of 59903 LinkedIn

Rijksambtenaar mag niet langer werken dan AOW-leeftijd

Rijksambtenaren die de AOW-leeftijd hebben bereikt, zullen in de toekomst in principe worden ontslagen. Dat staat in het onderhandelaarsakkoord Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector rijk (2018-2020). Nu kunnen ze tot na hun 70ste doorwerken.

Rijksambtenaren die de AOW-leeftijd hebben bereikt, zullen in de toekomst in principe worden ontslagen. Dat staat in het onderhandelaarsakkoord Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector rijk (2018-2020). Nu kunnen ze tot na hun 70ste doorwerken.

Het onderhandelaarsakkoord kan worden gezien als de voorloper van de cao Rijk, zoals die uiterlijk rond 1 januari 2020 van kracht zal worden. Als de omzettingsdatum van 1 januari 2020 niet wordt gehaald, dan krijgt het huidige ARAR vooralsnog per die datum de cao-status.

 

Fitheidstest

In dit akkoord staat dat de huidige rechtspositieregelingen (met name het ARAR) slechts ‘technisch’ zullen worden omgezet in een privaatrechtelijke cao voor rijksambtenaren. Op basis van dit onderhandelaarsakkoord zal er voor rijksambtenaren weinig veranderen. Op één belangrijk onderdeel na: de mogelijkheid voor rijksambtenaren om tot het bereiken van de 70-jarige leeftijd en ook later nog door te werken vervalt. Het huidige ARAR biedt rijksambtenaren de mogelijkheid om ook na hun 70e door te werken. Leeftijdsontslag is nu niet mogelijk, tenzij de betrokken ambtenaar na zijn 70e de voorgeschreven ‘fitheidstest’ niet kan doorstaan.

 

Ontslag

‘Kennelijk is het de bedoeling een artikel in het ARAR te schrappen en te vervangen door een bepaling die het mogelijk maakt om ontslag te verlenen op het moment waarop de ambtenaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt’, zegt Jan Blanken, advocaat arbeids- en ambtenarenrecht van Capra Advocaten. Wel zal de mogelijkheid worden geboden om op basis van overeenstemming nadien door te werken, vult hij aan.

 

Afname animo

Bij pensioenuitvoerder ABP kunnen ze niet precies zeggen hoeveel rijksambtenaren na hun pensioenleeftijd nog doorwerken. Volgens een woordvoerder neemt het totaal aantal ambtenaren (in alle sectoren samen, inclusief onderwijs) dat langer doorwerkt wel af. Werkten er in 2015 nog 2226 ambtenaren door na hun pensioen (6,3 procent van alle ambtenaren die dat jaar met pensioen gingen), in 2017 daalde dat tot 1329 ambtenaren (3,9 procent).

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Barkhuijsen (gepensioneerd) op
Geldt dit ook voor onze politieke bazen in kabinet en de beide kamers?
Door Joan Bulder (Beleid) op
Onbegrijpelijk, onnavolgbaar, dom en stompzinnig
Door Jan op
Dit is net zo goed leeftijdsdiscriminatie als dat werkgevers 45 plussers niet meer aannemen. Wie wil doorwerken en nog steeds voldoet, moet niet ontslagen kunnen worden op grond van het bereiken van de AOW leeftijd. Wat winnen de bonden ermee om hiermee akkoord te gaan?
Door A.A.W. Kalis op
Ik hoop van harte dat men bij de bonden tot bezinning gaat komen. Hoe is het mogelijk dat je iemand de mogelijkheid om door te werken, gaat ontzeggen zeker wanneer hij/zij daar zelf voor kiest! Het paternalisme is er nog steeds diep geworteld.
Door Arie op
Minister Ollengren is weer eens aan het zwalken. Niet voor het eerst,.
Door Marcel Jongman (medewerker Belastingdienst) op
Dit is wel een hele vreemde kronkel van de overheid. Jarenlang heeft de Rijksoverheid alles in het werk gesteld iedereen, ook rijksambtenaren, langer te laten werken. Alle argumenten werden uit de kast gehaald: het was anders onbetaalbaar; en plotseling werden we allemaal veel ouder. Vervolgens wilde de overheid van al die knasse kantoren af met allerlei regelingen. Denk aan de "goudgerande" regeling bij de Belastingdienst (die voor velen toch een sigaar uit eigen doos bleek te zijn). Nu wordt er in eens een leeftijdsgrens ingevoerd. Dit lijkt op leeftijdsdiscriminatie en in ieder geval op zwalken op de waan van de dag.
Door J. de Niet (fin. adv. ) op
In feite is dit pure leeftijdsdiscriminatie. En ook inhoudelijk inconsequent. Als je eerder zou willen stoppen dan je AOW-leeftijd, wordt je gekort, als later zou willen stoppen, mag het niet. Zo vreet het rijk weer een deel weg ten koste van de normale werknemer.
Door Jan Willem Dieten (voormalig CAO-onderhandelaar FNV Rijksambtenaren) op
We hadden de afspraak dat het bereiken van de AOW-leeftijd geen ontslaggrond meer zou zijn. De werkgever Rijk wilde dat bij nader inzien niet. We zijn er begin 2008 voor naar de rechter geweest en die stelde de bonden in het gelijk. Sindsdien kan de werkgever Rijk een verzoek van een ambtenaar om door te werken na de AOW-leeftijd niet weigeren. Dat kan alleen veranderen nu de bonden ingaan op het verzoek van de werkgever Rijk om dat recht van ambtenaren af te schaffen.
Door p op
Wat lost dit op?

Vacatures

Van onze partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!