of 63908 LinkedIn

Spies kan gemeenten laten opdraaien voor loonstijging

Loe Sprengers, hoogleraar arbeidsrecht publieke sector, stelt dat minister Spies de beleidsvrijheid heeft om gemeenten via het gemeentefonds te dwingen tot de nullijn voor gemeenteambtenaren.

Minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken kan gemeenten via het gemeentefonds laten opdraaien voor het doorvoeren van de afgesproken loonsverhoging voor gemeenteambtenaren.

Geldkraan

Ook kan ze alle gemeenten aanschrijven de bezoldiging van ambtenaren lokaal weer naar beneden bij te stellen. Een loonwet zou voor de minister een derde mogelijkheid zijn om de loonsverhoging te blokkeren. Dit zijn volgens Loe Sprengers, hoogleraar arbeidsrecht publieke sector, de drie – theoretische – mogelijkheden voor minister Spies om de loonsverhoging voor 180 duizend gemeenteambtenaren tegen te houden. Hij acht het het meest waarschijnlijk dat Spies naar ‘de geldkraan’ zal grijpen: het gemeentefonds.


Bevriezen

Minister Spies vindt dat de lonen van gemeenteambtenaren alsnog moeten worden bevroren. Daar zal ze donderdag in het bestuurlijk overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) formeel op aandringen. Op 20 april hebben de vakorganisaties en VNG een principeakkoord gesloten voor een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren. Dat gaat uit van een loonsverhoging per terugwerkende kracht van 1 procent per 1 januari 2012, van 1 procent per 1 april 2012 en een eenmalige uitkering van 200 of 400 euro (afhankelijk van de salarisschaal).


Eenzijdige aanstelling

De wet op de loonvorming is volgens Sprengers geen reële optie, omdat een initiatiefwet hiertoe nog door de Tweede Kamer moet worden behandeld. Er is wel een wet op de loonoverkomst (loonwet), maar die geldt niet voor ambtenaren. Dit omdat ambtenaren geen arbeidsovereenkomst hebben, maar een eenzijdige aanstelling.

Omslachtig

Het aanschrijven van alle gemeenten door de Kroon, een mogelijkheid via artikel 126 uit de ambtenarenwet, is een te zwaar en omslachtig middel, stelt Sprengers. Elke gemeente moet het verzoek van de Kroon in de gemeenteraad behandelen. Als de raad het verzoek weigert, kan de Kroon voor advies naar de Raad van State stappen en via een schorsingsbesluit de loonsverhoging alsnog ongedaan maken. ‘Voor een kwestie als deze is deze oude bepaling uit de wet niet bedoeld. Het ligt niet voor de hand dat de minister hiernaar zal grijpen’, verwacht Sprengers.

Beleidsvrijheid

Ingrijpen via het gemeentefonds is veel waarschijnlijker, meent Sprengers. Gemeenten krijgen de loonsverhoging dan niet gecompenseerd via een hogere uitkering uit het gemeentefonds. Sprengers: ‘De minister heeft die beleidsvrijheid.’ Als gemeenten vasthouden aan de loonsverhoging, moeten ze de kosten ervan binnen hun eigen begroting opvangen. Dat betekent meer bezuinigen of verhogen van de lokale belastingen.

 

Furieus

De bonden hebben furieus gereageerd op de oproep van Spies. De AbvaKabo FNV noemt het ‘onverantwoord en gevaarlijk’ dat demissionair minister Spies ‘door de cao van gemeenteambtenaren probeert te fietsen’, aldus bestuurder Bert de Haas. Hij heeft gemeenten opgeroepen hun rug recht te houden. De achterban van AbvaKabo FNV kan tot 21 mei over het akkoord stemmen. Ook CNV Publieke Zaak heeft afstand genomen van de oproep van de minister. ‘Spies gaat niet over deze cao’, aldus voorzitter Eric de Macker van CNV Publieke Zaak. De CNV-leden kunnen tot 9 mei hun stem uitbrengen.


Beraden

Het College van Arbeidszaken van de VNG beraadt zich woensdag op de nu ontstane situatie. Donderdag doet ook het VNG-bestuur dat. Later die dag staat het bestuurlijk overleg met de minister op de agenda.

 

Lees al het nieuws over de cao gemeenteambtenaren in het dossier.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Piet Schepers (manager gemeente) op
De lonen in Nederland stijgen, dat is duidelijk. Het moet toch mogelijk zijn een eerlijk vergelijk te maken. Eenzjdig bezuinigen op welke groep dan ook lijkt mij oneerlijk.
Ikzelf heb het nog steeds goed. Ik weet dat dit niet voor al mijn collega's geldt.
Laat ons eens stoppen met het bezien van ambtenaren als een aparte "diersoort". Gewoon op alle gebieden hetzelfde behandelen.
Door Jan op
Bedenk wel dat de ministerssalarissen de CAO van de rijksambtenaren volgen. Spies en consorten zitten dus al goed en gunnen de gemeenteambtenaren dit schijntje nog niet eens.
Door Vincent op
Kan iemand mij uitleggen waarom iedere overheidslaag ( werk zelf bij provincie) apart onderhandeld over cao en een nullijn wel voor iedere overheidslaag moet gelden?
Door J. Homan op
Wat mij het meest teleurstelt is de houding van de bonden: eerst te lang wachten met het afsluiten van een nieuwe CAO voor gemeente ambtenaren , en nu ook totaal geen solidariteit tussen de sectoren , in die zin dat vooral Rijksambtenaren en ook Politie inmiddels vorstelijk voorlopen in primaire beloning, maar desondanks via de bonden over 2011 en 2012 CAO eisen stellen van 2% terwijl het geld vrijwel op is: in plaats van hun zegeningen te tellen manouvreren zij de minister hierdoor in een positie waardoor zij de VNG over de zeer geringe loonstijgingen over 2011 en 2012 tot de orde moet roepen om geen precedent werking te hebben; het is nu onder de ambtenaren daardoor , "ieder voor zich en God voor ons allen" geworden als gevolg van vooral de ABVA KABO !
Door jan op
Oproep aan alle ambtenaren: STEM NIET OP HET CDA
Door Klaas (financieel specialist) op
De eerste reactie van Cees op dit artikel is volledig correct. De gemeenten hebben het geld al gekregen door de veel harder gestegen CAO lonen bij het Rijk. Maar er is nog een onbillijkheid in 2009 toen de crises uitbrak had het rijkspersoneel een CAO die minister Guusje ter Horst vond dat die niet mocht worden opengebroken. Wel werd er direct op gehamerd dat de nieuwe CAO's bij de andere overheden moesten worden dicht geknepen. En dat is ook gebeurd. We lopen nu zo'n 7 % negatief achter bij de lonen van het Rijkspersoneel als gevolg van die niet open te breken Rijks CAO van destijds die doorliep naar 2011. Conclusie : de ministers van Binnenlandse Zaken houden van voortdurende ongelijke behandeling!!!!!!!!!
Onvoorstelbaar grof en goedkoop gedrag en zeker onchristelijk van een CDA minister!!
Door Jan Ambtenaar (Ambtenaar in werke) op
Oproep aan demissionair minister president Rutte.

Wilt u a.u.b. het salaris van demissionair minister Spies inhouden, want ze heeft in de afgeloen vier maanden nog niets gepresteerd wat een uitbetaling in salaris waard was.

Met vriendelijke groet,
ambtenaren van Nederland
Door K. de Beer (adviseur ) op
En zo zal het aflopen. Mw. Spies speelt voor de camera mooi weer doordat zij voordoet alsof zij die luie ambtenaren hard aanpakt met de 0-lijn en wanneer de CAO toch uitgevoerd wordt, moeten de gemeenten dat zelf betalen. Lekker puh! Maar die betaalden de prijscompensatie toch altijd al. Mooi voorbeeld van een sigaar uit eigen doos met mw. Spies als gulle gever.. Wanneer prikken de media eens door dit soort flauwekul heen? En vragen de media zich eens af hoe het zit met de verschillen tussen rijks- en gemeenteambtenaren?
Door Paul Vries op
Als Paul (uitvoerder) dit bericht leest, zou ik hem willen vragen om niet meer mijn emailadres te gebruiken bij het plaatsen van berichten op deze website.
Door Piet (gemeenteambtenaar P&O) op
Dit soort berichten roept verschillende soorten gedachten bij me op. Het gaat hier niet om Liesbeth Spies als persoon. Zij doet uitspraken als minister van BZK en in die functie kan ze uiteraard aan de gemeentebestuurders vragen zich te bezinnen op de consequenties van het onderhandelaarsakkoord.
Of het verstandig is is een tweede. Ik denk niet dat gemeenten en burgers zitten te wachten op acties van gemeenteambtenaren. Die zullen er zeker komen want er werd al heel lang gewacht op een nieuwe cao.
Ik ben ook gemeenteambtenaar en merk overduidelijk dat gemeenten keihard moeten bezuinigen. Dat dit gevolgen heeft voor de medewerkers dat kan niet anders. Wat me daarbij wel opvalt is dat de formatie-omvang van de gemeentelijke organisaties al lang is uitgeknepen. Nog efficiënter zonder te snijden in de taken van de gemeenten lijkt me bijna niet mogelijk. Er zijn niet te veel ambtenaren. De meeste ambtenaren werken zich een slag in de rondte om het werk klaar te krijgen. Werk wat ook voortvloeit uit besluiten die door Den Haag genomen worden en waarvan men vindt dat het beter door gemeenten kan worden uitgevoerd. Maar door wie dan? Zijn wij het niet die moeten zorgen dat al die bezuinigingsbesluiten worden uitgevoerd? Kan een gemeentebestuur met te weinig ambtenaren nog verantwoord een gemeente draaiende houden? Volgens mij is een nullijn niet de manier om de sympathie en inzet van gemeenteambtenaren te krijgen.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers