of 60220 LinkedIn

Toename agressiemeldingen ambtenaren Eindhoven

Het aantal agressiemeldingen in 2018 door ambtenaren van de gemeente Eindhoven is ten opzichte van 2017 toegenomen met ruim 28 procent naar 109. Het aantal aangiften steeg met 62,5 procent naar 26. Persoonlijke bedreigingen nemen een vlucht. Die kwamen bijna 60 procent vaker voor in 2018 dan in 2017. Het aantal (non)verbale agressie-incidenten steeg zelfs met ruim 83 procent.

Het aantal agressiemeldingen in 2018 door ambtenaren van de gemeente Eindhoven is ten opzichte van 2017 toegenomen met ruim 28 procent naar 109. Het aantal aangiften steeg met 62,5 procent naar 26. Persoonlijke bedreigingen nemen een vlucht. Die kwamen bijna 60 procent vaker voor in 2018 dan in 2017. Het aantal (non)verbale agressie-incidenten steeg zelfs met ruim 83 procent.

‘Ik weet waar je woont’
Agressiemeldingen komen van medewerkers die direct in contact staan met Eindhovenaren, zoals baliemedewerkers bij het Inwonersplein, sociaal domein, rond zwembaden, bij sportvoorzieningen en verder bij stadswachten en andere handhavers en medewerkers van het klantcontactcentrum. De gemeente laat weten dat persoonlijke bedreigingen die vaak verbaal en op de persoon gericht zijn, zoals ernstige beledigingen als ‘ik zal je ‘iets’ aan doen’, of ‘ik weet waar je woont’, toenemen.

Nieuwe koers
De stijging van het aantal meldingen is te verklaren vanuit de nieuwe koers die de gemeente op dit vlak heeft ingezet sinds eind 2017. Medewerkers werden gestimuleerd om melding doen als er iets is voorgevallen. Baliemedewerkers van het Inwonersplein kregen ook een weerbaarheidstraining. Ook doet de gemeente vaker aangifte bij de politie en is er altijd iemand van de gemeente aanwezig bij zittingen van de rechtbank. Ook wordt de uitspraak van de rechter teruggekoppeld naar de melder. Daarmee hebben ze de zekerheid dat hun melding serieus wordt behandeld en zijn ze eerder bereid om te melden.

Gevolgen aangiften
Van de 26 aangiften volgden 16 zittingen. Uit het rijtje dat de gemeente Eindhoven toestuurt blijkt dat er twee keer aangifte is gedaan van poging tot doodslag/moord, maar deze beide keren zijn geseponeerd wegens onvoldoende wettig en overtuigend bewijs. Een keer werd aangifte gedaan van poging tot doodslag. Daarvan is de datum voor de zitting nog onbekend. Een aangifte van poging tot zware mishandeling leidde tot een taakstraf. Een van de drie aangiften van eenvoudige mishandeling leidde tot vrijspraak, een tweede tot een geldboete, hechtenis en proeftijd, de derde in hoger beroep tot een taakstraf, hechtenis, schadevergoeding en proeftijd met reclasseringstoezicht. Op twee van de negen aangiften van bedreiging volgde hechtenis, van één aangifte is het vervolg nog onbekend.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Henk Dammers (senior-adviseur Inspe tie SZW) op
Bij de Inspectie SZW is ook een actievere houding ingezet tegen vormen van agressie en geweld ten arbeidsinspecteurs en andere functionarissen van de Inspectie. Er worden corrigerende gesprekken gevoerd bij lichte vormen van a&g. Of er wordt proces-verbaal opgemaakt tegen de agressors of geweldplegers door onze boa's. Voor feiten waarvoor onze boa's niet bevoegd zijn wordt aangifte gedaan bij de politie. Hierbij wordt de inspecteur altijd begeleidt. Ook bij het aanwezig zijn bij terechtzittingen of verhoren door de Rechter-Commissaris wordt de inspecteur vergezeld en voorbereidt. Het voorgaand heeft geleid tot meer aangiften, processen-verbaal en gesprekken.

Vacatures

Van onze partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!