of 59318 LinkedIn

Uitgaven aan opleiding nog niet indrukwekkend

De provincies voldoen gemiddeld nipt aan de cao-norm als het gaat om opleidingsbudget. Het is ietsje gestegen in vergelijking met vorig jaar.

Provincies geven iets meer uit aan de opleiding en ontwikkeling van ambtenaren dan voorgaande jaren. Gemiddeld halen ze met 2,1 procent van de loonsom nipt de cao-norm van 2 procent. In het jaar daarvoor zaten ze er nog onder. Uitschieters zijn de provincies Overijssel die van 2,3 naar 3,3 procent ging. Ook Groningen trekt vaker de beurs voor cursussen. De provincie gaf in 2014 nog 2 procent uit, een jaar later 2,5 procent van de loonsom, dat blijkt uit de jaarlijkse Personeelsmonitor Provincies van het A en O-fonds.

Minder verzuim
Investeren in ambtenaren loont wel degelijk, zo blijkt uit onderzoek. Overheidsorganisaties met een hoger opleidingsbudget per medewerker worden gekenmerkt door minder uitstroom en verzuim, ongeacht sector en gemiddelde leeftijd van het personeelsbestand concludeerde adviesbureau Berenschot al eerder met het Ken- en Stuurgetallenonderzoek voor HRM.

Eigen initiatief

Toch ligt de verantwoordelijkheid niet uitsluitend bij de werkgever, ook ambtenaren zelf moeten het initiatief nemen om zichzelf te ontwikkelen.  Vorig jaar bleek bijvoorbeeld slechts 3 procent van gemeenteambtenaren gebruik te maken van de collectieve arbeidsvoorwaarde om zich te laten bij- of omscholen. Een belangrijke oorzaak is dat slechts 17 procent van deze regeling op de hoogte is. Dat concludeerde FNV Overheid destijds na onderzoek naar het opleidingsbeleid bij gemeenten. ‘Ambtenaren hebben nieuwe kennis en competenties nodig om de nieuwe taken en de nieuwe rol als gemeente goed te kunnen oppakken en uitvoeren. Omscholing zou nu moeten gebeuren,’ aldus een woordvoerder. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor provincies.

15 miljoen
In totaal geven de provincies zo rond de 15 miljoen euro uit aan opleidingen. Zuid-Holland spant de kroon met ruim 2,7 miljoen en de provincie Drenthe betaalt jaarlijks slechts 650 duizend aan opleidingsgeld. Overigens doen de provincies Friesland (1,5 procent) en Utrecht (1,4 procent) het niet zo goed. Zij zitten ruim onder de cao-norm van 2 procent van hun totale loonsom.

Een leven lang leren

Ondanks de zuinige budgetten doet Nederland het over het algemeen niet slecht als het gaat om persoonlijke en professionele ontwikkeling op hun werk. Vergeleken met de rest van Europa staat de Nederlandse beroepsbevolking op nummer vijf als het gaat om deelname aan ‘een leven lang leren’. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Alleen de Scandinavische landen scoren beter dan wij.

Ambtenaren leergierig

Van de bijna 1,6 miljoen Nederlanders die in 2014 in hun vrije tijd een opleiding of cursus deden, is een groot deel dan ook ambtenaar. 26 procent van de cursisten was werkzaam in het openbaar bestuur en bij overheidsdiensten. Iets hoger scoorden mensen in de financiële sector (31 procent), in het onderwijs (28 procent) en medewerkers in de gezondheids- en welzijnszorg.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Gepensioneerd (Gepensioneerde) op
Als er geïnvesteerd wordt in kennis, is dat een goede zaak. Het draagt bij tot kwaliteit en bevordert de motivatie van de in de organisatie werkende mensen. Maar maak niet de fout door die opleidingen uitsluitend naar de oudere generatie door te schuiven en haal ook jonge goed gemotiveerde mensen binnen en zorg er voor dat er een goede balans is in de leeftijdsopbouw van de organisatie.
Waak er voor dat er te veel flexwerkers of zzp'ers binnen de organisatie komen. Biedt de jonge mensen mogelijkheden voor hun carrière in de organisatie. Het op contractbasis mensen in dienst nemen en na twee jaar bewust buiten te zetten om maar geen vaste aanstelling te geven ondanks gebleken ,mag nu wel eens worden aangepakt. Het draagt beslist niet mee aan de kwaliteit van de organisatie en schept voor de jonge werknemers geen perspectief.
Door Bert (gemeenteambtenaar (40-minner)) op
Stond er laatst ook niet te lezen dat 99% van de provincieambtenaren bijna bejaard is en 1% bijna bijna bejaard is en klaarstaat om de bijna bejaarden op te volgen? De gemiddelde provincieambtenaar heeft zijn lerende werkzame leven er al op zitten...