of 63561 LinkedIn

Uitstroom jongeren bij overheid groot

Dat blijkt uit de monitor Trends en Cijfers 2014 die het ministerie van Binnenlandse Zaken binnenkort presenteert. Het rijk spant volgens de monitor  de kroon: het personeels­bestand daar bestond daar vorig jaar voor 6 procent uit jongeren, maar hun aandeel in de uitstroom was twee keer zo groot.

Het aantal jongeren (tot dertig jaar) dat, vrijwillig of gedwongen, de overheid verlaat is zorgwekkend. Terwijl het ambtenarenkorps in 2013 voor niet meer dan 5 procent uit jongeren bestond, bedroeg hun aandeel in de uitstroom 8 procent.

Daling aantal 30-minners
Dat blijkt uit de monitor Trends en Cijfers 2014 die het ministerie van Binnenlandse Zaken binnenkort presenteert. Het rijk spant volgens de monitor  de kroon: het personeels­bestand daar bestond daar vorig jaar voor 6 procent uit jongeren, maar hun aandeel in de uitstroom was twee keer zo groot. Bij gemeenten was in 2013 slechts 4 procent van het personeelsbestand jonger dan dertig. Hun aandeel in de uitstroom bedroeg er 6 procent. Sinds 2010 daalt het aandeel van 30-minners in het openbaar bestuur en is hun aandeel in de uitstroom twee keer zo groot als hun aandeel in het totale personeelsbestand.
Afbeelding
Langer doorwerken helpt niet
Al met al maakt het openbaar bestuur een stramme indruk. Veruit de meeste ambtenaren blijven zitten waar ze zitten, waardoor organisaties in hoog tempo vergrijzen en ontgroenen. Een oliespuit is voor het overheidsmobiel nog niet in zicht. De bezuinigingen krijgen in 2015 pas echt hun beslag. Die zullen naar verwachting tot beëindiging van nog meer tijdelijke contracten leiden, hetgeen vooral jongere medewerkers treft.

Tegelijkertijd begint de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd haar werk te doen: de zittende ambtenaren houden elk jaar wat langer een mogelijke arbeidsplaats voor een jongere bezet. Die trend voltrekt zich vanzelfsprekend overal, maar raakt de publieke sector bovengemiddeld. De gemiddelde leeftijd daar ligt momenteel tegen de 47 jaar, in de private sector rond de 40.

Lees het hele artikel deze week in Binnenlands Bestuur nr. 16.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Maite Lubbers (Projectmedewerker) op
En wat doet de overheid met deze informatie? Nul comma nul! Allerlei trainees worden aangenomen in een carrouselconstructie; rolt er 1 van de band, rolt er zo weer een ander in. Na twee jaar hard werken, want je bent high potential en je wil presteren, krijg je een brief waarop staat bedankt en de groeten! En als je niet maakt dat je snel wegkomt, heeft de buitenwereld eigenlijk ook geen trek meer in jou want je bent gebrandmerkt al ambtenaar. Met de kennis van nu had ik het anders aangepakt (30 jaar en al 5 jaar ambtenaar op tijdelijke basis).
Door m.sikkel@caop.nl (Organisatie en mz adviseur) op
Duidelijk en transparante verantwoording van het rapport is te waarderen. Zorgelijk is dat hiermee pijnlijk duidelijk wordt dat maatregelen zoals het van werk naar beleid en het wetsvoorstel beëindigen ambtelijke status de aantrekkelijkheid van deze maatschappelijke werkgever heeft verkleind. Vooral laatste schaad de reputatie van deze werkgever. Werknemer in een politieke omgeving? Een politieke wens maar ondanks dat het voorstel bij de 1e Kamer ligt is het beter om het advies van de Raad van State nog is goed te bezien en de ambtelijke status juist in deze periode te handhaven. De overheid heeft niets aan ambtenaren die als werknemer met publieke taken hun belangen (baanbehoud) veilig moeten stellen. De ambtenaar moet zijn werk met een bepaalde rechtspositionele veiligheid kunnen uitvoeren in het belang van de samenleving, dat geeft zekerheid en daar krijg je loyaliteit en interesse voor de publieke zaak voor terug. Ook jongeren hebben dan vast meer interesse voor het dienen van de samenleving. Tja en als dat enkel iets is met een arbeidscontract en met poltieke risico's dan kan je beter gaan werken voor een baas die wel de richting van zijn bedrijf bepaalt. Dat is overzichtelijker ook voor de eigen loopbaan. Want een politieke omgeving......is voor een werknemer.....anders dan een ambtelijke status. Tenslotte burgers zijn ook geen klanten.
Door eric (Directeur advies bureau ) op

De maatregelen van de overheid i.v.m. de woonvisie (bescherming van de huidige prijzen voor koopwoningen/stoppen met nieuwbouw waardoor er krapte op de woningmarkt blijft/ waardoor vele werkloze bouwvakkers en inmiddels andere mensen)), de versobering WW-rechten WW- en pensioenrechten, sanering in de zorg, verlenging arbeidsjaren, zorgen voor een enorme versobering van de levensstandaard van een behoorlijk aantal mensen in Nederland. De eigen woningbezitter wordt nog steeds zwaar gesubsidieerd, door de prijzen hoog te houden. De overheid heeft bij de vele besluiten bewezen niet betrouwbaar te zijn. Overheden werken zelf met veel payrolconstructies. Dit ligt echter op directieniveau en is niet aan de politiek volgens de verdeling der machten. Vandaar dat jonge ambtenaren weg willen bij de overheid. Er is geen vertrouwen, geen zekerheid meer. Wetten kunnen zomaar veranderen, waardoor het geleerde nutteloos is geworden. Ambtenarenstatus telt niet meer. Waarom dus nog kiezen voor overheid.!!
Door MeeEens (ambtenaar) op
Alarerend, iedereen weet het en begrijpt het.
Besef ook dat hierdoor weinig kennis wordt overgedragen, en dat is nog veel belangrijker en onbetaalbaar. Het is alleen niet feitelijk aanwezig, maar wel te zien aan een organisatie, of zij aan kennisoverdracht doen.

Ik ben ambtenaar, 33 jaar oud, en heb spijt dat ik ambtenaar ben geworden. Ik wil graag de overstap naar het bedrijfsleven maken, en hoop daar wel gewardeerd te worden.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers