of 60220 LinkedIn

Student mist morele vorming

Discussies over integriteit en beroeps­ethiek mogen in de dagelijkse praktijk van de publieke sector een steeds belangrijker positie innemen, bij de opleidingen bestuurskunde is dit zeker niet het geval, zo constateert het Bureau Integriteits­bevordering Openbare Sector (BIOS) van het CAOP.

Discussies over integriteit en beroeps­ethiek mogen in de dagelijkse praktijk van de publieke sector een steeds belangrijker positie innemen, bij de opleidingen bestuurskunde is dit zeker niet het geval, zo constateert het Bureau Integriteits­bevordering Openbare Sector (BIOS) van het CAOP. 

Weinig aandacht voor ethiek
Ethiekonderwijs is bij deze opleidingen te impliciet, beperkt, fragmentarisch, ­intellectueel en vrijblijvend. De conclusies
zijn scherp. ‘Studenten worden nauwelijks ondersteund in een morele vorming tot een goede publieke professional.’ Dat er weinig aandacht voor ethiek is, ligt volgens het rapport vooral aan een gebrek aan prioriteit. ‘De grootste belemmering is de weerstand tegen een meer normatieve, praktische en vormende invulling van ethiekonderwijs. Het resultaat is dat studenten onvoldoende meekrijgen om “ethisch startbekwaam” aan een carrière in of voor de overheid te beginnen.’


Aanbevelingen
In het rapport ‘Beroepsethiek in het onderwijs: van bijzaak naar Bildung’ komt BIOS met een aantal aanbevelingen. Zo moet de opleiding verantwoordelijkheid nemen voor de kennis die studenten nodig hebben over integer gedrag. Het is niet iets wat studenten pas in de praktijk moeten ontwikkelen. Ook moeten opleidingen normatief durven te zijn. Studenten moeten immers gevormd worden in de ambtelijke moraal. Verdere tips zijn: ontwikkel praktische vaardigheden, zorg voor een verplicht vak ethiek; kies voor een integrale aanpak, want ethiek is volgens de onderzoekers immers iets dat het hele ­curriculum van de opleiding aangaat.

Het rapport is de downloaden op ­www.integriteitoverheid.nl

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.