of 60220 LinkedIn

Stijging pensioenpremie ambtenaren minder dan gevreesd

Verschillende onderhandelingspartijen hebben in een onderhandelaarsakkoord vastgelegd dat de ABP-pensioenregeling voor ambtenaren vereenvoudigd wordt. Ook stijgt de pensioenpremie minder hard dan werd gevreesd.

Niet met de gevreesde 2,2, maar met slechts 1,4 procentpunt stijgt de pensioenpremie per 1 januari 2018. Dat is de uitkomst van slepende onderhandelingen tussen overheids- en onderwijswerkgevers  en centrales van overheidspersoneel. De pensioenrekenleeftijd wordt wel aangepast als gevolg van stijging van de fiscale pensioenrichtleeftijd van 67 jaar naar 68 jaar. Het onderhandelaarsakkoord gaat over een vereenvouding van de ABP-pensioenregeling. 

Complexe regeling
Er is veel kritiek op de ABP-pensioenregeling, het is in de afgelopen jaren erg complex geworden. Hierdoor werd de regeling moeilijker uitlegbaar en uitvoerbaar. Het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) en de Samenwerkende Centrales voor Overheidspersoneel (SCO) zijn daarom al enige tijd in overleg over vereenvoudiging van de ABP-pensioenregeling. De pensioenregeling wordt nu op de punten van nabestaandenpensioen, pensioenopbouw tijdens WW en arbeidsongeschiktheidspensioen aangepast. Met name het partnerpensioen zal aanzienlijk verbeterd worden volgens de partijen.

 
Premiedaling

De pensioenpremie zal dus per 1 januari 2018 weliswaar stijgen, maar niet zo hard als eind vorig jaar werd aangekondigd. Dit komt door de premiedaling van de verhoging van de pensioenrekenleeftijd. Een deel van deze premiedaling is gebruikt voor vereenvoudiging en verbetering van de pensioenregeling, en het restant om de aangekondigde stijging te matigen.

 
Voorleggen aan achterban

Het VSO en het SCO leggen het onderhandelaarsakkoord voor aan hun achterbannen. Na instemming gaan de overeengekomen wijzigingen per 1 januari 2018 gelden voor het personeel bij overheid en onderwijs.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (gepens.) op
Noodzakelijke inkomsten uit pensioenpremies worden al jaren door de Overheid (lage premies geven minder belastingaftrek en dus minder Overheidsuitgaven) en de werkgevers/vakbeweging misbruikt voor het in stand houden van het arbeidsvoorwaardenbeleid van de werkenden. Dit is - naast de door de ECB kunstmatige laag gehouden rente - en de in verleden gepleegde diefstallen uit de pensioenpotten de hoofdoorzaak van de huidige slechte pensioenpositie voor de gepensioneerden. Gelukkig begint zelfs het CPB daar achter te komen.
Door Jan op
Deze veel te lage premiestijging put het pensioenfonds nog verder uit. En dat alleen maar om de werkenden te steunen. Bovendien profiteren die al zo van die kunstmatig laag gehouden (hypotheek)rente. Waardoor de rekenrente van de pensioenfondsen ook kunstmatig laag is. De gepensioneerden betalen hiervoor de prijs. En de werkenden later ook, als die eindelijk met pensioen mogen, maar die kijken blijkbaar niet zover vooruit.
Door Steven op
Goed om te weten dat met de daling van de arbeidsvoorwaarde en premie je deels de cao stijging financieert.
Door Chevron (ICT-er) op
Ik ben 38 jaar oud en ambtenaar. Ik werk inmiddels 18 jaar op kantoor. Alleen al bij het idee dat ik nog 30 jaar moet en dus bij lange na niet op de helft ben, krijg ik het al benauwd.
Door Bertus (Observer) op
Pensioenleeftijd gaat gewoon naar 70 (welke idioot wil dat überhaupt?). Dat betekent 5 jaar langer premie betalen en 5 jaar korter pensioen ontvangen. Desondanks een premieverhoging. Als dit geen oplichting is?
Maar goed, geef mij mijn opgebouwde pensioen op mijn 60ste, dat jaag ik er doorheen, stem D66 en ben op mijn 65ste voltooid!
Door D te N (adviseur) op
Het Rijk zou toch ook nog een bijdrage geven?
68 jaar brbrbrbr je moet toch wel veel plezier in je werk houden om dit vol te houden, mag je het al beleven.
Door Ludde Hospers (Controller) op
Door de rekenleeftijd van 67 naar 68 jaar te brengen kun je de premiestijging optisch wel matigen maar je krijgt gewoon minder pensioen. Je stopt minder premie in de regeling, dus er komt aan het eind ook minder uit. Je bouwt gewoon minder pensioen op.
Door Gerben op
Benieuwd of mijn mantelzorger mij op die hoge leeftijd nog van huis laat gaan ...
Door Frits op
Alles maar dan ook alles zal worden gedaan om de huidige werkenden de rekening te laten betalen én langer doorwerken én meer betalen terwijl de werkelijke oorzaak buiten de huidige werkenden valt: de te ruime pensioenbeloften aan de huidige gepensioneerden. Durf nu eens het probleem bij de wortel aan te pakken en kom met een cohortgewijze oplossing waarbij de lusten en lasten evenrediger worden verdeeld!