invulling was gegeven aan een afgesloten convenant uit april 2016.

Niet duidelijk en ondubbelzinnig
Volgens de rechtbank hebben de gemeente Eindhoven en de vakbonden in dat convenant expliciet afgesproken dat de vakbonden het overeenstemmingsvereiste over de vier budgetten houden. Als de vakbonden het zouden prijsgeven, dan zouden zij dit duidelijk en ondubbelzinnig moeten verklaren. Daar was geen sprake van. Een latere overeenkomst van januari 2017 ging juist over de invulling van het generatiepact en de maatwerkregeling. Dat geen ‘nadere budgettaire beraadslagingen’ meer zouden hoeven plaats te vinden kan volgens de rechter ook gaan over het gebruik van de budgetten voor de financiering van het generatiepact en de maatwerkregeling.

Gemeente moet inzicht geven
Over de overige vorderingen van de vakbonden, zoals herstel van de vier budgetten tot het geldelijk niveau van januari 2017, doet de rechtbank voorlopig geen uitspraak. Eerst moeten de vakbonden verduidelijken waarom de overhandigde stukken van de gemeente niet volstaan. In die stukken staat dat de budgetten zijn uitgegeven. De rechtbank wil weten welke aanvullende gegevens de vakbonden nog nodig hebben en waarom. De gemeente moet op haar beurt inzicht geven in het surplus van de vier budgetten: het geldelijk niveau van de budgetten eind januari 2017 (toen overeenstemming werd bereikt met de vakbonden), de ontwikkeling van het budget tot nu en de kosten die vanaf eind januari 2017 tot nu waren gemoeid met het generatiepact en de maatwerkregeling.

Besluiten gemeente onbekend
De laatste vordering van de vakbonden was om de gemeente te verbieden om genomen besluiten uit te voeren die ten koste gaan van de vier personele budgetten tot er overeenstemming is bereikt. Bij de rechtbank is echter niet bekend of die besluiten er zijn, net zo min of er sprake is van een situatie dat herstel moet plaatsvinden van de budgetten. Daar mogen de vakbonden zich nog bij akte over uitlaten, waarna de gemeente erop mag reageren. De zaak komt op de rol op 8 mei. Dan mag de gemeente in eerste instantie inzicht geven in het eventuele surplus en de ontwikkeling van de vier budgetten.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Gerben op
Nooit lees je eens een bericht over een gemeentelijk werkgever die wat over heeft voor haar medewerker!
Die opkomt voor haar medewerker!

Immers er is nog altijd geen (fatsoenlijke) CAO voor de gemeenteambtenaren en de eerste bestuurder die dat ook schandalig vindt moet nog worden (uit)gevonden. En dat terwijl het budget al wel in de begroting zit. Of is het al weer uitgegeven voor andere doeleinden ....
Net als het geld voor het generatiepact ....

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers