of 61441 LinkedIn

'Raad moet betere afspiegeling bevolking zijn'

Hoge werkdruk, veel leeswerk, avondvergaderingen en een gemiddelde leeftijd van 58 jaar. Het raadslidmaatschap lijkt niet heel aantrekkelijk. Die afnemende belangstelling is reden voor Bahreddine Belhaj, kersvers voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, om daar landelijke aandacht voor te vragen. ‘De gemeenteraad moet een afspiegeling van de bevolking zijn.'

De afnemende belangstelling voor het raadslidmaatschap is reden voor Bahreddine Belhaj, kersvers voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, om daar landelijke aandacht voor te vragen. ‘De raad moet een afspiegeling van de bevolking zijn.’

U bent PvdA-raadslid in Lelystad en afgelopen zaterdag unaniem verkozen tot voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Hoe gaat u uw stempel drukken op de vereniging?
‘Mijn voorganger Mark den Boer heeft een hele mooie organisatie achtergelaten. Daar ben ik heel blij mee. Ik wil de vereniging verder uitbouwen, want we vertegenwoordigen nog niet alle raadsleden. Mijn voornaamste taak wordt zoveel mogelijk gemeenteraden lid maken en raadsleden zo goed mogelijk ondersteunen.’

Hoe beoordeelt u de huidige positie van raadsleden? Wordt er niet erg veel van ze gevraagd?
‘Zeker. Ik vind het dan ook een hele goede stap dat de salariëring van gemeenteraadsleden in kleine gemeenten is gelijkgetrokken met gemeenten van 24.000 tot 40.000 inwoners en er landelijk meer ondersteuningsmogelijkheden zijn in een opleidingsfonds. Er wordt veel van raadsleden gevraagd en als je meer werkzaamheden gaat doen, heb je ook meer kennis en tijd nodig en uiteindelijk ook meer salariëring. Zo werkt het ook bij werknemers. Daar kijk ik dus naar: meer inhoud, opleiding, kennis, meer financiering voor opleiding. Dat belang wil ik benadrukken. Ik vind het niks meer dan normaal dat je van zulke mogelijkheden en voorzieningen gebruik kunt maken om een goed raadslid te zijn.’

De vergoeding voor raadsleden in kleine gemeenten gaat inderdaad omhoog, maar moet worden betaald door gemeenten. Wat vindt u daarvan? Is niet meer ondersteuning nodig vanuit het rijk?
‘Ik ben blij dat dat onderdeel er eindelijk doorheen is. We moeten nu verder kijken hoe dit zich gaat ontwikkelen. We hebben er hard voor gevochten en nu moeten we kijken hoe het verder uitwerkt in de praktijk. We moeten ervoor waken dat het wordt uitgevoerd. Verder ben ik net verkozen, ik heb over de precieze uitvoering nog geen mening gevormd.’

U wilt meer landelijke aandacht generen voor de verdergaande fragmentatie van gemeenteraden en voor de afnemende belangstelling voor het raadslidmaatschap. Hoe gaat u dat doen?
’In mijn gemeente Lelystad hebben we 15 partijen op 35 zetels. Natuurlijk, iedereen die gekozen wordt, is gekozen, maar op de lange termijn is dit model niet houdbaar. Straks hebben we hier 20 eenmansfracties. Vraag is: hoe gaan we hiermee om? Hoe moeten we dan besturen? In het buitenland hebben ze hier al maatregelen voor getroffen. Er zijn heel veel instrumenten om er iets aan te doen. Die moeten we goed onderzoeken voor we voor een voldongen feit komen te staan. Verder maak ik me veel zorgen over de afnemende belangstelling voor het raadslidmaatschap. De gemiddelde leeftijd van een raadslid is nu 58 jaar. De gemeenteraad is het hoogste orgaan in een gemeente. Idealiter is de gemeenteraad een afspiegeling van de lokale bevolking. Het is nu dus niet hoe je het zou willen hebben. We moeten mensen meer enthousiasmeren. Het raadslidmaatschap is een grote eer en een leuke baan. Dat mag best meer voor de bühne komen. Ik zou het waarderen als we meer jongeren en vrouwen ervoor kunnen interesseren, zodat de raad weer een afspiegeling van de bevolking wordt.’

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Bert op
Ik ben het met criticus eens: streef nou niet een afspiegeling van de bevolking na, want hoe ga je dat inrichten? Naar leeftijdsgroepen, religie, geslacht, en/of seksuele oriëntatie? Wat de afspiegeling betreft is er al jaren iets anders mis: er zitten alleen maar ambtenaren of vrijgestelden in raden, nauwelijks een lid uit een andere beroepsgroep Voor de oorlog was dat heel anders, maar al sinds decennia is dit het geval. De vraag is wederom hoe erg dit is. Het schuurt in zoverre, dat raadswerk en gemeentepolitiek steeds verder af komt te staan van mensen buiten het ambtelijk circuit. En daarmee wordt de afstand tot de stembus voor gemeenteraden ook groter.
Door M. Sessink (medewerker Gegevensbeheer) op
@Jan

"Personen zijn soms corrupt. Partijen niet."
Jan kon nog weleens van een koude kermis thuiskomen. Hoezo kunnen partijen niet corrupt zijn. Partijen worden toch gevormd door personen.
Verder ben ik het eens met doeternietttoe. Een belangrijk aspect van democratie is dat men zelf zijn volksvertegenwoordigers kan kiezen en dat zijn personen en geen partijen.
Door Jan op
@Doeterniettoe. Hoezo ondemocratischer? Je kiest toch op basis van een partijprogramma? Je kiest als het goed is niet een persoon om zijn mooie blauwe ogen. En hoezo meer corruptie? Dat slaat nergens op. Personen zijn soms corrupt. Partijen niet.
Door doeterniettoe (-) op
Waarom zou je wel een afspiegeling van de bevolking willen hebben, maar niet evenveel partijen?
Daarnaast volledig eens met Criticus, het gaat om het vertegenwoordigen van de bevolking.

@Jan, Paul en anderen: laten we alsjeblieft niet stemmen op partijen, dat is vele malen ondemocratischer en maakt corruptie veel aantrekkelijker.
Door Jan op
Om afsplitsingen te voorkómen, zou de Kieswet veranderd moeten worden: je kiest geen personen meer maar partijen.Stapt een raadslid uit de partij, dan moet hij dus zijn zetel inleveren. Het is immers een zetel van de partij.
Door Paul Scholten (oud- burgemeester van oa Arnhem) op
De vraag van de nieuwe voorzitter van de Vereniging van Raadsleden :hoe moeten we nog ( met een gekozen orgaan) een gemeente besturen met 20 fracties is een terechte. De versplintering van de samenleving en in haar kielzog die van de politiek bedreigt het functioneren van ons huidige democratisch bestuurssysteem. Steeds meer schuren in de bestuurspraktijk van alle dag de forumfunctie met een uitwisseling van opvattingen en de besluitvormingsfunctie van de raad. Omdat een forum, voorafgaande aan het besluitvormingsproces een belangrijke rol kan spelen valt te denken aan een nieuw verkiezingssysteem: eerste ronde mag elke partij meedoen, tweede ronde 14 dagen later alleen de zes grootste uit de eerste ronde. De gekozenen uit de eerste ronde kunnen gedurende de raadsperiode met hun inbreng goed de forumfunctie vervullen, de gekozenen uit de tweede ronde zullen, gehoord de inbreng vanuit het forum, moeten beslissen. Zo blijft de stem van de kleine fractie gehoord en is er toch sprake van een werkbaar besluitvormingsmechanisme. Iets om eens over na te denken Bahreddine Belhay?
Door p op
Misschien gaan loten voor een gemeenteraad?

Gevraagd worden helpt een hoop mensen om over de drempel te gaan.

Rekrutering uit pp is te beperkt
Door Tom Stam (Gepensioneerd) op
Hoe kan je de burger weer betrekken bij de politiek?
1. Laat elke PP in het verkiezingsprogramma aangeven welke 10 punten prioriteit krijgen. Daarnaast laat elk individuele kandidaat buiten deze 10 om voor welk onderwerp hij zij zich hard gaat maken dit zijn meestal lokale onderwerpen.
2. Stop met het rode potlood maar maak kiezen digitaal.
3. Ik het kieshokje kan de kiezer aangeven waarom hij kiest voor de PP en kandidaat door aan te kruizen welke 10 punten belangrijk waren voor de keuze van de PP en aan te kruizen waarom hij/zij kiest voor de kandidaat door ook het onderwerp aan te geven. Tevens wordt aangegeven om individueel geïnformeerd te worden over de gemaakte keuze door uit de anonimiteit te willen treden
4. Alle informatie in een database verwerken zodat ieder persoonlijk op de hoogte kan worden gehouden van de status van onderwerpen (inloggen op die database).
Door Tom Stam (Gepensioneerd veiligheidskundige) op
Uit de leden van een Politieke Partij (PP) worden kandidaten geworven voor bestuurlijke functies. Omdat de ledenaantallen al jaren terugloopt is deze keuze beperkt. Deze terugloop van leden is de grote boosdoener. Mensen willen geen lid meer worden van een PP ,maar maken bij de verkiezingen wel een keuze. De grote vraag voor de toekomst is hoe verbind je deze kiezers aan de partij van hun keuze?
Door criticus op
" Idealiter is de gemeenteraad een afspiegeling van de lokale bevolking." is het grote misververstand van velen. Het moet een vertegenwoordiging zijn En die vertegenwoordiging dient de standpunten van de bevolking te representeren. Maar laat alsjeblieft geen afspiegeling van "uiterlijkheden (geslacht, leeftijd, opleiding, afkomst") zijn. Enerzijds omdat dat onmogelijk is, gezien het beperkt aantal raadsleden, anderzijds omdat het daar niet om gaat.

Vacatures

Van onze partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!