of 60220 LinkedIn

Someren negeert vasthoudende veelschrijvers

Ambtenaren kunnen wanhopig worden van veelschrijvers. Tot de gemeente Someren richten zich tien personen herhaaldelijk met hetzelfde vraagstuk, terwijl hierover geen ander standpunt of nieuw inzicht te verwachten is. De gemeente is het zat en komt met een richtlijn veelschrijvers.

Veelschrijvers kunnen ambtenaren tot wanhoop drijven. Tot de gemeente Someren richten zich tien personen herhaaldelijk met hetzelfde vraagstuk, terwijl hierover geen ander standpunt of nieuw inzicht te verwachten is. De gemeente is het zat en komt met een richtlijn veelschrijvers.

Onevenredig tijdsbeslag
Exacte cijfers over hoe vaak ambtenaren in Someren te maken krijgen met deze veelschrijvers kan de gemeente niet overleggen, omdat daarvan geen registratie is bijgehouden. ‘Wij hebben vastgesteld dat het om een onevenredig tijdsbeslag op de ambtelijke en bestuurlijke organisatie gaat’, aldus een woordvoerder van de gemeente. ‘Dat heeft het college doen besluiten tot het nemen van maatregelen.’

Ongewijzigd terugkerend onderwerp
De richtlijn kan zij nog niet laten inzien, omdat deze nog bij het presidium ligt. ‘Zodra deze zijn ingezien, zullen wij die op onze website communiceren.’ Toch weet ze wel welke werkwijze wordt gehanteerd, als de gemeente eenmaal heeft vastgesteld dat zij te maken heeft met een veelschrijver. Mailtjes, faxen, brieven, veelvuldige telefoontjes en regelmatig baliebezoek vallen binnen het bereik van de richtlijn. ‘Daarbij moet het onderwerp van gesprek steeds terugkerend en ongewijzigd zijn.’

Gemotiveerd negeren
Als er sprake is van een blijvend meningsverschil of verschil van inzicht of als er al uitputtend over een onderwerp is gecommuniceerd kan de gemeente de veelschrijver (optioneel) uitnodigen voor een gesprek. ‘Tijdens dit gesprek kunnen we bepaalde afspraken maken, zoals over wat de schrijver kan verwachten van de gemeente of het aanduiden van een contactpersoon tot wie de schrijver zijn correspondentie kan richten.’ Als de veelschrijver de gemeente daarna nog steeds aanhoudend blijft aanspreken over datzelfde onderwerp, leidt dat tot de maatregel: niet meer inhoudelijk reageren. ‘Dit delen we dan gemotiveerd mee.’

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.