of 62812 LinkedIn

Rijk wil ambtenaar op de fiets zien

10.000 Rijksambtenaren kunnen vanaf april volgend jaar via de baas een fiets leasen om naar het werk te gaan. De regeling is bedoeld voor medewerkers voor wie de woon-werkafstand te groot is om deze met een ‘gewone’ fiets af te leggen.

10.000 Rijksambtenaren kunnen vanaf april volgend jaar via de baas een fiets leasen om naar het werk te gaan. De regeling is bedoeld voor medewerkers voor wie de woon-werkafstand te groot is om deze met een ‘gewone’ fiets af te leggen.

Het betreft een pilot die is afgesproken in het onderhandelingsakkoord van de nieuwe cao rijk. De leaseconstructie is een van de middelen om ambtenaren verleiden de fiets te gebruiken voor het woon-werkverkeer in plaats van de auto of – voor de kortere afstanden – het openbaar vervoer. De deelname is op vrijwillige basis.

 

Speed pedelec

De meeste werknemers die op de fiets naar het werk komen, wonen op tot vijf kilometer afstand van de standplaats. Het grootste deel van de rijksambtenaren woont binnen 20 kilometer van het werk. Met de elektrische fiets is ook op die langere afstanden de fiets een goed alternatief voor het woon-werkverkeer. Met een e-bike of speed pedelec kunnen volgens de werkgevers en de bonden ‘gemakkelijk’ afstanden worden gereden tot wel 25 kilometer.

 

Testen

Sinds begin dit jaar wordt in fiscale wetgeving de leasefiets gefaciliteerd. Werknemers kunnen door gebruik van zo’n ‘fiets van de zaak’ goedkoop gebruikmaken van een elektrische fiets of speed pedelec, voor woon-werkverkeer én privédoeleinden. Om te testen of de leasefiets voor werkgevers en werknemers binnen de sector rijk een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde is, die gebruik van de (elektrische) fiets voor woon-werkverkeer stimuleert, start in april 2021 een pilot onder in totaal 10.000 werknemers binnen verschillende departementen.

 

 

Fiscale bijtelling

De pilot heeft een looptijd van 3 jaar, met de intentie om de regeling voort te zetten bij positieve ervaringen. De werkgever koopt de fiets en blijft eigenaar. De werknemer krijgt de fiets in bruikleen. Er geldt voor de werknemer een fiscale bijtelling: 7 procent van de waarde van de fiets. Wie gebruik maakt van de regeling, heeft geen recht meer op de (onbelaste) kilometervergoeding voor woon-werkverkeer en verplicht hij zich om het woon-werkverkeer geheel, of in combinatie met openbaar vervoer, per fiets af te leggen. In geval van bijzondere omstandigheden, zoals slecht weer, kan de werknemer maximaal 10 keer per jaar met het openbaar vervoer naar het werk reizen.’

Voor deelname aan de pilot zal een minimum woon-werkafstand gelden, dan wel minimum voor-/natraject-afstand. Voor de kosten van de leasefiets wordt een maximale aanschafprijs vastgesteld van 2.500 euro voor fietsen tot 15 kilometer en 4.500 euro voor langere afstanden.

 

IKB-budget

Ook voor de aanschaf van een gewone fiets komt er in de nieuwe cao een gunstigere regeling. Werknemers met een lager inkomen profiteren momenteel minder van het bruto-netto voordeel van het Individueel Keuze Budget, de zogeheten IKB-regeling. Daardoor is het voor sommige werknemers financieel lastiger is om met de fiets naar het werk te komen. De nieuwe cao rijk voorziet in een werkgeversbijdrage tot 500 euro voor de aanschaf van een fiets. Wil een werknemer een duurdere fiets kopen, dan kan aanvullend het IKB-budget worden ingezet tot een maximum van 1.500 euro.

Eens in de drie jaar kunnen ambtenaren op die manier een nieuwe fiets kopen.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Henk op
Hoezo op de fiets? Iedereen werkt thuis
Door Carol Stel op
Woorden en daden zijn weer eens niet met elkaar in overeenstemming bij het Rijk.
Want per 1 oktober is de vaste fietsvergoeding afgeschaft.
Door Wouter van Heugten op
Ik zou willen voorstellen om aan de voorkant een e-bike te financieren voor werknemers (overheid of private sector). Vervolgens stopt de kilometervergoeding tot de e-bike is terugverdiend, wellicht kan hier per bedrijf een subsidie aan toegevoegd worden.
Door Marcel op
Werknemers die ver weg wonen oorzaak van mobiliteit, volgens mij meer het gevolg van centralisaties. De regeling valt in de praktijk vaak tegen door het wegvallen van de reiskosten vergoeding en bijtelling. Het maximum bedrag van € 4.500,- voor een speedpedelec is bij lange na niet voldoende om een fatsoenlijke speedpedelec inclusief accu te kopen. Gewoon zelf aanschaffen, reiskosten houden, 2 keer daags een uurtje buiten zijn, bewegen en een kilometer of 35 (enkel) relaxed afleggen.
Door Gert Valk (nazorgmedewerker DIV gemeente) op
ik zie allerlei opmerkingen maar nergens nog vermeld staan dat dit weer alleen voor rijksambtenaren is , net zoals vorige week dat bericht over vergoedingen aan rijksambtenaren voor het thuiswerken. Het betreft hier alleen de rijksambtenaren en niet de overige ambtenaren.
Of komen gemeenteambtenaren ook in aanmerking voor deze leasefiets en die vergoeding voor thuiswerken?
Door Lex van Rootselaar (gepensioneerd rijksambtenaar) op
Mark, Helaas werkt het niet als alle rijksambtenaren naar Den Haag verzuizen, want dan worden overal in het land bruggen niet meer geopend, sluizen niet meer bediend, vuurtorens niet bemand, bossen niet beheerd enzovoorts. Velen hebben standplaats buiten Den Haag
Door Jac Peter op
Omdat we het hier (dacht ik) niet hebben over bejaarden maar over gezonde ambtenaren denk dat het rijk de subsidies/bijdragen/belastingvoordelen beter kan beperken tot racefietsen (zonder hulpmotor!). In dat geval snijdt het mes aan meer dan twee kanten. De ambtenaar gaat sportief naar het werk en belast het milieu daardoor niet, houdt hierdoor zijn gezondheid op pijl en bespaart daarmee op de sportschool.
Door Mark op
Alle ambtenaren richting Den Haag verhuizen
Door H. Boerhof op
Vroeger moest een ambtenaar in z'n standplaats wonen om daarmee o.a. onnodige reiskosten etc. te voorkomen. Mooi dat de ambtenaar tegenwoordig overal mag wonen, maar belachelijk dat de burger de daaraan verbonden kosten (o.a. reiskostenvergoedingen, gunstige regelingen voor o.a. fietsen etc. etc. mag betalen.
Door A.M.B. te Naar op
Weer een regeling waar misbruik van gemaakt kan gaan worden. In mijn organisatie is een fiets-privé regeling waarbij mensen verklaren voor de belastingdienst dat ze tenminste de helft van de werkdagen de fiets gaan gebruiken voor werk. Ongeveer 80% van deze personen zijn nog geen enkele dag op de fiets naar het werk gekomen (en ook niet een gedeelte van het reistraject).