of 61441 LinkedIn

Slecht functioneren, toch geen ontslag

Een ambtenaar bij de gemeente Amsterdam voldoet op geen enkel front. Traject na traject wordt ingezet, niets helpt. Waarom kan zij toch niet worden ontslagen? 

Een ambtenaar bij de gemeente Amsterdam voldoet op geen enkel front. Traject na traject wordt ingezet, niets helpt. Waarom kan zij toch niet worden ontslagen? 

In de clinch is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht. 

Kitty Menghorst* is sinds 1 april 1993 in dienst bij de gemeente Amsterdam. Begin januari 2009 krijgt ze een nieuwe functie maar aan het eind van het jaar is haar beoordeling onvoldoende. Er worden ‘ontwikkelafspraken’ gemaakt waarin staat dat Menghorst in 2010 door haar senior en haar teamleider intensief wordt begeleid. Bovendien worden in dat jaar twee extra beoordelingsmomenten ingelast om de afspraken en leerdoelen te toetsen. Ze ondergaat in 2010 meerdere begeleidingsgesprekken met haar leidinggevende.

Maar Menghorst wil liever een andere functie. Die kans krijgt ze, maar niet nadat ze een assessment ondergaat, een coachingtraject wordt gestart en nadere afspraken worden gemaakt over de nieuwe functie. In die hoedanigheid wordt ze eind 2010 in een andere afdeling gedetacheerd. Die detachering kan twee maanden later worden omgezet in een proefplaatsing, met de intentie Menghorst definitief te plaatsen. Wel moet ze in die proeftijd maximaal zeven keer met haar coach werken aan verbeterpunten die in haar functioneringsgesprek aan de orde komen. Kan de proefplaatsing door onvoldoende verbeteringen niet worden omgezet in een definitieve plaatsing, dan worden weer nadere afspraken gemaakt over een outplacementtraject.

Al snel wordt geconstateerd dat Menghorst alleen met zeer intensieve begeleiding in haar nieuwe functie kan werken. En ook al wordt de proefplaatsing met zes maanden verlengd, verbeteringen blijven uit. Ze krijgt een negatieve beoordeling, waartegen ze bezwaar aan tekent, en ook tegen de mededeling dat de proefplaatsing niet wordt omgezet in een definitieve plaatsing.

De gemeente is inmiddels wel klaar met haar. Per 1 oktober 2012 wordt ze ontslagen, wegens ongeschiktheid of onbekwaamheid voor de verdere vervulling van de functie. Ook hiertegen maakt Menghorst bezwaar. En terecht, zal de Centrale Raad van Beroep op 14 september 2017 oordelen. Menghorst is nog niet definitief overgeplaatst naar haar nieuwe functie – er is nog steeds sprake van een proefplaatsing. Dat plaatst het aangezegde ontslag in een ander daglicht. Want wat is er gebeurd met het toegezegde outplacementtraject? Daarover zouden toch afspraken worden gemaakt als de definitieve plaatsing niet doorging?

De Raad oordeelt dat er eigenlijk geen aanvang is gemaakt met een outplacementtraject. Er is op grond van de Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam slechts sprake geweest van een re-integratiefase, waarin een bureau heeft gekeken naar klussen en vacatures in en buiten Amsterdam. En ook al was de gemeente bereid de kosten voor een opleiding te vergoeden, dat maakt dit toch nog geen outplacementtraject zoals de bedoeling was. Iemand eruit trappen zonder de afspraken na te komen, dat wordt het college zwaar aangerekend.

De Raad ontdekt nog een andere miskleun. De gemeente kan wel vinden dat Menghorst uit haar nieuwe functie is ontslagen, maar omdat dat een proefplaatsing betrof betekent dit dat Menghorst formeel nog in haar eerste functie zat. Ze kón dus niet eens uit die tweede functie worden ontslagen. En uit die functie is ze niet ontslagen. Menghorst blijft dus in dienst, weliswaar in haar eerste functie – waar ze eigenlijk van af wilde. De gemeente blijft zitten met een medewerker die niet goed functioneert en mag haar proceskosten (1.485 euro) betalen.

Twee ontevreden partijen, wat slordigheden teweeg kunnen brengen.

* De naam is gefingeerd.
ECLI:NL:CRVB:2017:3193

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!