De burgemeester noemt het incident bijzonder ernstig, omdat het twijfel zaait over de veiligheid van Amsterdammers. Dit is volgens hem een kwalijke zaak, 'temeer omdat aanslagen in het buitenland de angst voor een aanslag in Amsterdam nog steeds aanwakkeren'. De gemeente heeft naar aanleiding van het nog lopende onderzoek eveneens besloten de samenwerking met een aantal niet nader genoemde bedrijven en personen op te schorten. Gekeken wordt welke rol zij hebben gespeeld in deze zaak.

Onvrede

In de brief staat verder dat er al langer onvrede bestond over de aansturing van het team radicalisering en polarisatie en het functioneren van de nu ontslagen medewerker. Een nieuwe leidinggevende had onder meer de taak gekregen om de gesloten cultuur open te breken en het programma te professionaliseren.

Tegen de vrouw loopt ook nog een strafrechtelijk onderzoek. Hiervan zijn nog geen uitkomsten bekend. (ANP)