of 60220 LinkedIn

Tweede baan voor persoonlijke ontwikkeling

Ambtenaren hebben in vergelijking met de rest van werknemers iets minder vaak een tweede baan. Het zou daarentegen een optie kunnen zijn om overheidswerknemers  duurzaam inzetbaar te maken.

Hoger opgeleide ambtenaren die er een tweede baan op na houden doen dit niet voor het geld maar voor de persoonlijk ontwikkeling of de afwisseling. Het aantal werknemers dat er als zelfstandige bij werkt is de afgelopen jaren wel toegenomen. Een constructie als deze zou een bijdrage kunnen zijn aan duurzame inzetbaarheid, een thema dat bij veel publieke organisaties op de agenda staat.

Minder ambtenaren
Werknemers met een tweede baan als zelfstandige is de afgelopen jaren toegenomen, becijferde het CBS. Personen die werken in de cultuur-, sport- en recreatiesector hadden in 2016 naar verhouding het vaakst een tweede baan (ruim 14 procent). Daarna komen personen die werken in de onderwijssector (ruim 10 procent) en de verhuur- en overige zakelijke dienstensector (10 procent). Een kleiner deel van overheidswerknemers heeft een tweede baan, in dienst of als ZZP’er. Met 6,6 procent is dat net onder het gemiddelde van 7 procent op de hele arbeidsmarkt. 


Hoger opgeleiden

Vrouwen hadden in 2016 met ruim 8 procent vaker een tweede baan dan mannen, bij wie dat iets meer dan 6 procent was. Wat betreft leeftijd kan worden geconstateerd dat naar verhouding meer jongeren een tweede baan hadden dan mensen uit de oudere leeftijdsgroepen. Hoogopgeleiden hadden tevens vaker een combibaan dan laag en middelbaar opgeleiden. Hierbij was vooral de groep die een baan in loondienst combineerde met zelfstandig ondernemerschap wat hoger.


Multi-jobbing voor ouderen

Eerder onderzoek van TNO wees uit dat een tweede baan voordelig uit kan pakken voor oudere werknemers. Niet alleen worden de kansen zo gespreid, bij ontslag is er nog altijd een baan over, ook is dit een manier om flexibel te kunnen blijven. Voor overheidswerkgevers is dit een manier om bij te dragen aan de duurzame inzetbaarheid van oudere ambtenaren. Nu we langer moet doorwerken en het ambtenarenwerk verandert zoekt men naar een manier om werknemers gemotiveerd en productief te houden. Het zogenoemde ‘multi-jobbing’, in dienst of als zelfstandige, zou voor beide partijen een oplossing kunnen zijn.


Worsteling

Er zit nog niet veel schot in het invoeren van duurzame inzetbaarheid bij overheidsorganisaties. Veel werkgevers doen wel hun best om rekening te houden met de wensen van het personeel. Toch lijkt  actief beleid om ambtenaren beter inzetbaar te maken nog te ontbreken. Dat is een van de conclusies van het Nationaal Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid. Een ding lijkt duidelijk naar voren te komen uit het onderzoek: het blijft een worsteling voor veel organisaties.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ellen Beenders (Directeur) op
Zelf heb ik naast mijn ambtelijke aanstelling bij BZK een eigen bedrijf. Een aanrader. Ik werk uiteraard niet vanuit mijn bedrijf voor andere Rijksonderdelen. Als (gedeeltelijk) ambtenaar in Algemene dienst van het Rijk zou dat vreemd zijn vind ik. Ik ontdekte ook dat er aardig wat komt kijken om te ondernemen. Naast integriteit, maken van website en ondernemingsplan is het onderwerp rechtsvormen en Belastingen best complex. Daarom is met een jurist en een ondernemer een programma ontwikkeld om je te begeleiden van a tot z. Het start met een testje om je te laten onderzoeken of je wel geschikt bent om te ondernemen uiteraard. Zie http://www.beendersvandijk.nl/trends-themas/de-h …
Door Frits van Vugt (adviseur publieke en sociale domein) op
Deze ontwikkeling is bij gemeenten niet nieuw. Al in 2013 werd dit in Noord-Brabant toegepast:
http://www.gemeente.nu/Loopbaan/Nieuws/2013/7/Fl
Men noemde dit toen de Zelfstandig Publiek Professional (ZPP), niet te verwarren met een ZZP'er.

Prima om bijv. andere gemeenten bij te staan, en tegelijkertijd extra kennis weer 'naar huis' te nemen.
Natuurlijk alleen als de werkgever er mee instemt, en waarom ook niet als er geen sprake is van conflicterende belangen. Het is een uitstekende mogelijkheid om ambtenaren ondernemender te maken en hun kennis breder uit te nutten.

Zelf deed ik dit vanaf 1996 tot 2015: naast mijn (part time) baan bij de gemeente Tilburg, was ik als zelfstandige werkzaam. Met veel plezier