of 59082 LinkedIn

Tegemoetkoming zorgverzekering gemeenteambtenaar

Tot nu toe kregen medewerkers de tegemoetkoming alleen als zij een aanvullende zorgverzekering hadden bij een zorgverzekeraar waarmee de VNG een contract mee heeft. Die voorwaarde komt te vervallen. De afspraak, die als het goed is dit jaar nog ingaat, betekent dat in december elke medewerker de tegemoetkoming krijgt, ongeacht welke zorgverzekering hij of zij heeft.

Alle gemeenteambtenaren krijgen van hun werkgever nog dit jaar een tegemoetkoming in de kosten van de collectieve zorgverzekering. Afhankelijk van het inkomen is dat 168 of 296 euro. De afspraak is onderdeel van het  principeakkoord over de nieuwe cao dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de vakbonden hebben gesloten. 

Vervallen voorwaarde
Tot nu toe kregen medewerkers de tegemoetkoming alleen als zij een aanvullende zorgverzekering hadden bij een zorgverzekeraar waarmee de VNG een contract mee heeft. Die voorwaarde komt te vervallen. De afspraak, die als het goed is dit jaar nog ingaat, betekent dat in december elke medewerker de tegemoetkoming krijgt, ongeacht welke zorgverzekering hij of zij heeft.

300 euro
De voorwaarde dat de tegemoetkoming van de werkgever alleen geldt voor wie zich verzekerde bij een zorgverzekeraar waar de VNG een contract had, werd ingevoerd bij de invoering van het nieuwe zorgverzekeringsstelsel in 2006. Doel ervan was om aansluiting bij de collectieve zorgverzekering te bevorderen en daarmee betere voorwaarden te bedingen. Zolang die koppeling bestaat, heeft ze volgens de VNG altijd ter discussie gestaan. ‘Het draagvlak ervoor is afgenomen, zowel onder werkgevers als onder werknemers. De leden hebben in de ledenraadpleging over de inzet van de vorige cao al ingestemd met het voornemen om deze koppeling af te schaffen’, aldus het VNGa-bestuur in een toelichting. Volgens de FNV gaat daarmee een lang gekoesterde wens van de bonden in vervulling. ‘Dit kan bijna 300 euro per jaar uitmaken’, aldus de vakbond.

Raadpleging leden
Over twee maanden wordt duidelijk of het gesloten principeakkoord de goedkeuring van de leden kan dragen. Het College voor Arbeidszaken en het bestuur van de VNG bespreken op respectievelijk 11 en 12 september het akkoord en de uitslag van een ledenraadpleging. Als het bestuur van de VNG het akkoord bekrachtigt, en de besturen van de vakbonden doen dat ook, wordt het akkoord definitief.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door de vries (ambtenaar) op
@Johannes en anderen: ik zat mis met vergoeding voor de zorgverzekering. Maar om nou net te doen alsof daarmee het koopkrachtverlies wordt goedgemaakt. Het is net als die eenmalige uitkering een denivellerende uitkering nog afgezien vh feit dat om een kleinbedrag gaat. Bij mijn marginale druk gaat om 168 / 12 * 48% = 6,70.
Ik ben vanaf de eerste dag dat ik werkte lid vd vakbond. Ik werk bijna 30 jaar bij de gemeente. Ik heb sinds de sectorale CAO's alleen maar verslechteringen meegemaakt. Loonsverhogingen gingen vooral via de periodieken en functieverandering. Ik heb m.a.w. redelijk zicht op de successen van de bonden: die zijn nihil. En dat de bonden de l'oonsverhoging' over 2019 als succes durven te verkopen vind ik een klap in het gezicht van een trouw vakbondslid. Ik ben dus inderdaad na bijna 40 jaar geen lid meer. Lees mij niet de les over het nut van bonden en over het 'profiteren' van de voordelen van dat lidmaatschap.
Door Spijker (n.v.t.) op
Het ergste is nog dat gemeenten (via het Gemeentefonds en de trap op, trap af methode) wel de financiële middelen voor hogere loonstijgingen ontvangen maar het niet doorbetalen aan hun personeel. Tja als zelfs vakbonden er geen kaas van hebben gegeten hoe het financieel werkt bij de Overheid dan wordt het wel moeilijk om een redelijke CAO af te sluiten. Hoogste tijd dat De Haas naar een andere baan gaat uitkijken.
Door Matthijs (adviseur ) op
Goed geregeld va de bonden.
Dit was de onverwachte bonus uit het CAO akkoord.

Ergerde me groen en geel aan het gegeven dat deze vergoeding alleen van toepassing was als je een zeer dure aanvullende verzekering nam.
Nu is het ineens een structurele verhoging van het bruto salaris met 168 of 296 euro,- voor 80 % van de collega's (in mijn organisatie).
Door Wouter (Beleidsadviseur) op
Hoezo onduidelijkheid over inhoud van de cao? Als je afwacht tot alles vanzelf op je afkomt, tja, dan kun je inderdaad lang wachten tot je snapt wat is afgesproken. Maar je kunt ook zelf een beetje zoeken. Op de site van de VNG vind ik 'gewoon' de tekst van het principeakkoord. Zie https://vng.nl/files/vng/brieven/2019/attachment …
Door Spijker (n.v.t.) op
De onduidelijkheid over de inhoud van de (matige) CAO wordt in de hand gewerkt door de slechte voorlichting, zelfs richting vakbondsleden.
Door Johannes (adviseur) op
Beste heer De Vries.
De beste stuurlui staan aan wal. Probleem is vaak met die stuurlui dat zij conclusies trekken zonder de materie te beheersen. Zo heeft u bijvoorbeeld de tekst van het akkoord niet gelezen. Zie ook de reactie van Wouter.
Ik vermoed dat u geen lid bent van een vakbond.
Ik adviseer u de door de vakbonden met de werkgever overeengekomen overeenkomst gewoon af te wijzen op persoonlijke titel door o.m. de loonsverhogingen en de eenmalige uitkering terug te storten.
Vakbondsleden betalen maandelijks een contributie. Dat stelt de vakbonden in staat voor hen als collectief een CAO af te sluiten.
Niet vakbondsleden mogen zelf met de werkgevers afspraken maken. Kijken of u dan nog zo verzuurd reageert.
Door Wouter (Beleidsadviseur) op
De Vries snapt het niet. Jammer.
Hij heeft kennelijk de tekst van het akkoord niet gelezen. Of niet goed, dat kan ook.
Er is nu juist afgesproken dat iedere gemeenteambtenaar een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering. In het principeakkoord staat letterlijk: 'Vanaf 2019 geldt de tegemoetkoming in de ziektekosten voor alle medewerkers. De medewerker hoeft niet langer aangesloten te zijn bij een in de cao genoemde zorgverzekeraar of een aanvullende verzekering te hebben.'
Door de vries (ambtenaar) op
De bonden zijn weer eens blij met een dooie mus. Bij de vorige CAO hebben de gemeenten al ingestemd met het honoreren van deze lang gekoesterde wens van de bonden. Ik wist niks van die wens. En bovendien: je moet dus een doorgaans onzinnige aanvullende verzekering afsluiten (kost circa € 250 per jaar voor één persoon) om daar een deel van de kosten van terug te krijgen. Kan je dus homeopatische accupunctuur op kosten van de baas laten uitvoeren.

Dooie mus, opleuken van een armzalige CAO.

Vacatures

Van onze partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!