of 64204 LinkedIn

Stijging externe inhuur bij gemeenten

Dat blijkt uit de recent gepubliceerde Personeelsmonitor Gemeenten 2015. De omvang van de externe inhuur is in 2015 voor het derde jaar op rij gestegen. De stijging is volgens de gemeenten het gevolg van extra kosten die gemaakt zijn in het kader van de decentralisatie van overheidstaken. Bij die decentralisatie is veelvuldig gebruik gemaakt van externe inhuur.

Gemeenten leunen weer zwaarder op de inzet van externe krachten. In 2015 besteedden gemeenten 15 procent van de loonsom aan externe inhuur.

Dat blijkt uit de recent gepubliceerde Personeelsmonitor Gemeenten 2015. De omvang van de externe inhuur is in 2015 voor het derde jaar op rij gestegen. De stijging is volgens de gemeenten het gevolg van extra kosten die gemaakt zijn in het kader van de decentralisatie van overheidstaken. Bij die decentralisatie is veelvuldig gebruik gemaakt van externe inhuur.

Eigen personeel
De stijging van de uitgaven aan extern inhuur doet zich voor ondanks het feit dat ruim de helft van de gemeenten (59 procent) aangeeft dat zij de kosten daarvoor juist probeert terug te dringen. De belangrijkste manier om dat te realiseren is volgens de gemeenten het vergroten van de inzet van het eigen personeel en vergroten van de interne mobiliteit. Wat opvalt, is dat vooral de hele grote gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) en de hele kleine gemeenten flink meer gebruik maken van de inhuur van externe krachten.

Bedrijfsvoering
In 2015 maakte inhuur ter ondersteuning van de bedrijfsvoering 76 procent uit van de externe inhuur. In 2014 was dit aandeel nog 53 procent. Daarbinnen is vooral het aandeel van uitzendkrachten bijna verdubbeld tussen 2014 en 2015. Het aandeel aan beleidsgevoelige en beleidsondersteunende externe inhuur daalt juist van 48 naar 33 procent.

Flexibele schil
Naast externe inhuur is gemeenten ook gevraagd een verdeling te maken tussen vaste en tijdelijke bezetting. Gemiddeld geven gemeenten aan dat 15 procent van de bezetting flexibel is. Vorig jaar was dat nog 11 procent. In combinatie met een dalende bezetting, is de toename van externe inhuur en toename in flexibele schil een trend bij gemeenten.


Uitgaven aan externe inhuur uitgedrukt in procenten van de loonsom plus externe inhuur per gemeentegrootteklasse.

Gemeenten

2011

2015

0-10.000  inwoners

11

18

10.000-20.000 inwoners

11

14

20-50.000 inwoners

10

14

50-100.000 inwoners

10

13

100.000 (exlc. G4)

16

17

G4

  9

17

 

Alle gemeenten

  11

15

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Youp op
De gemeente is ernstig ziek gemaakt door deze regering, vng en diverse gemeentesecretarissen:
- minder personeel
- minder kwaliteit als gevolg van te lage salarissen
- geen generatiepact
- tayloriaans personeelsbeleid
- reorganisatie koorts
- geen jongeren naar binnen
- Teveel veel te dure externen

Ik ben voorstander van het schoon schip maken. en dan vooral aan de top!!

Door Klaas (vervroegd eruitgepest) op
Ja, eerst mensen wegpesten en wegbezuinigen. Zonder ontslagvergoeding en vervolgens op dezelfde functies gaan inhuren. Handig toch en heel sociaal.
Door Verontruste actieve deelnemer aan het Pensioenfonds op
Door een steeds groter wordende flexibele schil slinkt ook het aantal deelnemers aan het pesioenfonds. Werkgevers houden meer geld in kas doordat ze geen pensioenafdracht hoeven te doen. Door de vergrijzing worden de pensioenfondsen steeds verder ondermijnd omdat er te weinig actieve deelnemers zijn en wordt ons opgebouwde en komt het op basis van solidariteit gebaseerd pensioen steeds verder onderdruk te staan.
Door Een ander geluid op
Decentralisatie of ??? .... een teken van flexibilisering van de overheid of de eerste effecten van een aantrekkende economie? Eerst tijdelijke banen dan vaste banen?
Door Jan op
En dan te bedenken dat ingehuurde krachten tot wel 750 euro per dagdeel kunnen kosten. Ik heb het meegemaakt. Wat een misbruik van belastinggeld. Neem dan liever iemand op projectbasis in dienst. Of leidt eigen personeel op.
Door Mark de Vries (Adviseur aantrekkelijk werkgeverschap) op
Je moet alleen maar (specialistische kennis) inhuren als je het zelf niet in huis hebt of beschikbaar kunt maken. Eerdere monitoren wezen uit dat nog geen 20% van de gemeenten een strategische personele planning had gemaakt -in welk diepgangsniveau dan ook-. Als je geen inzicht hebt gecreëerd in de benutbare en ontwikkelbare capaciteiten en kennis van mensen dan wordt het lastig om deze ook intern te vinden. Een belletje naar een arbeidsmarktintermediair werkt dan sneller. Want die hebben hun bestand wel goed in het snotje... Gemak dient de mens. Die intermediair heeft er zijn vak van gemaakt. De gemeente zou meer kansen aan zijn werknemers kunnen bieden door iets te leren van dat vak. Waar een wil is....
Door Een ambtenaar (Manager) op
Interessant. Nog interessanter zou het zijn als BB de cijfers ook vergelijkt met de provincies, het rijk, ZBO's en de bedrijvensector.
Door Mark op
Op zich lijkt mij dat geen probleem. Een vaste kern met eigen mensen en daaromheen inhuur.
Een schil van 20% inhuur lijkt mij goede zaak.
Blijf je flexibel zeker als er bezuinigd moet worden en haal je gespecialiseerde kennis binnen als het nodig is.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers