of 59185 LinkedIn

Radiostilte rondom nieuwe cao gemeenten

De cao voor gemeenteambtenaren is per 1 mei 2017 afgelopen. Vakbonden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn in overleg over een nieuwe cao, maar hullen zich in stilzwijgen over de voortgang van de onderhandelingen.

De cao voor gemeenteambtenaren is per 1 mei 2017 afgelopen. Vakbonden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn in overleg over een nieuwe cao, maar hullen zich in stilzwijgen over de voortgang van de onderhandelingen.

De gesprekken verlopen volgens de werkgevers tot nu toe ‘constructief en in goede sfeer.’ Maar afgesproken is om over de inhoud van die gesprekken ‘terughoudend’ te communiceren Gepraat wordt er officieel sinds 8 maart tussen beide partijen. Daaraan vooraf ging – voor het eerst – een proces van co-creatie.

 

Flexwerk

Flexibiliteit en zekerheid en leeftijdsfasebewust personeelsbeleid waren de afgelopen maanden onderdeel van de cao-gesprekken die de VNG en de vakbonden voerden. Het terugdringen van flexwerk staat wat vakbond FNV betreft hoog op de agenda. ‘Dit keer willen we echt tot concrete afspraken komen’, liet FNV Overheid-onderhandelaar Bert de Haas onlangs weten. Uit onderzoek van de vakbond bleek dat flexwerk bij gemeenten de afgelopen jaren aanzienlijk is toegenomen. In plaats van tijdelijke inzet bij piek of ziek, gaat het volgens de FNV vaak om structureel werk dat al minimaal 2 jaar bestaat. De Haas vindt dat gemeenten en andere overheden het goede voorbeeld moeten geven aan andere organisaties.

 

Bewust belonen

Het volgende overleg over een nieuwe cao is gepland op 15 mei. De VNG en de vakbonden praten dan verder over flexibiliteit en leeftijdsbewust personeelsbeleid, maar voegen de onderwerpen bewust belonen en verlof aan de agenda toe.

Uit een in februari gehouden ledenraadpleging onder gemeentelijk werkgevers bleek dat er bij nogal wat gemeenten principieel bezwaar bestaat tegen het voorstel voor bewust belonen – een advies dat uit het co-creatieproces rolde. Dat zou te veel ingrijpen op de bedrijfsvoering en het hrm-beleid van gemeenten. Cao-afspraken, zo vindt een aanzienlijke groep gemeenten, zou zich moeten beperken tot de arbeidsvoorwaarden. De VNG besloot daarom om in de cao-onderhandelingen niet in te zetten op een voor alle gemeenten geldend systeem voor bewust belonen. Een meerderheid van gemeenten wil echter wel een systeem voor bewust belonen invoeren conform het co-creatie advies.  Inzet van de VNG is die groep van gemeenten daarin te faciliteren door te koersen op een zogeheten ‘kan’-bepaling in de rechtspositie op te nemen.

 

Harmonisering verlof

Wat de nieuwe verlofafspraken betreft, heeft de VNG het gelijktrekken van alle lokale verlofregelingen laten vallen bij de onderhandelingen. Niet iedereen van de leden bleek voor zo’n harmonisering te zijn. Bij de uitwerking van de afspraak over het verlof zal volgens de VNG dus een evenwicht moeten worden gevonden ‘tussen de wens de cao te harmoniseren en lokaal onderscheidingsvermogen, en tussen kostenbeheersing en solide overgangsrecht.’

 

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Criticus (Ambtenaar) op
Het blijft een drama met de vakbonden en de VNG. Beide partijen zitten er niet voor de ambtenaar. Ik ben zeer blij dat ik mijn lidmaatschap 15 jaar geleden al heb opgezegd en dat ik sindsdien zelf actief achter mijn salaris aanzit. Een verbetering van inkomsten zit hem zeker niet in de halve procenten salarisverhoging' die uit mijn eigen pensioenbijdragen of direct uit mijn pensioenpot gefinancierd worden.

En nee ik heb het niet slecht, maar wil net als andere werknemers niet netto achteruitgaan, terwijl het leven duurder wordt...
Door Henk op
Misschien kunnen de ambtenaren voedselbonnen krijgen .............


Door Gerben op
Sssssssssssttttt

Er komt weer een eenmalige fooi aan waar geen hond wat aan heeft!
Door Ramon op
De VNG oftewel de Vereniging Nooit Genoeg voor insiders.
Door Henk op
Het volgend overleg is op 15 mei gepland. Eerst nog ff lekker met vakantie geweest natuurlijk. Hierna praten ze verder op 10 juni en dan hebben de heren en dames zomerreces. Op 15 september komen ze weer bij elkaar om vervolgen op 15 oktober te concluderen dat de gemeenteambtenaren 0,5 procent erbij krijgen. opheffen dit soort commissies!!

Op
Door doeterniettoe (-) op
Heel erg vreemd: landelijk gelijktrekken van verlof (wens van de VNG-leden) wordt geschrapt maar bewust belonen (wens van de VNG-leden) blijft bestaan.

Wie komt eigenlijk met die wensen? Blijkbaar maar een klein deel van de VNG-leden. Kan je die ergens inzien?

M.b.t. de wensen van de vakbonden: nog veel schimmiger, niets te vinden op internet.

Kortom: blijkbaar hebben zowel de VNG als de vakbonden baat bij zoveel mogelijk onduidelijkheid.
Door henkjan op
De VNG is een sterk opgeblazen luchtballon met vele individuutjes die persoonlijk carriere of politiek belang nastreven.
Hierdoor is de VNG niet de organisatie die zorgt voor cohesie en een sterke lokale overheid. Als gevolg hiervan heeft bij de VNG niemand belang bij fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren. Hier scoor je intern niet op en landelijk al zeker niet. Zo simpel werkt het.
Door René (bel.adviseur) op
Als het over een tekort aan geld gaat zou de VNG het Rijk aan de afspraak "samen de trap op en samen de trap af" moeten herinneren.
De miljarden klotsen tegen de plinten, dus er zou fors meer geld naar het gemeentefond moeten. Of heeft de VNG deze afspraak, nu het beter met Nederland gaat, losgelaten?
Door Pierre (ambtenaar) op
Als ze dan bezig zijn met onderhandelen kunnen ze meteen het zogenaamde generatiepact centraal regelen. Als je nu ziet welke grote lokale verschillen er zijn.....
Door H. Wiersma (gepens.) op
Tip voor 'de onderhandelaars':
1. vergelijk eens de CAO's van gemeenten, provincies en Rijk vanaf 2007. De uitkomst ligt dan sneller op tafel en zal voor de gemeenteambtenaren voor prettige verrassingen (kunnen) zorgen.
2. zorg dat er eens op tijd een CAO voor gemeenten wordt afgesloten en niet een half jaar of jaar later.