of 60220 LinkedIn

Stemming over normalisering staat gepland

Het lijkt erop alsof er dan echt duidelijkheid gaat komen over de normalisering van de ambtenarenpositie.

Over twee weken, op 8 november, gaat de Eerste Kamer dan toch stemmen over het initiatiefwetsvoorstel over de normalisering van de rechtspositie van de ambtenaar. Het wordt een spannende finale van een kwestie die al jaren sleept. Als een meerderheid vóór is dan verliezen alle ambtenaren, behalve die van politie en defensie, hun aparte ambtenarenstatus en vallen ze onder het normale arbeidsrecht.

'Geen probleem'
Ambtenaren hebben van oudsher een aparte status om hen te beschermen tegen politieke willekeur. Volgens voorstanders van normalisering zou afschaffing ervan nauwelijks nadelen hebben, maar wel veel voordelen. Het zou makkelijker worden voor ambtenaren om over te stappen naar de marktsector en vice versa. Ook zou het schrappen van de speciale positie leiden tot minder bureaucratie. Maar veel ambtenaren zien de status ook als een eretitel en zijn er trots op. Ze zijn bang met de status ook de waardering voor hun functie te verliezen. Bovendien zou de invoering van zo'n enorme verandering veel tijd en geld gaan kosten is de kritiek. Critici, zoals de bonden, vragen zich af welk probleem er met de normalisering opgelost wordt.


Kritische vragen

Het initiatiefwetsvoorstel werd oorspronkelijk aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Koser Kaya (D66) en Van Hijum (CDA). In het debat van dinsdag was Senator Flierman (CDA) kritisch en vroeg in hoeverre de overheid in de toekomst nog de mogelijkheid heeft om via wetgeving in te grijpen in arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren. Flierman stelde ook dat de vakbonden naar zijn mening te weinig open stonden voor overleg over dit wetsvoorstel. Bovendien hebben de bonden hun positie in het wetgevingsproces niet goed ingeschat.

 

Politiek ontslag

Senator Barth (PvdA) betoogde dat ambtenaren onafhankelijk van de politiek hun werk moeten hun doen. Zij moeten dus beschermd worden tegen politiek ontslag. De plicht tot goed werkgeverschap moet volgens Barth weer worden vastgelegd, vooral aangezien de overheid bijzondere plichten heeft als werkgever. De senator betoogde dat ambtenaren niet alleen grondrechten kunnen ontlenen aan nationale wetgeving, maar ook aan internationale verdragen. De beperking van de grondrechten is bij ambtenaren vooraf vastgelegd. De overheid is werkgever en wetgever tegelijkertijd. Die rollen lopen regelmatig door elkaar heen.


Jonge ambtenaren vóór

De jonge ambtenarenorganisatie Futur is overigens vóór de normalisering van de positie van ambtenaren. Voor hen is de normalisering niet meer dan normaal. ‘Voor jonge ambtenaren, vers uit de studiebanken, is dat onbegrijpelijk. Overheidsorganisaties werken steeds meer samen met andere organisaties. Maatschappelijke uitdagingen laten zich al lang niet meer oplossen door de overheid alleen. Die pakt de ambtenaar van nu samen met maatschappelijk en private partners aan’, aldus Futur.


Geen grenzen

De arbeidsverhoudingen bij de overheid zouden volgens hen daarom gelijk moeten zijn aan de verhoudingen in het private bedrijfsleven. ‘Jonge ambtenaren denken niet meer in grenzen. Zij durven verder te kijken, óók buiten hun organisatie,’ aldus Emke Westra, voorzitter van Futur. ‘Aparte verhoudingen binnen de overheid zijn dan ook uit de tijd.’ Het wetsvoorstel maakt overigens geen einde aan het eigen karakter van het ambtenaarschap, maar koppelt de rechtspositie los van de Ambtenarenwet, benadrukt de jongerenorganisatie.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Frits (beleidsmedewerker) op
Helemaal eens met Carine. Zoals een wethouder eens tegen mij zei: "wij (hij bedoelde het gemeentebestuur) zijn er voor het politieke belang, jullie (ambtenaren) zijn er voor het algemeen belang". Het afschaffen van de beschermde status zal tot gevolg hebben dat overheidsmedewerkers zich uit lijfsbehoud meer van het politieke dan het algemene belang zullen aantrekken. Het ambtenarenapparaat maakt ook deel uit van de 'checks and balances' die nodig zijn voor een goed functionerende overheid, in het belang van de burger. Gooi het kind niet met het badwater weg.
Door Alexander (oud ambtenaar) op
De oorspronkelijke gedachte achter het wetsvoorstel was dat ambtenaren veel beter beschermd zijn door hun rechtspositie dan de werknemer in het bedrijfsleven. Vele arbeidsrechtjuristen hebben deze gedachte al aan flarden geschoten. De ambtenaar is gezien zijn politieke bazen toch net iets anders dan een werknemer in het bedrijfsleven. De verandering is voor een fors deel dus gewoon cosmetisch. In de zin van afhankelijkheid van het politieke bestuur zou de nieuwe status wel voordelen kunnen opleveren. Nu eens echt in vrijheid kunnen gaan onderhandelen over salaris en verdere arbeidsvoorwaarden.
Door Opmerker op
En de positie inzake het ABP en zo...._
Door Opmeker op
En, maar dus, dan kan die malle wettelijke status inzake het ambtenarenpensioen natuurlijk ook op de schop, kan de overheid zich niet meer bemoeien met de inhoud der pensioenen, kunnen we zelf bepalen waar de ambtenaren gaan gaan sparen om niet meer ongewenst beleend te worden door een geldruftige centrale overheid. Maar kunnen de ambtenaren eindelijk procederen tegen de centrale overheid, als rechts/ en plichtopvolger van dat vermaledijde foute graaikabinet.......ehh_ ........of zo_
Door A. Willemsen op
Voor het overstappen naar het bedrijfsleven maakt het niks uit wat de status is, die noodzaak tot verandering is er niet. Met alle respect: de jonge ambtenaren hebben blijkbaar te weinig met dwarse bestuurders te maken gehad om te zien hoe broodnodig die aparte status soms is. Zoals eerder reageerders schreven speelt politieke willekeur mee.
Door MF (ud) op
Bij Futur vraag ik me af - los van wie ze nu eigenlijk vertegenwoordigen- of ze niet in het new public management van de jaren '90 en '90 zijn blijven steken. Geen idee over de positie van de overheid en de politiek-bestuurlijke inbedding. Ook schijnt Futur bij monde van de voorzitter niet het karakter van het wetsontwerp te snappen. De zinnen Jonge ambtenaren denken niet meer in grenzen. Zij durven verder te kijken, óók buiten hun organisatie,’ aldus Emke Westra, voorzitter van Futur. ‘Aparte verhoudingen binnen de overheid zijn dan ook uit de tijd zijn een teken van armoede en niet van frisse denktrant bij Futur.
Door Carine Jamin (Communicatieadviseur) op
In het artikel wordt gezegd dat de bijzondere status de ambtenaren beschermt tegen politieke willekeur. Dat klopt, maar veel belangrijker is dat dat tot doel heeft de samenleving tegen politieke willekeur te beschermen. De taak van het ambtenarenapparaat is van oudsher het vertalen van politieke ambities in rechtvaardig, effectief en uitvoerbaar beleid en zorg te dragen voor een correcte uitvoering daarvan. In het algemeen belang, dus ten behoeve van alle burgers. Daarbij komt het geregeld voor dat niet alle politieke wensen meteen helemaal vervuld kunnen worden en dat leidt wel eens tot meningsverschillen tussen bestuurders en (top)ambtenaren. Op het moment dat die meningsverschillen al te gemakkelijk kunnen leiden tot bijvoorbeeld ontslag is uiteindelijk de burger de dupe. En wordt er dus een probleem geschapen in plaats van een probleem opgelost. Ik deel de mening van de jonge ambtenaren dat de overheid samen met betrokkenen aan de slag moet, maar dat maakt het des te meer nodig dat de ambtenaar de bijzondere status houdt. Het van 'buiten naar binnen' brengen van meningen en informatie wordt de ambtenaar lang niet altijd in dank afgenomen :-).
Door L.L. Scheppink (Teamleider Juridische Zaken) op
"Voor jonge ambtenaren, vers uit de studiebanken, is dat onbegrijpelijk. Overheidsorganisaties werken steeds meer samen met andere organisaties. Maatschappelijke uitdagingen laten zich al lang niet meer oplossen door de overheid alleen. Die pakt de ambtenaar van nu samen met maatschappelijk en private partners aan’, aldus Futur."

Dat kan ook zonder normalisering van de ambtenarenstatus. Naast alle genoemde bezwaren blijft de (eveneens eerder) gestelde hoofdvraag overeind: Welk probleem los je hiermee op?
Door A.M.B. te Naar op
Waarom zou het makkelijker zijn om naar de marktsector over te stappen? Ik niet in wat het wel of niet hebben van de ambtenarenstatus uitmaakt. Het gaat er toch om of iemand kundig is?
Overigens veel fouten in het stuk, woorden die ontbreken, zinnen die niet goed lopen. Heeft BB geen eindredacteur?
Door Willem op
De term normalisering is treffend gekozen. We houden het zoals het is, want dat is al jaren de norm. Kom op senatoren, schiet dit onzalige, foute idee voor eeuwig af.