of 59162 LinkedIn

Stress nekt Belgische ambtenaar

Bij onze zuiderburen zitten ambtenaren steeds vaker ziek thuis. Uit de meeste recente cijfers van Medex, de dienst medische expertise van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, blijkt dat het ziekteverzuim vorig jaar gestegen is naar 5,98 procent.

Federale ambtenaren in België zitten steeds vaker thuis met stress-klachten. Eén op de drie ziekmeldingen is eraan gerelateerd.

Hoog ziekteverzuim
Bij onze zuiderburen zitten ambtenaren steeds vaker ziek thuis. Uit de meeste recente cijfers van Medex, de dienst medische expertise van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, blijkt dat het ziekteverzuim vorig jaar gestegen is naar 5,98 procent. Dat wil zeggen, op honderd werkdagen wordt bijna zes dagen niet gewerkt wegens ziekte. Nooit eerder was het ziekteverzuim zo hoog.

Gevangenispersoneel
De belangrijkste reden is volgens Eduard De Decker, diensthoofd ziekteverzuim bij Medex, ongetwijfeld stress. Meer dan dertig procent van de ziektedagen is volgens hem het gevolg van stress gerelateerde aandoeningen. En die opmars lijkt zich ook dit jaar voort te zetten: cijfers van de eerste zes maanden liggen aanzienlijk hoger dan de voorbije jaren. Het hoogste ziekteverzuim wordt gemeten bij het gevangeniswezen.

Vaker thuiswerken
De Belgische minister van Ambtenarenzaken Vandeput vindt gemiddeld 16,3 ziektedagen per ambtenaar in één jaar te veel en heeft een groot actieplan in voorbereiding om stress en burn-outs bij federale ambtenaren te willen verminderen. Meer flexibiliteit staat daarin centraal. Ambtenaren zullen meer thuis of vanuit satellietkantoren in de buurt kunnen werken. Dat moet de balans werk-privé ten goede komen. Tegelijkertijd geeft dat minder files. Verder is het de bedoeling dat ze vaker hun eigen uren kunnen regelen en eventueel zelfs tijdelijk aan de slag kunnen zowel binnen de federale overheid als in de particuliere sector. Ambtenaren hebben volgens VandePut ook ‘wel eens zin in iets anders.’

Nederland
Het ziekteverzuim in het Nederlandse openbaar bestuur (inclusief overheidsdiensten) was volgens CBS-cijfers vorig jaar gemiddeld 4,8 procent. Het landelijk gemiddelde van alle sectoren lag ruim 1 procent lager. Ondanks dat relatief hoge ziekteverzuim bij het openbaar bestuur en de overheid – omgerekend 8,5 ziektedagen per ambtenaar per jaar – , gaven ambtenaren in slechts 1 op de 5 gevallen aan dat dat mede te wijten was aan het werk.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.