of 59345 LinkedIn

Reservebank vol boventallige ambtenaren

Rotterdam dreigt na nieuwe bezuinigingen opgezadeld te worden met een leger boventallige ambtenaren. De centrale ondernemingsraad Rotterdam (COR) luidt de noodklok over de steeds voller rakende ‘reservebank.' Beter is het ze op een creatieve manier flexibel in te zetten.

De gemeente Rotterdam dreigt na alle reorganisaties en nieuwe bezuinigingen opgezadeld te worden met een leger boventallige ambtenaren. De centrale ondernemingsraad Rotterdam (COR) luidt de noodklok over de steeds voller rakende ‘reservebank.’

Nieuwe ronde bezuinigingen Rotterdam

Dat doet de COR in een brief aan het dagelijks bestuur van Rotterdam. Daarin spreekt ze over ‘een grote hoeveelheid herplaatsingskandidaten’ waarmee de gemeente kampt door de grote lopende reorganisatie – een reductie van 2450 ambtenaren. ‘De nieuwe ronde van bezuinigingen leidt ongetwijfeld ook weer tot een aantal boventallige medewerkers’, stelt COR-voorzitter Bert Dusseljee. Het college van burgemeester en wethouders stelt in de (meerjaren)begroting voor ook na 2015 door te gaan met snijden in het ambtelijk apparaat.

 

Boventalligen drukken op gemeentebegroting

Hij wijst erop dat het rendement van het concernmobiliteitscentrum van de gemeente onvoldoende is. Het lukt volgens hem nog steeds niet om het zogeheten matchingsproces waarmee medewerkers die op de ene plaats boventallig worden op een andere plaats in het concern weer goed aan het werk te krijgen, goed te laten verlopen.

‘Zowel uit financieel oogpunt als vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap maken wij ons in het bijzonder zorgen over de groep boventalligen. De komende jaren blijven deze collega’s nog op de begroting drukken, terwijl zij nauwelijks bijdragen aan de doelen van onze organisatie. Dit is voor zowel de organisatie als de betreffende medewerkers een onwenselijke situatie. Voor de boventallige medewerkers is er nauwelijks zicht op een baan buiten het concern en doordat het interne matchingsproces niet goed loopt, is er ook binnen de organisatie geen perspectief’, aldus de COR. Dat maakt dat mensen zich in toenemende mate nutteloos en aan de kant gezet voelen.

 

Aan de slag als conciërge

Volgens de COR is het voeren van een strategisch personeelsbeleid een must. In de brief doen ze het college van burgemeester en wethouders een aantal ideeën aan de hand. Zo zouden medewerkers in de lagere loonschalen wat de COR betreft als conciërge of huismeester aan de slag kunnen in het maatschappelijk vastgoed. Medewerkers in de hogere loonschalen zouden collega’s kunnen bijstaan die al wat ouder zijn – en vice versa – of die het erg druk hebben. En medewerkers zouden, bijvoorbeeld in het kader van een maatschappelijke stage, uitgeleend kunnen worden aan externe partijen. ‘Zo kijk je eens buiten de grenzen van de gemeente. Dat kan mogelijkerwijs ook nog een (gedeeltelijke) vergoeding opleveren.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door AJCB (Flexibel) op
Wat mij de laatste tijd opvalt is de verminderde investering in eigen personeel. De personeelskosten zijn zo hoog door inhuur dat het opleidingsbudget vervalt (kort door de bocht). Dan lijkt het mij niet vreemd als je eigen personeel niet meer mee kan en je steeds meer moet inhuren. Verborgen agenda? Iets in de richting van: "Kijk maar, die abtenaren kunnen niet mee / zijn niet inzetbaar, de ontslagregeling moet nu echt worden aangepast want de reservebank zit helemaal vol!"? Eerst een probleem veroorzaken om een ander lastig punt (ontslagbescherming) te kunnen aanpakken?
Door frits (wachtgelder) op
@ Diana Koster: " - in 2015 voor zo'n 900 Euro gekort. "
Op welke manier gaat dat dan? Daar ben ik wel benieuwd naar.
Door Mark de Vries (Adviseur Aantrekkelijk Werkgeverschap) op
Het voelt wat tegenstrijdig als je leest dat er veel mensen op de 'bank' zitten terwijl er wel veel wordt ingehuurd. En dan heeft men het nog niet eens over het werk dat allemaal uitbesteed wordt en ook door een deel van die boventalligen kan worden gedaan.
Kan een deel van die boventalligen dat echt niet doen?
Toch vermoed ik dat er 'aan de voorkant' iets verkeerd is gegaan; het werken aan inzetbaarheid. Dat mes zou namelijk aan 2 kanten snijden: beter inzetbare mensen leveren meer kwaliteit voor hun loonkosten en daardoor besparingen op. En als ze beter inzetbaar zijn, hebben ze ook een betere arbeidsmarktpositie. Zelfs nu kan men nog steeds aan de organisatiebrede verbetering van die inzetbaarheid werken door te richten op prestatie en ontwikkeling.
Ik schrik wel een beetje van het signaal dat men verrast lijkt door de mate waarin boventalligen op de begroting van een gemeente drukken. Hoe lang weet men al dat men 'eigen risicodrager' is. Hoe lang weet men al wat de gemiddelde inhoud van een sociaal plan is? En hoe lang weet men al dat de arbeidsmarkt niet floreert en dat een groep met een relatief (!!) lage inzetbaarheid lastig 'aan de man' te krijgen is?
Door Jan op
Bij de RUD's in Brabant zitten ook veel boventallige ambtenaren. Met name de provincie Noord-Brabant heeft veel personeel overgeplaatst. Van der Donk heeft zijn bezuinigings targets gehaald en de RUD's zitten vol duimendraaiende ambtenaren. Iedereen zit momenteel op een schopstoel. Bravo Wimmetje.
Door Diana Koster op
"Voor de boventallige medewerkers is er nauwelijks zicht op een baan buiten het concern"

Ach...nee? Maar volgens diezelfde gemeente Rotterdam is er anders zat werk voor alle bijstandsgerechtigden hoor! Daarom worden die - alweer door diezelfde gemeente Rotterdam - in 2015 voor zo'n 900 Euro gekort.

Door Martijn010 op
@Max020
In Rotterdam is het bedrag dat aan externen wordt uitgegeven in de afgelopen jaren al met 75% verminderd.
Door TIP! (PR-/Imagospecialist) op
@flut afdelingsmanager Hans; snoei en snoeihard zouden ze u moeten saneren! Alleen al de wijze waarop u zich uit getuigt van geen enkele inhoudelijke kennis noch van empathie voor de werkende mens wat ook het ambtelijk apparaat omvat. De overheden, zowel landelijk als lokaal omvatten megaveel processen, niet te bevatten voor degenen die zich sec met beperkte variatie in werk bezighouden. Deze processen dienen daarnaast ook nog eens op elkaar te zijn afgestemd en te worden verantwoord. U moet zich maar eens bedenken in uw eigen leven/omgeving gebruik wordt gemaakt van diensten waarbij de overheid betrokken is en gilt u nou niet; dan moeten dat er maar wat minder worden; we wonen niet in een bananenrepubliek en vinden het aldus wenselijk dat we de genoegens hebben van een "enigszins" gereguleerde maatschappij. Lekker allemaal doen waar we zin in hebben zonder bemoeienis van de overheid; da's gewoon kortweg een zooitje waar corruptie en het grote geld hoogtij viert. En natuurlijk klagen en vloeken we en is het beeld van "de ambtenaar" voor iedereen die dat niet is en geen idee heeft waarover die het heeft, nog steeds dezelfde, maar aub niet zo kort door de bocht, er is overheidswege meer op de werkvloer te doen en aan de orde als menigeen bij stil staat!
Door Peter den Braber (loopbaanbegeleider) op
Ik zit in deze COR en ik wil een korte reactie aan dit artikel toevoegen. Allerleerst omdat dit artikel wel wat nuances weghaalt en bovendien de nadruk op verkeerde details legt.
Ten eerste functioneert ons interne mobiliteitscentrum goed. Het matchingsproces is uitgelijnd en professioneel. Waar het aan schort is de acceptatiegraad van afdelingen van herplaatsers (HPK-ers), of dat mensen zelf onvoldoende voorbereid in gesprek gaan en daardoor minder goed beoordeeld worden.
Waar de brief m.n. bedoeld voor is om mee te denken bij de wens om af te slanken met ons ambtenarenapparaat en tegelijkertijd voordelen te behalen bij de pensioneringsgolf in de komende 6 jaar.
Er zijn nog wat meer nuances aan te brengen, maar dan wordt dit een apart artikel en dat is niet te bedoeling ;-)
Tenslotte nog een persoonlijke reactie op sommige ongenuanceerde berichten: behandel mensen met respect, en je ontvangt respect. Als je mensen over de kling wil jagen en zeggen dat ze mogen "opdonderen" omdat men geld wil besparen, denk dan maar eens goed na hoe je ZELF zou reageren in zo'n positie. Daar wil ik het dan maar bij laten.
Door Nicole Markus (rainmaker) op
Dat wordt hard werken aan de gezamenlijke gevoelde verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer om ervoor te zorgen dat medewerkers elders aan de slag kunnen. Vanuit de gevoelde verantwoordelijkheid komt effectief gedrag om dat te realiseren. Alleen een bureau (goed of niet goed) dat dat begeleid en ondersteunt is nooit de enige oplossing. En ander werk kan dan ook buiten de gemeente aanvaardbaar zijn.
Door Willem van Kempen (Controleur) op
Politiek gestuurd is de laatste jaren steeds meer ellende voor de ambtenaren.