of 64231 LinkedIn

Ruimte voor loonsverhoging ambtenaren

Goed nieuws voor de schatkist: het begrotingsoverschot neemt naar verwachting verder toe naar 1,3 procent in 2021. Dat blijkt uit de voorjaarsnota van het kabinet. Het overschot zorgt ervoor dat er ruimte is voor loonsverhoging voor ambtenaren.

Goed nieuws voor de schatkist: het begrotingsoverschot neemt naar verwachting verder toe naar 1,3 procent in 2021. Dat blijkt uit de voorjaarsnota van het kabinet. Het overschot zorgt ervoor dat er ruimte is voor loonsverhoging voor ambtenaren.

Pensioenpremies
Het kabinet maakt 342 miljoen extra vrij om de lonen van ambtenaren te verhogen. Daarmee wil de regering de pijn verzachten van de pensioenpremies bij het ambtenarenpensioenfonds ABP. Die stegen meer dan verwacht. Het extra geld komt beschikbaar om het begrotingsoverschot verder toeneemt, naar 1,3 procent in 2012. Dit jaar gaat het waarschijnlijk om 0,2 procent van het bruto binnenlands product. Dat is iets minder dan de 0,4 procent (2,9 miljard euro) vorig jaar, toen er voor het eerst sinds 2008 weer een overschot was. Maar de komende jaren stijgt het overschot weer.

Tegenvallers
Er zijn dit jaar financiële tegenvallers, maar ook meer extra inkomsten. Er is ruimte voor onder meer een loonsverhoging voor ambtenaren, voor meer geld voor de verpleeghuizen en voor meer marechaussees, meldt minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën donderdag in de zogenoemde voorjaarsnota. Het gaat om een tussentijdse stand van zaken over de lopende begroting. In de verpleeghuiszorg stelt het kabinet, naast de eerder aangekondigde eenmalige extra honderd miljoen euro, nog eens honderd miljoen euro beschikbaar om de kwaliteit te verbeteren. Daarnaast komt er tot 2021 in totaal 145 miljoen euro bij om in deze sector extra mensen op te leiden en om- of bij te scholen.


Meevallers
Het kabinet verwacht bijna 8 miljard euro meer aan belastingen en premies dan vorig jaar in de Miljoenennota is geraamd, mede doordat de economische groei doorzet. Daardoor dalen ook de uitgaven voor werkloosheid. Verder vallen de uitgaven aan hulpmiddelen in de zorg lager uit verwacht. In de langdurige zorg stijgen de uitgaven met 176 miljoen euro, doordat bepaalde groepen aanspraak hebben op meer zorg, zoals dagbesteding en huishoudelijke hulp. Verder ziet het kabinet af van de invoering van de kostendelersnorm AOW, waarbij de AOW lager zou worden als meer mensen van 21 jaar of ouder op hetzelfde adres wonen. Ook de korting op de scholings- en monumentenaftrek is van de baan. (ANP/Red.)

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (gepens.) op
Dan wordt het nu ook wel eens tijd om de achterstand van de gepensioneerden, die inmiddels voor sommigen is opgelopen tot wel 20%, weg te werken.
Door Toni op
Ja, ja, loonsverhoging voor rijksambtenaren. Net als vorig jaar soms? Toen kregen we er een procentje bij. Bruto, wel te verstaan. Netto gingen we er gewoon op achteruit. Want meer premie ww en hogere afdracht pensioenlasten.
Door Maarten (Wel werkende klasse (niet-ambtenaar dus)) op
Is daar geen andere bestemming voor te bedenken???
Het betreft toch t geld dat door begrotingsoverschot toevalt aan de schatkist? Dat geld is van allemaal, dus ook van niet-ambtenaren
Wat gebeurt er ... "ze" vinden nu al dat ze te weinig gaan krijgen of minder dan een ander. Wat precies krijgt die ander dan?
Maar niet-ambtenaren klagen niet, die hebben geen tijd, die moeten werken om een begrotingsoverschot te bewerkstelligen
Door Reiziger (Ambtenaar) op
Dus weer ruimte voor ambtenaren en kosten compensatie dus ook voor de gemeente ambtenaren of houden de ketting dragers en raadsleden het weer tegen . Wel miljoenen blunders maken zoals in Rotterdam en dat is nog maar topje ijsberg van verkwisting door deze lui . Maar fatsoenlijk salaris is niet mogelijk . Zeg het nogmaals bonden recht je rug en ook die ambtenaren als ze niet willen dan alles plat net zolang tot er een goede cao is en niet zoals de jaren hiervoor een jodefooi .
Door Roel van Swam (raadslid) op
In dit artikel wordt verwezen naar een document, i.c. de voorjaarsnota van het Rijk: is het niet mogelijk dan direct een hyperlink op te nemen? Dat zou zeer gebruiksvriendelijk zijn!
Door Jan op
De bonden hebben in het verleden twee domme beslissingen genomen: 1. aandringen op en/of instemmen met aparte CAO's voor Rijks-, provinciale, waterschaps- en gemeenteambtenaren en 2. aandringen op en/of instemmen met loslating van de vaste rekenrente van 4% voor pensioenfondsen. Stom, stom, stom!
Door Monique op
Nu hopen dat het voor de gemeente ambtenaar een keer gunstig uit gaat vallen. Waarom niet 1 CAO voor alle ambtenaren?
Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
Het lijkt mij veel verstandiger om deze meevaller te gebruiken voor aflossing van onze staatsschuld die ooit ontstaan is door incompetente politici zonder visie of voortschrijdend inzicht. Van een lagere staatsschuld profiteert iedereen, dus ook ambtenaren.
Door John (gemeenteambtenaar) (toezichthouder) op
De Rijksambtenaren worden dus gecompenseerd. Hoe zit het nu met de gemeenteambtenaren?
Door Franny (ambtenaar) op
Het zal wel weer ten goede komen aan de hogere rijksambtenaren en de gemeente ambtenaren vissen zoals altijd maar weer achter het net.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers