of 64120 LinkedIn

Thuis en op kantoor werken, ook na corona

Voor rijksambtenaren wordt gewerkt aan een kader voor het structureel hybride werken, ook na corona. Vakbonden en werkgevers gaan onderzoeken hoe daar invulling aan te geven. Dat streven is opgenomen in het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao voor rijksambtenaren die een looptijd heeft tot eind dit jaar.

Voor rijksambtenaren wordt gewerkt aan een kader voor het structureel hybride werken, ook na corona. Vakbonden en werkgevers gaan onderzoeken hoe daar invulling aan te geven.

Dat streven is opgenomen in het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao voor rijksambtenaren die een looptijd heeft tot eind dit jaar.

 

Duidelijke doelen

De onderhandelingspartijen willen de lessen en ervaringen van de afgelopen periode met zowel thuis als op kantoor werken als aanzet gebruiken om te komen tot een rijksbreed kader voor het hybride werken. Daarin moeten duidelijke doelen komen en aandacht voor wat het voor werknemer en organisatie betekent. Nu nog is de aandacht gericht op het hervatten van het werk binnen de mogelijkheden van de coronamaatregelen. Het rijksbreed kader voor het hybride werken gaat over de periode daarna. ‘Het moet voorzien in hybride werken in tijden dat er coronamaatregelen van kracht zijn. Maar het moet ook voorzien in hybride werken als een structureel onderdeel van het werk bij de rijksdienst, ook als er geen sprake meer is van coronamaatregelen’, aldus het akkoord.

 

Onvoldoende contact

In de afgelopen periode is ervaring opgedaan met andere vormen van werken. Meer werken op afstand, minder op de werklocatie. Minder fysiek contact, maar meer contact met behulp van digitale middelen. ‘We hebben gezien dat dit mooie voordelen heeft, zoals: meer mogelijkheden om werk en privé op elkaar af te stemmen, meer regelmogelijkheden in het werk, minder reistijd en reisbewegingen, wat een belangrijke bijdrage kan leveren aan een meer duurzame samenleving. We hebben gezien dat dit evenwel ook een aantal nadelen heeft, zoals: het vervagen van de grens tussen werk- en privé, onvoldoende contact en ontmoeting tussen collega’s onderling en met leidinggevenden, en werkplekken die niet altijd aan alle arbo-eisen voldoen’, aldus de onderhandelingspartijen.

 

Wensen

Er zal in ieder geval een onderzoek worden gedaan onder rijksambtenaren en -werkgevers naar hun ervaringen met het thuiswerken, hun ideeën over hybride werken en hun wensen op dit gebied. Dat onderzoek richt zich op werknemers in alle werksoorten, ook daar waar niet of nauwelijks thuis is gewerkt. Partijen willen in het najaar van 2020 de definitieve onderzoeksopzet afspreken.

Verder wordt onderzocht of de huidige regelingen in de cao rijk voldoende passend zijn voor het hybride werken. Daarbij wordt ook gekeken naar de huidige situatie, waarbij thuiswerken voor velen nog lang realiteit zal zijn. De uitkomsten kunnen reden zijn voor afspraken in de volgende cao rijk.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers