of 58952 LinkedIn

Raad Staphorst: 5 miljoen bezuinigen, dan geen extra fte’s

De gemeenteraad van Staphorst voelt er niets voor om meer ambtenaren aan te nemen, omdat de gemeente bijna 5 miljoen euro moet bezuinigen. Het college had voorgesteld extra mensen aan te nemen, omdat zij door knelpunten in de huidige formatie haar bestaande en wettelijke taken niet kan uitvoeren.

De gemeenteraad van Staphorst voelt er niets voor om meer ambtenaren aan te nemen, omdat de gemeente bijna 5 miljoen euro moet bezuinigen. Het college had voorgesteld extra mensen aan te nemen, omdat zij door knelpunten in de huidige formatie haar bestaande en wettelijke taken niet kan uitvoeren.

Van 25 naar 13 extra fte's
Uit de Zomernota 2019 blijkt dat eigenlijk 25 extra fte nodig is om aan die taken te kunnen voldoen, maar omdat het college al veel moeite had om de begroting sluitend te krijgen en inkomsten uit de algemene uitkering tegenvielen had het de doelstelling al aangepast en zouden nog maar 13 nieuwe ambtenaren worden aangenomen. Frappant is dat de extra ambtenaren worden aangenomen om de kosten te drukken. Nu leiden de ‘knelpunten’ namelijk tot onnodige extra kosten aan de ‘achterkant’. Investeringen aan de ‘voorkant’ zouden die extra kosten door het niet (goed) uitvoeren van de taken voorkomen.

Totale kosten: 741.000 euro
Formatieve knelpunten zijn er bij de uitvoering van alle taken in de ‘going-, growing en ambities’, maar het college stelde voor om enkel invulling te geven aan knelpunten in de uitvoerende (going-concern) taken. Het gaat daarbij puur om uitvoering van wettelijke taken en de basis van de bedrijfsvoering die nu gevaar loopt. De totale kosten voor 2020 zouden neerkomen op 741.000 euro. Het college schreef ook dat het van groot belang is dat de ambtelijke organisatie zich de komende jaren goed doorontwikkelt tot een professionele, zakelijke en efficiënt apparaat. ‘Het gaat dan om extra scholing, tijdelijke ondersteuning bij onder andere innovatie van bedrijfsvoeringsonderdelen en resultaatsturing.’ Daarvoor was een tijdelijk budget opgenomen van 1,5 miljoen euro voor drie jaar.

Verhoging ozb
De begroting voor 2020 heeft een tekort van 4,8 miljoen euro en de verwachting is dat het jaarlijkse tekort tot en met 2023 ongeveer 5 miljoen euro is. Het college had allerlei voorstellen gedaan om die tekorten te dekken, zoals verhoging van de onroerend zaakbelasting (ozb) voor de komende vier jaar met 10 procent. ‘Die verhoging kunt u niet maken. Dan gaan onze burgers er fors op achteruit. Meer personeel en dan zo'n forse verhoging van de ozb kunnen we niet aan de burgers uitleggen’, aldus de fractievoorzitters Jacob Spiker (CDA) en Alfred Stegeman (Gemeentebelangen).

Amendement
De onmin leidde tot het indienen van een amendement door de vijf gezamenlijke fracties, waarin zij constateren dat de zomernota een negatief beeld schetst van de financiële situatie van de gemeente, er zeer ingrijpende maatregelen worden aangekondigd en de begroting voor 2020 nog moet worden vastgesteld. Niet alleen de maatregelen en het aannemen van extra personeel stuiten de raadsleden tegen de borst, ook het feit dat miljoenen uit de algemene reserve worden gehaald om een sluitende begroting te krijgen is tegen het zere been. De reserves kunnen ook een keer opraken, zei een PvdA-raadslid.

'Den Haag wakker schudden'
Daarom stemmen de partijen niet in met de 741.000 euro voor extra personeel voor 2020 en ook niet met de voorstellen om te bezuinigen. Zelfs het dekken van de tekorten uit de reserve tot en met 2022 staat de raad niet toe. SGP en CDA drongen er bij het college op aan om ‘Den Haag eens wakker te schudden’. Het kan niet zo zijn dat de gemeente steeds meer taken krijgt opgezadeld vanuit de rijksoverheid en daarvoor steeds minder geld krijgt uit het gemeentefonds. Wethouder Lucas Mulder beaamt dat daar iets scheef zit en beloofde aan de bel te trekken via VNG en de provincie Overijssel, tekende De Stentor op.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
1. Richt je op de wettelijke kerntaken en stel prioriteiten aan de gemeentelijke kerntaken.
2. Zorg voor een betere kredietbewaking.
3. Leg alle gemeentelijke inkomsten/uitgaven met behulp van een gerenommeerd extern bureau onder de loep.
Door Walter Fraans op
De overheid kan veel geld besparen op de volgende manieren:

Vervang mondelinge bijscholing voor ambtenaren, en traditionele conferenties door e-learning.

Organiseer die e-learning landelijk, waar mogelijk
samen met andere landen.

Vervang mondelinge vergaderingen en debatten zoveel mogelijk door overleg via internetfora. Dat kan deels openbaar, en deels verborgen voor het publiek met een wachtwoord. Elke gemeente moet daarbij dezelfde forum-software gebruiken.

Gebruik webfora ook voor publieksvoorlichting. Oudere burgers zonder computer kunnen dan altijd nog mondelinge of schriftelijke voorlichting krijgen.

Vervang kantoorkleding voor ambtenaren door goedkopere vrijetijdskleding.

Vervang handhavers deels door vrijwilligers en militairen, uitgerust met botsveilige droneballs. Dat zijn draagbare, onbemande multicopters, met een flexibele korf rondom.

Die droneballs kunnen worden uitgerust met een zoeklicht, videocamera, megafoon en pepperspray. De vrijwilligers kunnen daardoor op veilige afstand blijven van incidenten, en zo nodig de politie inschakelen.

Tijdens een gesprek met een verdachte via een drone, kan de drone op veilige afstand van de verdachte op de grond staan, of op een dak, met de motor uit.

Vrijwilligers kunnen vanuit hun woonhuis via internet bewakingsbeelden bewaken.

Taken als vuilnisophaal en plantsoenonderhoud kunnen zoveel mogelijk worden gedaan door veroordeelden, als jarenlange werkstraf.

Vacatures

Van onze partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!