of 60220 LinkedIn

Status exit, maar de term ambtenaar niet

Over de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), heeft de Vereniging Ambtenaar & Recht (VA&R) de bundel Van ambtenaar naar ambtenaar uitgebracht. De bundel beoogt de verschillen van de Ambtenarenwet 2017 met de oude regeling van 1929 op een rij te zetten.

Over de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), heeft de Vereniging Ambtenaar & Recht (VA&R) de bundel Van ambtenaar naar ambtenaar uitgebracht. Die belicht de gevolgen van de nieuwe wet voor de positie van de ambtenaar.

Dat gebeurt door 14 auteurs, afkomstig uit de wetenschap en praktijk. Onderwerpen die aan de orde komen, variëren van de ambtelijke kernwaarden en integriteit, het ontslagrecht en de arbeidsvoorwaardenvorming tot overgangsrecht en bewijsrecht. ‘De bundel geeft inzicht in wat deze wet op verschillende gebieden concreet gaat betekenen. Het is moeilijk dat beeld helder te krijgen,’ zegt VA&R-bestuursvoorzitter Monique de Witte-van den Haak. Dat komt onder meer omdat er sprake is van een overgangsfase die gepaard gaat met de nodige onzekerheden.

De bundel beoogt de verschillen van de Ambtenarenwet 2017 met de oude regeling van 1929 op een rij te zetten. Eén ding is duidelijk: de term ambtenaar blijft behouden. Ook zullen de meeste ambtenaren na de inwerkingtreding van de Wnra gewoon het werk blijven doen dat zij voorheen ook deden. Volgens een van de auteurs, emeritus hoogleraar staats en -bestuursrecht Twan Tak, is de ambtenaar door de nieuwe wet wel ‘een beklagenswaardig figuur geworden, die pas voor normaal wordt aangezien als hij eerst is ontdaan van zijn bijzondere ambtelijke rechtsbescherming en vervolgens van zijn bijzondere ambtelijke rechtspositie.’ De ambtenaar is in zijn ogen het slachtoffer geworden van een misplaatste ‘normalisering’.

Van ambtenaar naar ambtenaar, Redactie B. Barentsen, N. Hummel en S. Jellinghaus, uitgeverij Celsius. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Paulus (jurist) op
Foute titel ....... bijzondere rechtspositie exit (waardoor de ontslagbescherming van de ambtenaar overigens wordt versterkt!), maar de 'ambtelijke status' blijft juist!
Wanneer leren jullie het nu eens?
Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
Decennia bij de CAO-onderhandelingen aan de achterste mem gelegen vanwege de zogenaamd goede rechtspositie en uiteindelijk wordt die gewoon afgepakt. Kunnen we dan die centen alsnog krijgen?
Door Hans (afdelingsmanager) op
Als starter op de arbeidsmarkt zou ik nooit en te nimmer denken aan een baan bij de overheid. Onze studerende kinderen en al hun vrienden en vriendinnen gelukkig al evenmin!