of 60264 LinkedIn

Uitzendambtenaar is vloek en zegen

Het aandeel van uitzendkrachten bij de overheid is het laagst van alle branches. Toch worden er vraagtekens gezet bij deze tijdelijke constructies. Vooral bij de vakbonden. Maar er zijn ook voordelen. Jongere en oudere werklozen komen sneller aan het werk als uitzendambtenaar.

Bij de overheid en in het openbaar Bestuur zijn de minste uitzendkrachten te vinden. Slechts 7,9 procent van de ambtenaren heeft een uitzendcontract. Dat staat in schril contrast met bijvoorbeeld de sector industrie. Die is koploper met maar liefst 23,7 procent tijdelijk personeel. De overige branches hebben rond de 11 procent uitzendkrachten aan het werk. Dat blijkt uit onderzoek van de overkoepelende organisatie van uitzendbureaus, ABU. Oudere en jongere ambtenaren zouden welvaren bij flexibele arbeidscontracten. Maar daar is niet iedereen het mee eens.

Bezuinigen
Voor de sector openbaar bestuur en overheid is de deelname van uitzendpersoneel de afgelopen jaren weer langzaam aan het dalen. In 2009 was er een opvallende piek in het inhuren van tijdelijke mensen van maar liefst 12 procent. Dat was bijna een verdubbeling met het jaar 2007, toen nog slechts 6,8 procent van de ambtenaren uit uitzendkrachten bestond. Een verklaring hiervoor is te vinden in het feit dat rond 2009 veel gemeentelijke organisaties moesten inkrimpen en door de reorganisatie relatief veel tijdelijk personeel moest inhuren. Maar er zijn ook gemeenten die het gemiddelde extreem ophalen, de gemeente Amsterdam bijvoorbeeld.

 

Bijna kwart flexambtenaren

Minstens 22 procent van het personeel van de gemeente Amsterdam werkt namelijk op een flexcontract, bleek uit onderzoek van FNV Overheid. Amsterdam is daarmee kampioen flexwerk, want in andere gemeenten ligt dat percentage op 15 procent. ‘Slecht werkgeverschap’, vindt FNV Overheid. ‘Uitzendkrachten leven in onzekerheid over contractverlenging, kunnen geen hypotheek krijgen of geld lenen. Daarnaast zijn kritische flexwerkers geïntimideerd of krijgen die geen contractverlenging.’

Kamervragen

Het tijdelijk inhuren van uitzendkrachten of het toepassen van payrollconstructies heeft ook bij sommige parlementariërs een slechte naam. Onlangs nog dienden PvdA-kamerleden Roos Vermeij en John Kerstens Kamervragen in naar aanleiding van berichten dat de gemeenten Haarlem en Tilburg op deze wijze mensen inhuurt. Maar vrijwel alle gemeenten maken nog altijd volop gebruik van payrollconstructies.
 
Ouderen aan het flexwerk 

Overigens zijn daar volgens de ABU ook veel voordelen aan te verbinden. De oudere werkloze werknemer bijvoorbeeld, die krijgt weer een kans op de arbeidsmarkt. Het aandeel uitzendkrachten boven de 45 jaar is geleidelijk toegenomen van 13 procent in 2007 tot 20 procent in 2015. Er zijn dus steeds meer ouderen werkzaam in de uitzendbranche. Uit het onderzoek blijkt dat van de 55plussers die in de WW zit, toch nog 52 procent aan het werk komt via een uitzendconstructie. Dat is slechts 20 procent minder dan het gemiddelde van alle WW-ers.
 
Flexibele jongeren 

Jongeren lijken tijdelijke contracten en payrollconstructies trouwens niet erg te vinden. De jongere generatie ambtenaren gaat namelijk niet langer uit van één baan voor het leven. Op dit moment werkt één derde van de beroepsbevolking en 60 procent van de jongeren flexibel. Daarnaast telt Nederland in 2020 ongeveer 1 miljoen zzp’ers, aldus cijfers van TNS Nipo.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door M (Ud) op
Prachtig goedkope reclame van de ABUIS. De laatste alinea is klinkklare onzin. Dit is uit de lucht gegrepen Onderzoek laat juist zien dat jongeren een vast contract willen. Een vast contract met een baan voor het leven gelijk stellen is erg dom en stuitend vanwege het onbegrip van de opsteller van dit stuk.
Door Flexi (Flexibele jongere bij een lagere overheid) op
Je bent jong en je wilt wat, je wilt werken. Wat een tenenkrommende conclusie wordt er getrokken door te stellen dat jongeren tijdelijke contracten blijkbaar niet erg vinden omdat ze zo vaak flexibel werken.... ze hebben geen keuze! Aannames, aannames en nog eens aannames zonder enkele onderbouwing.
Door Karel (adviseur) op
Als ze een uitzendcontract hebben, zijn het geen ambtenaren.
Door Piet op
Omdat het niet vaak genoeg gezegd kan worden: jongeren vinden die tijdelijke contracten verschrikkelijk, omdat ze gepaard gaan met ook nog een lager loon, daarbij leiden tot onzekerheid en/of werkloosheid en je bijvoorbeeld geen huis kan kopen en je dus blauw moet betalen aan huren in de vrije sector. Elke jongere die ik bij de overheid ken wil gewoon zsm een vast contract. Maar de overheid weigert te investeren in jongeren en smijt liever zijn geld liever elders over de balk.
Door Chauvin Toile op
Dat jongeren flexcontracten niet erg vinden is klinkklare onzin. Zij gaan inderdaad niet uit van één baan gedurende hun arbeidzame leven. Zij zeggen dan gewoon hun vaste contract op, daarvoor is heus geen flexcontract nodig. Wat is dat toch bij diverse artikelen van BB? Onwetendheid, vooringenomenheid, ...
Door Opmerker (orig) op
@Willem: tsja, .....de burger wil het; de bewoners vragen erom; Nederland heeft er genoeg van.......Dat zijn inderdaad boeiende onbewezen stellingen, waarvan veel "overtuigers" gebruik maken.
Door Willem (Adviseur) op
'Oudere en jongere ambtenaren zouden welvaren bij flexibele arbeidscontracten; of Jongeren lijken tijdelijke contracten en payrollconstructies trouwens niet erg te vinden'. Waarop zijn deze dubieuze conclusies eigenlijk gebaseerd? Ze komen steeds weer terug, zonder onderbouwing, wel met (toch maar) voorzichtig 'lijken' of 'zouden'. Ik heb nog nooit een degelijk onderzoek naar de waardering gezien. De constatering dat meer mensen als uitzendkracht een baan vinden wil zeker niet zonder meer zeggen dat ze daaraan de voorkeur geven. En dat wordt in stukjes als dit van Walstra net iets te vaak gewoon geponeerd.

Vacatures

Van onze partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!