of 59185 LinkedIn

Seniorendagen nog niet geteld

Het merendeel van de Nederlandse ambtenaren wil geen afscheid nemen van seniorendagen, beter bekend als ‘ouwelullendagen.’

Het merendeel van de Nederlandse ambtenaren wil geen afscheid nemen van seniorendagen, beter bekend als ‘ouwelullendagen.’ Die meerderheid is overigens nipt, 56 procent van de werknemers in het openbaar bestuur en overheidsdiensten is voor behoud van de extra vrije dagen voor vijftigplussers.

Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 3500 mensen uit de beroepsbevolking door de Intelligence Group. Over de gehele beroepsbevolking genomen is precies de helft van de beroepsbevolking het oneens met de stelling ‘De seniorendagen moeten voor iedereen worden afgeschaft.’ Slechts 20 procent is het er mee eens, zo blijkt. De overige 30 procent stond er neutraal tegenover. Er zit wel een verschil tussen de verschillende generaties. Niet heel verrassend misschien, maar het blijkt dat hoe ouder de doelgroep, des te vaker men het oneens is met de stelling.

Bij het rijk ligt de zogenoemde PAS-regeling al een tijd onder vuur. Voor 16 procent minder werkuren leveren ambtenaren 5 procent van hun brutoloon in. Op hun 63e is dat nog maar 1 procent. Zo'n tienduizend rijksambtenaren maken gebruik van deze geste.

Geert-Jan Waasdorp, directeur van arbeidsmarktonderzoeksbureau Intelligence Group: ’Seniorendagen staan symbool voor de verschillen tussen generaties op de werkvloer, en geven argumenten aan werkgevers over kosten en de onaantrekkelijkheid van de 50-plusser. Werkgevers en werknemers doen er verstandig aan om deze dagen om te zetten in scholingsdagen om de groep aantrekkelijk te houden in plaats van ze onaantrekkelijk te maken met een cadeautje uit de tijd dat mensen rond hun zestigste met pensioen gingen.'

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Adriaan op
Nederlanders en Duitsers werken 10 jaar langer dan inwoners van Zuid-Europese landen. Met name Griekenland en Italie halen ternauwernood de 30 jaar arbeid. Honderden miljarden door Duitsers en Nederlander opgehoest, gaan naar deze landen. Zodat de Grieken nog steeds tussen hun 50 - 55 levensjaar met pensioen kunnen gaan. En hier de werknemers maar doorploeteren en tegelijk alle pensioenspaargelden zien verdampen.
Tijd voor de galg voor Rutte, Dijsselbloem, Asscher en Klijnsma, en doe gelijk Timmermans er ook maar bij.
Door Peter-Paul (vrg verlener) op
In Nederland wordt alles weggegeven, aan Brussel, aan Griekenland, aan soms onzinnige subsidies, aan ontwikkelingssamenwerking waarvan het nog maar de vraag is of die terecht komt bij de mensen die het nodig hebben. En wij moeten inleveren. Onze eigen verzorgingsstaat wordt afgebroken, we moeten bijdragen aan de participatiemaatschappij maar we moeten tegelijkertijd ook langer werken (terwijl onze pensioenen uitgehold worden).
Hoe kun je werk en zorg dan combineren? Nu wordt weer getornd aan een van de weinige secundaire arbeidsvoorwaarden die we nog hebben.
Door Karel (ambtenaar) op
Mij (en zéér zeker héél véél oudere ambtenaren) is niets gevraagd. Als de jongere ambtenaren er afscheid van willen nemen, dan doen ze dat toch!! Maar laat ze niet beslissen over onze opgebouwde rechten!!
Oh ja, ik ben 62 jaar en werk sinds mijn 16e onafgebroken.
Door Opmerker op
@ Kool en gelijkgestemden: als 60 plusser en langjarig ambtelijk werkend (gelukkig wel) moeten de jonkies die zo hard debatteren over afschaffen zus en bij-\nascholen zo....toch-es iets verder nadenken dan het rietje lang is in de gezonde sappen.
Door Dan Kool (Adviseur erfgoed) op
Niet iedereen heeft de gelgenheid gehad lang overdag te studeren. Met 16 jaar was ik bij mijn eerste werkgever. Nu, 62 jaar, heb ik nog vijf jaar te gaan. Voor de snelle rekenaar; dan heb ik 51 jaar gewerkt.Vindt ik niet erg, maar de seniorendagen helpen wel om te proberen gezond de eindstreep te halen. Voor scholing heb ik die dagen niet nodig.
Door Chauvin Toile op
De zogenaamde leeftijdsverlofdagen passen juist perfect in onze moderne tijd. Een tijd waarin minder uren werken (generatiepacten) wordt gestimuleerd om meer jongeren aan het werk te krijgen. Waarin het langer werken juist gediend is met het in kunnen bouwen van rustmomenten. Iedereen heeft recht op scholing om bij te blijven; dus geen reden waarom leeftijdsverlofdagen hier voor moeten worden gebruik.t
Door Richard (beleidsmedewerker) op
Ik ben 56 plusser, heb de laatste drie en half jaar precies 0 dagen vakinhoudelijke scholing van mijn baas kunnen doen. Hoezo omzetten in scholingsdagen!

Ik heb mijn seniorendagen de afgelopen 10 jaar gebruikt om mijn maatschappelijke plicht als mantelzorger te vervullen in een falend neo-liberaal zorgsysteem. Ik vind de bijgevoegde illustratie van "een hengelende ambtenaar" door BB suggestief. Zet er eens een plaatje bij van een oudere die de zorg voor zijn/haar partner op zich neemt.

En beste meneer Waasdorp, het verzamelen van data en het interpreteren van data zijn 2 verschillende zaken. Bij de interpretatie kan een persoonlijke bias in de weg zitten. Als ik het citaat lees heb ik het vermoeden dat u er goed aan doet eens mensen met een andere mening dan de uwe naar dezelfde data te laten kijken...........
Door Leon op
@ Tom Theune. Zo is het maar net. En aan de jonge collega's: ga eerst 30-40 jaar werken en dan spreken we verder (mocht ik dat nog beleven).
Door Mieke (beleidsontwikkelaar) op
Van mij mogen ze ze best houden hoor, maar dan net als mijn ouderschapsverlof: onbetaald.
Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
Eerst mensen door laten werken tot ze er bij neer vallen, dan de maatregelen die de pijn nog een beetje verzachten afschaffen en vervolgens dat met een mooi praatje over het omzetten van die dagen in scholingsdagen willen verkopen. Wat een prachtig voorbeeld van de misselijk makende neo-liberale geld generatie.
Geert-Jan Waasdorp is