of 64231 LinkedIn

RvS: voorstel Huis voor klokkenluiders “te zwaar”

De positie van een Huis voor klokkenluiders is in het initiatiefwetsvoorstel van Kamerleden te zwaar aangezet, dat vindt de Raad van State.

De positie van het Huis voor klokkenluiders wordt in het initiatiefvoorstel van zes partijen uit de Tweede Kamer te zwaar aangezet. Dat schrijft de Raad van State in een advies.

Meer bescherming voor klokkenluiders
Het wetsvoorstel geeft klokkenluiders meer bescherming. Een Huis voor klokkenluiders moet meldingen van vermoedens van misstanden kunnen onderzoeken. Ook komt er een Fonds voor klokkenluiders, dat financiële steun kan geven. Daarnaast wordt de wettelijke bescherming van klokkenluiders tegen ontslag uitgebreid. Het wetsvoorstel zal gelden voor de overheid en voor de marktsector. Het wetsvoorstel, gemaakt door Kamerleden van de PvdA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks en de Partij voor de Dieren, is geschreven, omdat in een evaluatie uit 2008 knelpunten in bestaande klokkenluidersregelingen naar voren zijn gekomen. Het viel de Raad van State op dat de toelichting bij het wetsvoorstel weinig aandacht besteedt aan maatregelen die naar aanleiding van die evaluatie al zijn getroffen.

Positie Huis zwaar aangezet
De Raad van State onderkent dat klokkenluiders, die bereid zijn persoonlijke risico's te nemen om maatschappelijke misstanden aan de orde te stellen, wettelijk moeten worden beschermd. Wel constateert zij dat de positie van het Huis voor klokkenluiders wat zwaar wordt aangezet: een klokkenluider kan zich wenden tot het Huis en hoeft de vermoede misstand niet eerst aan de orde te stellen binnen het eigen bedrijf. Advies is om het wetsvoorstel te heroverwegen en daarbij een trechtermodel te volgen.

Eerst misstand bij werkgever melden
Eerst moeten klokkenluiders vermoedens van misstanden intern melden bij de direct leidinggevende of bij een door de werkgever aangewezen onafhankelijke persoon of instantie en anders bij een hogere leidinggevende of een toezichthoudend orgaan binnen de organisatie. De werkgever is immers als eerste verantwoordelijk voor het goed functioneren van zijn eigen organisatie, redeneert de RvS. De werkgever moet een misstand intern oplossen en de klokkenluider daarbij niet benadelen. De Raad adviseert in het wetsvoorstel op te nemen dat de werkgever zo'n interne meldingsprocedure moet vaststellen, maar maakt wel de kanttekening dat bij veel (overheids)bedrijven een cultuurverandering noodzakelijk is: de overgang naar een cultuur van openheid en vertrouwen.

In ieder geval niet naar de media
Als deze beschikbare interne mogelijkheden zonder succes blijven, kan de klokkenluider de misstand melden bij een externe toezichthouder of een overheidsinspectie. Bij een strafbaar feit, kan hij ook aangifte doen. De Raad adviseert de klokkenluider de melding in ieder geval niet te doen bij de media. Mocht deze stap ook niet werken en betreft het een ernstige misstand waarin het algemeen belang duidelijk aanwezig is, dan kan de klokkenluider zich wenden tot het Huis voor klokkenluiders. Het Huis moet dan eerst toetsen of de eerdere stappen zijn doorlopen en zo niet, in beginsel terugverwijzen. Pas als alle andere stappen onvoldoende blijken en de misstand van voldoende grote maatschappelijke betekenis is, moet het Huis zelf een onderzoek starten.

Huis moet klokkenluider kunnen begeleiden
De indieners van het wetsvoorstel hebben twee kanttekeningen bij het advies. De aanleiding voor het wetsvoorstel is juist dat bestaande vaak niet werken. De huidige regelingen leiden er bovendien vaak toe dat het arbeidsconflict wel wordt opgelost (bijvoorbeeld door een vergoeding), maar de misstand niet wordt onderzocht en blijft voortbestaan. De indieners onderschrijven dat een melding bij grote organisaties eerst intern moet worden gedaan, maar dat het Huis iemand daar ook bij moet kunnen begeleiden. Zo wordt voorkomen dat een klokkenluider onder druk wordt gezet, omdat verantwoordelijken zelf bij de misstand zijn betrokken. Hetzelfde geldt voor een melding bij een externe organisatie, zoals een toezichthouder of inspectie. Door te adviseren kan het Huis voorkomen dat een klokkenluider verloren raakt in procedures of als eenling moet strijden tegen grote organisaties. Ook kan het Huis beoordelen of de procedure goed verloopt en eventueel besluiten zelf in actie te komen.

Zie hier het advies van de Raad van State en de reactie van de indieners.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Henri Okken (klokkenluider misbruik praktijken gehandicapten Alescon gemeente Hoogeveen,Drenthe.) op
Politiek in ontbindende fase!, en op sterven na dood. Het word steeds grotesker. Klokkenluiders die jaren moeten vechten om het hoofd boven water te houden. Leven onder druk stres en bedreigingen vanuit de Overheid instantie's. Politie justitie en het Openbaar ministerie, beschermen de fraude corruptie en de misbruik praktijken. Criminele bestuurders gaan vrij uit, worden geridderd !, dat is ons oranje!. Nee ik heb hier geen goed woord meer voor over . De politiek die zich al jaren bezig houd met het tapijt links, en de bezem rechts!. Lokale bestuurders hebben de klokkenluider op z'n zachts gezegd geen donder in tel. Men speelt al jaren de misselijkmakende praktijken mee. Leugens bedrog corruptie en walgelijke intimiderende en bedreigende praktijken. Als we de verantwoordelijke willen aanspreken, kruipt men weg voor de confrontatie. Aangifte tegen Drentse bestuurders is niet mogelijk, de noordelijke politie beschermd de corruptie, en laat de slachtoffers in de kou staan. Drentse advocaten die het spel mee spelen, en weigeren deze bestuurders verantwoordelijk te stellen. Het is een gigantische kliek!. Nee zo zijn we niet geboren, zo worden we gemaakt!. Wie zwijgt stemt toe!. Vriendelijke groet, klokkenluider corruptie & misbruikpraktijken . H. Okken, Gemeente Hoogeveen Drenthe.
Door p op
Degene die echtuh misstanden aan duh kaak stelt, prima.
Mâh helaas bestaat ut groâtstuh gedeiltuh van Nedeâhrland uìt klageâhrs, en als je ze dan un instantie gèft om tuh klagen oveâh hun weâhrk...zoek ut mâh eins uìt zou ik zeggen
Door F. Jacobse (Vrèije jongen, Tegenpartij, De Haach.) op
Ach wat zeef! Voor mèij geen dilemma @p.
Ik ben zelluf geen belastingbetalert maar hep als vrèije jonge wel rech van sprekuh, dus komtie, ik zal het netjus houwe:
Welke vetbetaalde parlementariërt aan ons Binnenhof vint het een probleem om in ons nagenoeg corruptievrije kippelandje dat enkele arme klokkeluidertje dat toevallig bij ècht foute shit uitkomp van begin af aan de bescherming te geven die hem toekomp, als hij als brave burgertje zijn nekkie uitsteekt, ook ter bevordering van ware integriteit bij de overheit in plaats van winstegriteit?
Wil die geachte afgevaardigde nu meteen opstaan? Dan stuur ik Tedje van Es even met een paar jongens van Wodan om de geachte afgevaardigde bij zijn kerstballen te laten nemen en in de hofvèijver te laten dumpuh! Pleurop met die lieden joh!
Door p op
Ik snap dat de RvS op zoek is naar een zeef. Eigenlijk net zoals bij de ombudsman. Als je bijvoorbeeld een klacht hebt over de politie handelt eerst een interne klachtencommissie het af. Daarna kan je getrapt naar de volgende instantie.

Maar of dat bij klokkenluiders ook werkt? Vaak ben je dan opeens onderdeel van de misstand geworden.

Een lastig dilemma

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers